Dagelijkse werking 2021

Raad van bestuur AG Vespa 2021

De raad van bestuur van AG Vespa telt 12 leden. Petra Buytaert is waarnemend secretaris.

Dit is de samenstelling:

 • Annick De Ridder, voorzitter
 • Bart De Wever
 • Koen Kennis
 • Nabilla Ait Daoud
 • Tom Meeuws
 • Peter Wouters
 • Erica Caluwaerts
 • Maarten Jans
 • Maarten Loopmans
 • Anke Van dermeersch
 • Joris Giebens
 • Elisabeth van Doesburg

De raad van bestuur kwam 11 keer samen in 2021 en behandelde 123 agendapunten.

Directiecomité AG Vespa 2021

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van AG Vespa. Het zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen, bepaald door de raad van bestuur, en werkt binnen de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden gedelegeerd. De delegatie zorgt voor een snelle uitvoering van het goedgekeurde beleid.

De samenstelling van het directiecomité ziet er als volgt uit:

 • Myriam Heuvelman, CEO en voorzitter directiecomité
 • Petra Buytaert, directeur vastgoed
 • Hardwin De Wever, directeur stadsprojecten
 • Steven Decloedt, directeur bouwprojecten
 • Pieter Tan, directeur bouwprojecten stad
 • Griet Geerinck, directeur risicomanagement
 • Elisabeth Mercelis, directeur strategisch onderhoud

In 2021 kwam het directiecomité 49 keer samen en keurde 1.078 besluiten goed.

Terug naar jaarverslag 2021