Over de Ring in 2021

luchtfoto isometrie
Toekomstbeeld kade in Ringpark Lobroekdok
links naast tekst
content
Ringparken

Onder leiding van de intendant werken de stad Antwerpen, Vlaanderen en de burgerbewegingen samen aan de verbetering van de leefbaarheid in de Ringzone. AG Vespa coördineert, in tandem met de stad Antwerpen, het ontwerp- en realisatieproces van de 7 Ringparken en de Scheldebrug. Voor 3 Ringparken treedt AG Vespa op als projectleider.

 • Ringpark Groene Vesten: in 2020 startte het ontwerpteam BUUR – LATZ – GREISCH en SWP het ontwerpproces samen met team intendant en Agentschap Wegen en Verkeer. Het cocreatief proces wordt gevoed door projectwerkbanken. Het conceptontwerp, het landschapsontwerp en het faseringsplan opgeleverd.  Voor het deelproject Pomppark Zuid is een voorontwerp in opmaak.
 • Ringpark Lobroekdok: in 2020 is het ontwerpteam Studio Vigano – Maarch – Sweco geselecteerd en is het ontwerpproces opgestart samen met team intendant en Lantis. Er is een eerste aanzet naar een visie voor de hele omgeving. Het voorontwerp werd in november 2021 opgeleverd als resultaat van het co-creatief proces.
 • Ringpark Het Schijn: in 2020 is het ontwerpteam OMGEVING – De Urbanisten – COBE geselecteerd en is het ontwerpproces opgestart samen met team intendant en Lantis. Er is een eerste aanzet naar een visie voor de hele omgeving. Het voorontwerp werd in november 2021 opgeleverd als resultaat van het co-creatief proces.
Huidige situatie van stadsproject Kap Groenendaal
Huidige situatie van stadsproject Kap Groenendaal © Sepp van Dun
rechts van tekst
content
Stadsprojecten Over de Ring

Naast de gedeelde coördinatie en projectleiding van de Ringparken, staat AG Vespa ook in voor de coördinatie van de stadsprojecten in de Ringzone. Met subsidie van de Vlaamse Gemeenschap coördineert AG Vespa de hoederentiteit die de stadsontwikkeling van ontwerp tot uitvoering zal brengen.

 • De eerste versie van de studie ‘Stad maken Over de Ring’ werd afgetoetst aan de voorontwerpen voor de Ringparken.
 • Samga-silo: het bouwtechnisch onderzoek en de haalbaarheidsonderzoeken voor de Samga-silo als energieHUB en stadslandbouw werden opgeleverd
 • Stadsproject kap Groenendaal: dit project werd in 2020 opgestart en het plan van aanpak werd goedgekeurd door het college. Voor de westzijde is de selectieleidraad van de concurrentiedialoog opgemaakt en zijn de gesprekken met De Lijn lopende. Voor de oostzijde is een samenwerkingsovereenkomst met Werminval en Colruyt in opmaak in functie van een gezamenlijke herontwikkeling.
 • Stadsserre Ringpark Groenendaal: er werd een screeningsstudie opgeleverd in functie van een mogelijke toekomstige invulling van de serre, aan de hand van interne brainstorms met stedelijke diensten en verkennende interviews met mogelijke externe partners.
 • Rand Ringpark Het Schijn: de vrijwillige aankoopoperatie Ten Eekhovelei werd opgestart, alsook de gesprekken met de eigenaars binnen het bouwblok Ten Eekhovelei-Lakborslei
Toekomstbeeld van de Hallentuin in de Slachthuiswijk
Toekomstbeeld van de Hallentuin in de Slachthuiswijk Toekomstbeeld van de Hallentuin in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
links naast tekst
content
Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

In 2021 werd het voorontwerp voor de eerste twee fases van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk goedgekeurd. Dit kwam tot stand na een participatietraject met de buurtbewoners. Begin 2022 zal er een definitief ontwerp zijn voor de eerste fase zodat die werken in 2023 kunnen aanvangen.

Park Brialmont
Park Brialmont © Frederik Beyens
rechts van tekst
content
Landschapsprojecten Groene Singel
 • Park Brialmont: Na de opening van natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, in het voorjaar van 2020, werd nu ook het voorontwerp voor fase 2 van Park Brialmont goedgekeurd. Het gaat om de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Ook de werken aan de waterzuiveringsinfrastructuur in Wolvenberg gingen van start.  
 • Spoorpark tussen Luitenant Naeyaertplein en Draakplaats: Van januari t.e.m. april 2021 vonden 3 online bevragingen plaats om de buurt te betrekken bij het ontwerp van het Spoorpark. Het ontwerpteam ging met alle antwoorden aan de slag en in juni 2021 werd het schetsontwerp van het Spoorpark (het eerste ontwerp) goedgekeurd.
 • Cultuurpark: Om een duurzame vernieuwing van dit stukje stad mogelijk te maken, startte de stad met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).