Wijkkantoor politie Halewijnlaan Linkeroever

Over
info left

Waarom dit project?

AG Vespa bouwt heel wat publieke gebouwen voor de stad Antwerpen: scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.

Het masterplan huisvesting van de Lokale Politie Antwerpen is gebaseerd op het principe ‘centralisatie waar het kan, deconcentratie waar het hoort’. Zo wordt enerzijds de onthaal- en wijkwerking gedeconcentreerd door diverse politie- en wijkkantoren te voorzien. Anderzijds wordt de werking aangevuld met een sterk gecentraliseerde interventiewerking vanuit één locatie, een mastergebouw.

In het kader van dat masterplan bouwen we op de Halewijnlaan een nieuw wijkkantoor met een hondenkennel.

Wat gebeurt er?

De bestaande structuur aan de Halewijnlaan 84 wordt afgebroken en er wordt een nieuw wijkkantoor gebouwd.

Het voormalige wijkkantoor op de Halewijnlaan vormt bouwkundig en architecturaal gezien 1 lang geheel met de aanpalende brandweerkazerne. De bestaande gebouwen zijn momenteel niet meer aangepast aan de actuele noden en comfort.

De brandweerkazerne blijft behouden, maar het politiekantoor maakt plaats voor een nieuwbouw die voldoet aan de hedendaagse eisen rond energieverbruik en comfort. Ook de werking en organisatie van het kantoor wordt hierbij geoptimaliseerd.

De nieuwbouw zorgt voor een knip in het lange bouwvolume. Politie krijgt hierdoor een duidelijke eigen entiteit. 

Het ontwerp van het nieuwe hoofdgebouw bestaat uit drie gehelen:

  • Het publieke onthaal met een grote raampartij bevindt zich aan de straatkant.
  • Het landschapskantoor voor de politiediensten grenst aan de tuin.
  • Verder zijn er nog enkele secundaire ondersteunende lokalen.

Achteraan het gebouw bevinden zich twee bijgebouwen:

  • De carport met parkeerplaatsen voor het wijkkantoor.
  • De hondenkennel, die qua beeld en materialen een soort spiegelbeeld van de carport is.

De afbraakwerken van het voormalige kantoorgebouw vonden plaats in februari 2019. De nieuwbouwwerken startten in augustus 2020. In april 2022 nam de politie het nieuwe gebouw in gebruik.

Tags
info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
Politie Antwerpen
Architect

Bovenbouw Architectuur

Aannemer

THV Gillion

Adres
Halewijnlaan 84
2050 Antwerpen
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Wijkkantoor politie Kioskplaats © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Wijkkantoor politie Kioskplaats

Publieke gebouwen

In het centrum van Hoboken bouwden we een wijkkantoor dat zich in de architectuur van de Kioskplaats voegt.

Gerenoveerde voorgevel van het appartementsgebouw met onderaan het wijkkantoor Zegel.
Project

Wijkkantoor politie Turnhoutsebaan en appartementen Zegelstraat 344

Publieke gebouwen, Wonen

Op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Zegelstraat bouwden we een braakliggend terrein om tot een wijkkantoor voor de politie en 6 appartementen met veel licht en uitzicht.