Basisschool Kosmos

Over
info left

Waarom dit project?

AG Vespa bouwt heel wat publieke gebouwen voor de stad Antwerpen: scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.

Basisschool Kosmos in het Nachtegalenpark startte in 2012 met een werking van 5 kleuterklassen en 1 eerste leerjaar aan de Gerard le Grellelaan 5. Door het stijgend aantal leerlingen nam de school een deel van het tegenoverliggende gebouw aan de Gerard le Grellelaan 7 in gebruik. Maar de faciliteiten van de school zijn beperkt. Zo zijn er weinig administratieve (berg)ruimtes, is de plaats om te spelen te beperkt, is er geen fietsenberging aanwezig en ontbreekt er turn- en bewegingsinfrastructuur.

Wat gebeurt er?

In opdracht van Stedelijk Onderwijs Antwerpen breiden we de basisschool uit en richten die ook herin. Met het oog op de toekomst werd een totaalconcept uitgewerkt voor de site zodat een volwaardige basisschool voor 250 leerlingen kan uitgebouwd worden.

De architecten tekenden een ontwerp voor de renovatie en de uitbreiding van de school in de beschermde parkomgeving.

Omwille van de erfgoedwaarde van twee bestaande gebouwen blijven ze bewaard en worden ze aangevuld met twee nieuwe lage paviljoenen: een rond paviljoen voor de lagere school en een rechthoekig, half ondergronds paviljoen voor de sporthal.

Het ronde paviljoen voorziet klassen met een grote projectkamer. De ruimtes krijgen voldoende licht dakkoepels, terwijl er ook interessante zichten naar de omgeving zijn. Door middel van een luifel rond het gebouw wordt de speelplaats subtiel geïntegreerd in de omgeving. De speelplaats wordt met natuurlijke materialen en beplanting ingericht en vormt de groene kern van het ontwerp.

Ook qua technieken en materiaalgebruik is gekozen voor een duurzame aanpak. De ‘natuurlijke’ visie van de school wordt zo vertaald in het ontwerp.

De kleuters blijven in het bestaande gebouw op nummer 5. Hier worden enkele beperkte ingrepen gedaan zoals het vernieuwen van het buitenschrijnwerk.

Het bestaande gebouw op nummer 7 wordt de hoofdtoegang tot de site. Hier worden onder meer het onthaal, administratieve functies en de refter voorzien.

Tags
info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Architect

Dierendonckblancke architecten

Subsidies

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Projectkost

6.168.000 euro incl. btw

Adres
Gerard le Grellelaan 5 – 7
2020 Antwerpen
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Toekomstbeeld voorgevel Frankrijklei 71-73 © HUB architecten
Nieuws

Oproepen verbouwingswerken

We lanceren een oproep voor een kandidaat voor de uitbreiding en herinrichting van basisschool Kosmos en een oproep tot verbouwingswerken tot huisvesting algemene diensten van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

 

Gevel en poort school Land van Nu
Project

Basisschool Land van Nu

Publieke gebouwen

We realiseerden een nieuwe basisschool op de Boekenberglei in Deurne.

Gevel
Project

Dubbele basisschool Studio Dynamo

Publieke gebouwen

We verbouwen een bestaand schoolgebouw in de Verschansingstraat om extra capaciteit te creëren voor de basisschool. Er komt op dezelfde locatie ook een nieuwe secundaire school.