Bouwen van publieke gebouwen in 2021

Speelplaats De Leerexpert Dullingen © Tim Van de Velde
De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl in Brasschaat werd gerenoveerd en uitgebreid. © Tim Van de Velde
links naast tekst
content
Opgeleverde projecten
  • Basisschool Kosmos in 2020 Antwerpen: in opdracht van Stedelijk Onderwijs Antwerpen breidden we de basisschool uit en richtten die ook herin zodat een volwaardige basisschool voor 250 leerlingen ontstond. Omwille van de erfgoedwaarde behielden we de bestaande gebouwen en werden ze aangevuld met twee nieuwe lage paviljoenen.
  • De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl in Brasschaat: ook deze school werd gerenoveerd en uitgebreid. Met dit project wil Stedelijk Onderwijs Antwerpen extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs creëren. De school was ook aan een grondige renovatie toe.
Toekomstbeeld van de buitenmuur van school Edison.
Basisschool Edison ging in 2021 in werf. Na renovatie en uitbreiding is er plek voor 500 leerlingen. © Korteknie Stuhlmacher Architecten
rechts van tekst
content
Nieuwe projecten in werf
  • Basisschool Edison in Hoboken: in augustus 2021 startten we de verbouwing van basisschool Edison in de Onderwijzersstraat. De gebouwen worden grondig gerenoveerd en de kleuters krijgen een nieuw gebouw om voldoende ruimte te creëren voor 500 leerlingen.

    Het ontwerp van Korteknie Stuhlmacher architecten maakt een duidelijk onderscheid tussen de kleuterschool en de lagere school. De lagere school is gehuisvest in het historische gebouw aan de Onderwijzersstraat. Dit wordt helemaal gerenoveerd. De kleuterschool wordt in een L-vormige uitbreiding aan de oostkant van het hoofdgebouw ondergebracht. De uitbreiding wordt als zelfstandige entiteit tegen het hoofdgebouw aangeschoven. 
Luchtfoto genomen tijdens de bouw van de school met torenkraan en gebouwen in werf.
Luchtfoto bouw Stedelijk Lyceum Lakbors © STRABAG
links naast tekst
content
Lopende projecten

Projecten die het afgelopen jaar nog in werf- of ontwerpfase zaten.