Stedelijke ontwikkeling in 2021

Opening fietshelling © Jasper Léonard
De nieuwe fietshelling aan de Parkbrug werd eind 2021 in gebruik genomen. © Jasper Leonard
links naast tekst
content

Kop Spoor Noord

De fietshelling van de Parkbrug werd geplaatst en eind 2021 in gebruik genomen.

Stuivenbergsite

Team Vlaams Bouwmeester lanceerde in januari 2021 een open oproep voor een studieopdracht naar de herbestemming van de Antwerpse Stuivenbergsite. Begin 2022 wordt een ontwerpteam aangesteld.

Runcvoorthof

Eind mei 2021 startten we de heraanleg van het openbaar domein rond het Runcvoorthof. De kapel naast de kloostervleugel maakt plaats voor een extra toegang tot het park. Op die manier komt het kasteel opnieuw als een vrijstaand gebouw in het park te staan en wordt ook de achterzijde van het kasteel voor iedereen toegankelijk.

Toekomstbeeld van heraangelegd Mediaplein
Een toekomstbeeld van het Mediaplein in de Kievitwijk © CLUSTER landschap & stedenbouw
rechts van tekst
content

Wilgenstraat

Voor dit inrichtingsplan zochten we een getalenteerd multidisciplinair ontwerpteam dat minimaal moet beschikken over de volgende expertises: stedenbouwkundig ontwerper, architect, landschapsarchitect en mobiliteitsexpert. Begin 2022 wordt een ontwerpteam aangesteld.

Arenawijk

Het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten werd geselecteerd als het ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne. Samen met stad Antwerpen, Woonhaven Antwerpen en district Deurne werd het participatietraject met de buurt opgestart.

Kievit II

De heraanleg van het Mediaplein in de Kievitwijk startte begin oktober 2021. Het plein krijgt een verhoogd deel met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje voor kinderen. De keerlus voor het verkeer wordt kleiner en komt onder de spoorwegbrug.

Luchtbeeld Hof van Mols
Luchtbeeld projectsite Hof van Mols.
links naast tekst
content

Hof van Mols

In 2021 is de projectdefinitie goedgekeurd voor de herinrichting van de braakliggende site aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Met het inrichtingsplan wordt er gestreefd om de site in woongebied  te valoriseren in functie van een hoofdzaak residentieel programma rond een groene, publieke ruimte.