Jaarverslag 2022

de gerestaureerde kathedraaltoren vanop de Grote Markt bekeken
Kathedraaltoren uit de steigers na restauratie van bijna 4 jaar.
links naast tekst
content
Voorwoord

Op 18 juni 2022 vindt een groots volksfeest plaats op de Grote Markt. Want na meer dan 4 jaar van intensieve restauratie- en renovatiewerken is het Antwerpse stadhuis, UNESCO-werelderfgoed en het hart van de Antwerpse democratie, klaar voor de toekomst.  

Zo’n 2000 kilometer oostwaarts is er op dat moment helaas geen reden tot feesten. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne veroorzaakt er onnoemelijk veel menselijk leed. Hier bij ons zorgt die voor ongeziene prijsstijgingen in energie en grondstoffen. Na enkele winters met coronamaatregelen is die van 2022 er plots eentje met energiemaatregelen. Op kantoor zetten we de verwarming enkele graden lager, verwarmen we ons aan een kop dampende soep en puzzelen we met budgetten en leveringstermijnen om onze stad te kunnen blijven maken. We openen gloednieuwe politiekantoren op de Bredabaan in Merksem en in de Halewijnlaan op Linkeroever. We starten de renovatie van een historisch schoolgebouw in de Van Peenestraat op ’t Kiel en restaureren één van de meest luxueuze Antwerpse meesterwoningen uit de belle époque, het voormalige museum Smidt van Gelder in de Belgiëlei. Een meester die ook gepast geëerd wordt, is Rubens. De bouw van een nieuw onthaalgebouw en de heraanleg van de Rubenstuin moet van het museum een echte trekpleister maken.

Het Loodswezen blijkt sinds 2022 dan weer een trekpleister voor slechtvalken. Terwijl die in de toren opgroeien, zorgen wij op de kaai naast de site voor een tijdelijke vergroening zodat we -in afwachting van de volledige heraanleg- alvast van deze ruimte kunnen genieten tijdens de zomer van 2023. Dat kan voortaan ook op de Gedempte Zuiderdokken, waar het eerste deel van het nieuwe Zuidpark open is voor iedereen. We stellen verder ook ontwerpteams aan voor de maritieme belevingssite aan de Droogdokken, de Loodswezensite en de omgeving Wilgenstraat. De Slachthuiswijk krijgt een definitief ontwerp voor de nieuwe pleinen, straten en groene ruimtes in de wijk.

Het Steen wint in 2022 de Onroerenderfgoedprijs. Na eerder felle kritiek zien velen ook in dat de herbestemming het gebouw een nieuw en toegankelijk elan heeft gegeven. En net voor Kerst mogen we nog een cadeautje uitpakken. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraaltoren wordt ontdaan van alle stellingen. Voor het eerst sinds 2019 is de grootste gotische toren van de Nederlanden opnieuw in zijn volle glorie te bewonderen! Maar we krijgen ook minder aangename verrassingen. In de nacht van 5 op 6 december komt niet de Sint, maar wel een hackerscollectief op bezoek. Het informaticasysteem van de stad Antwerpen wordt slachtoffer van een cyberaanval en tal van diensten, waaronder ook ons bedrijf, ondervinden maandenlang hinder in hun werking.  

In 2023 vliegen we er vol energie weer in, mét nieuwe en veiligere softwaresystemen. Het nieuwe mastergebouw voor politie zal klaar zijn en de gerenoveerde en gerestaureerde Fierensblokken zullen na enkele eenzame jaren weer bewoond worden. Een beetje verderop ondergaat de Sint-Andrieswijk nog meer transformaties. Naast de restauratie van de kerk pakken we ook de site tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat aan. Op de Gedempte Zuiderdokken opent het tweede deel van het Zuidpark en nog iets verder zuidwaarts start de heraanleg van de kaaivlakte Nieuw-Zuid die we transformeren in een groene ontspanningsruimte voor de stad. Na al het harde werk wordt dit bij uitstek een nieuwe plek om te genieten voor bewoners en bezoekers. Want samen maken we onze stad.

Myriam Heuvelman

CEO AG Vespa

monumentale trap in het midden van het stadhuis met langs beide zijdes grote schilderingen op doek.
Het gerenoveerde Schoon Verdiep
rechts van tekst
content
Project in de kijker: stadhuis van Antwerpen

Na meer dan 4 jaar van intensieve restauratie- en renovatiewerken is het Antwerpse stadhuis klaar. Antwerpens bekendste gebouw, UNESCO-werelderfgoed en het hart van de Antwerpse democratie heropende op 18 juni 2022 met een groots volksfeest. 

Het gebouw werd van boven tot onder gerestaureerd en gerenoveerd; met moderne en energiezuinige voorzieningen, een gerestaureerd Schoon Verdiep, herstelde obelisken op het dak, opgefriste gevels met veel aandacht voor de rode marmer, 33 gerestaureerde antieke kroonlusters, delicaat goudleerbehang dat minutieus behandeld werd, een verborgen 16de-eeuws raam dat bewaard bleef én een nieuw 'verlicht verdiep' dat tijdens de Staalbouwwedstrijd 2022 meteen al in de prijzen viel dankzij de lichte staalstructuur en dubbelhoge vestibules.

Alles over deze werken kan je in woord en beeld raadplegen in dit uitgebreid achtergrondartikel.

Maak kennis met het Zuidpark
links naast tekst
content
Stadsprojecten

De transitie van een enorme parking naar een park van 7 hectare op de Gedempte Zuiderdokken is volop bezig. Op 20 mei 2022 openden we het eerste deel van het park. Dit eerste van drie delen is driemaal zo groot als de Groenplaats. Je geniet er nu van een samentuin, een stiltetuin, een speelveld, een basketveld, twee speeltuinen en heel veel bomen én groen. Het park is omringd door een wandelpromenade met een dubbele bomenrij die zorgt voor voldoende schaduw bij warme dagen. Een hemelwaterput recupereert het regenwater. In 2022 lanceerde de stad ook een oproep voor een nieuwe naam van het park. Zuidpark kreeg de meeste stemmen. In het najaar van 2022 startten ook de werken voor de derde en laatste fase. Deel twee van het park opent tegen de zomer van 2023. En het volledige park is klaar tegen de lente van 2024.

Gebiedsontwikkelingen

Vanuit een geïntegreerde visie nemen we de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen. Een overzicht van de vooruitgang van de 3 verschillende programma’s in 2022 vind je hier: Over de RingStad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Voorgevel woonproject Jules
We vervingen enkele verloederde panden door energiezuinige appartementen op de hoek van de VIIde-Olympiadelaan en de Julius De Geyterstraat.
rechts van tekst
content
Wonen

Strategisch gekozen probleempanden door duurzame woonprojecten vervangen, zit in het DNA van AG Vespa.

In 2022 bouwden we verder aan de ontwikkeling van een tiental woonprojecten. Samen goed voor 189 wooneenheden en 10 commerciële ruimtes. Er werden 2 projecten opgeleverd met elk 7 wooneenheden, namelijk:

  • VIIde-Olympiadelaan 167-171 in Hoboken
  • Runcvoorthof in Merksem

Lees meer

Dakterras met zonwering
We bouwden en verkochten een starterswoning met dakterras in de Lavendelstraat in Antwerpen-Noord.
links naast tekst
content
Vastgoedtransacties

In 2022 kocht AG Vespa de stelplaats van De Lijn op de Draakplaats aan voor 825 000 euro en een woning in de Van Schoonhovenstraat 74 ter waarde van 441 699 euro als uitbreiding voor het naastgelegen dak- en thuislozencentrum.

We verkochten ook een aantal onroerende goederen. In naam en voor rekening van de stad Antwerpen verkochten we voor 3 662 825 euro aan patrimonium. Er werd ook voor 9 770 008 euro aan commercieel AG Vespa patrimonium verkocht. Daarnaast verkochten we een woonproject en enkele parkeerplaatsen ter waarde van 343 533 euro.

De verkochte woning in de Lavendelstraat 4 is een compacte starterswoning, gebouwd door AG Vespa. Op de plaats van een zwaar verkrotte rijwoning kwam een energiezuinige nieuwbouw met stadstuintje en zonnig dakterras. Om de woning energie-efficiënt te maken investeerden we in een doorgedreven geïsoleerde schil met aangepaste beglazing, een uitrusting met warmtepomp, vloerverwarming en ventilatiesysteem C+. 

Hier vind je een lijst met meer details over alle verkopen en aankopen in 2022.

Ontvangstruimte van de school.
In 2022 startten we de totaalrenovatie van basisschool Creatopia.
rechts van tekst
content
Bouwen van publieke gebouwen

Als gedelegeerd bouwheer verwezenlijken we publieke bouwprojecten voor klanten zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer en politie. 

In het najaar van 2022 startten we de renovatie van Lagere school Creatopia op het Kiel. De doorgedreven energetische renovatie zorgt voor een duurzaam, energiezuinig en comfortabel schoolgebouw met drie klassen per leerjaar. De werken gebeuren met respect voor de originele detaillering en vormgeving van Emiel Van Averbeke en in samenwerking met Monumentenzorg. 

We mochten in het afgelopen jaar ook twee knappe nieuwbouwprojecten openen: 

Bekijk hier het overzicht van de publieke gebouwen in werf- of voorbereidende fase in 2022.

Onderhoudsproject in de Terbekehofdreef.
links naast tekst
content
Strategisch onderhoud voor een beheersbaar patrimonium

Binnen het stads- en OCMW-patrimonium draagt afdeling Onderhoud respectievelijk zorg voor 752 en 168 gebouwen en binnen het AG Vespa patrimonium voor nog eens 83 gebouwen. In 2022 ontvingen we in totaal 14 589 onderhoudsmeldingen voor die panden, waarvan 10 339 voor stedelijk patrimonium, 2493 voor AG Vespa patrimonium en 1755 meldingen voor OCMW-patrimonium. Het gaat om een aanzienlijke stijging van 9 procent ten opzichte van vorig jaar, die vooral in het AG Vespa en OCMW patrimonium merkbaar is.

Voor curatief en preventief onderhoud werd er 7,73 miljoen euro omgezet voor de stad en 948 000 euro voor OCMW.

Verder werkten we aan de inventarisatie en monitoring van de conditie van de patrimonia. Dit is noodzakelijk om preventief onderhoud optimaal verder te zetten, prioriteiten te bepalen en onderhoudsprojecten te kunnen definiëren. Deze monitoring vormde de basis om ook in 2022 sterk in te zetten op de uitvoering van de meest prioritaire technische projecten. Voor het stedelijk en OCMW-patrimonium investeerden we hiermee 6,03 miljoen euro. Naast deze ‘patrimoniumgestuurde’ investeringen, zetten we 2,62 miljoen euro om in functie van de realisatie van klantvragen. De budgettaire omzet is reeds enkele jaren in stijgende lijn: Waar we in 2021 onze omzet konden verhogen met 55% ten opzichte van het jaar voorzien, zien we in 2022 opnieuw een stijging van 24%. 

Er werd sterk ingezet op de inhaalbeweging omtrent brandveiligheid aan de hand van risicoanalyses (25) en door de uitvoering van brandveiligheidsprojecten. Projecten werden opgestart in o.a. de belforttoren, het MAS, kasteel Bouckenborgh, de Arenbergschouwburg, het Fotomuseum en bibliotheek Merksem.

In het kader van milieuzorg zijn er 29 adviezen gegeven ter ondersteuning van projecten. We verwerkten 92 adviezen van de milieucoördinator, startten 25 omgevingsvergunningsdossiers milieu op en voerden 9 bodemonderzoeken uit op onze risicogronden.

Verder namen we in 2022 een aantal belangrijke gebouwen (terug) in beheer. Hierbij trachten we samen met de bouwafdelingen in te zetten op een vlotte overgang van bouw- naar beheerfase. Zo werden in voorbereiding van de oplevering en ingebruikname van het mastergebouw voor politiezone Antwerpen nieuwe fundamentele afspraken gemaakt over onderhoud tijdens de beheerfase. We grepen deze gelegenheid aan om het interne beheersysteem op punt te zetten en uit te breiden met mogelijkheden om de informatiedeling met klanten en aannemers te automatiseren. Ook het onderhoud van enkele grote gebouwen uit het stedelijk patrimonium zoals het stadhuis en Het Steen werd opnieuw opgestart na oplevering.

Tot slot streven we naar een duurzaam wagenpark binnen AG Vespa. In samenwerking met het voertuigencentrum van de stad hebben we enkele volledig elektrische lichte vrachten (bestelwagens) uitgetest, waarna we 2 exemplaren bestelden. Voor kleinere opdrachten doen we beroep op 2 elektrische bakfietsen. De functionaliteit van ons wagenpark blijft de eerste prioriteit maar stap voor stap verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

Bekijk hier ook enkele lopende en afgeronde bouwprojecten binnen het patrimonium.

Een vol terras voor de zuurdesembakkerij Bloemberen in het voormalig schoolgebouwtje in de Boekenberglei.
We verhuren dit voormalig schoolgebouw dat een nieuwe invulling kreeg als zuurdesembakkerij. © Bloemberen
rechts van tekst
content
Verhuringen, concessies en erfpachten

We beheren een uitgebreide vastgoedportefeuille. Dit jaar verzorgden we 1795 huurcontracten.

De handelshuur in de Boekenberglei 284 in Deurne is hiervan een mooi voorbeeld. Het voormalig schoolgebouwtje op de middenberm van de Boekenberglei had nood aan een nieuwe invulling. We gingen op zoek naar een initiatief dat ook de buurt een meerwaarde biedt. Sinds het voorjaar van 2022 kunnen buurtbewoners, ouders van de naastgelegen school Land Van Nu en passanten er terecht bij zuurdesembakkerij Bloemberen voor brood, koffie en ander lekkers. De tuin van het pand doet dienst als terras met zicht op de luchthaven van Deurne.

In Merksem renoveerden we het kasteel Runcvoorthof tot vier knappe huurwoningen. Wonen in een voormalig kasteel in het groen trok erg veel gegadigden, waardoor de woningen al snel volzet waren met Antwerpenaars die zich voortaan ook kasteel- en parkbewoner kunnen noemen. 

Hier vind je een overzicht van een aantal van onze verhuringen, concessies en erfpachten van 2022.

links naast tekst
content
Dagelijkse werking

Eind 2022 waren we met 422 medewerkers bij AG Vespa.

Besluitvorming

De raad van bestuur van AG Vespa stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen.

Bekijk hier de volledige samenstelling van onze besluitvormingsorganen.

Raadpleeg hier de jaarrekening van 2022.