De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl

Over
info left

Waarom dit project?

AG Vespa bouwt heel wat publieke gebouwen voor de stad Antwerpen: scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.

In opdracht van Stedelijk Onderwijs Antwerpen wordt De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl in Brasschaat gerenoveerd en uitgebreid. De Leerexpert kadert in het buitengewoon onderwijs van het Stedelijk Onderwijs en voorziet in kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs. Aanpalend aan de school bevindt zich het multifunctioneel centrum (MFC) Mytyl. Dat centrum ondersteunt de school met een paramedisch team.

Met dit project wil Stedelijk Onderwijs Antwerpen enerzijds extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs creëren. Anderzijds is de school aan een grondige renovatie toe. Ook het MFC wordt gerenoveerd.

De Leerexpert Dullingen is een school voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar met een motorische beperking, en staat ook open voor leerlingen met meervoudige beperkingen. Emotioneel en lichamelijk welbevinden is de basis om tot leren te komen. De verhouding leerlingen - begeleiders ligt daarom anders dan in het regulier onderwijs. Naast de klassieke klaslokalen zijn er meerdere complementaire functies waar verzorging, welbevinden (snoezelruimte en polyvalente zaal) en het vergroten van zelfstandigheid (trainingsappartement en keuken) in een beschermde omgeving centraal staan.

Wat gebeurt er?

Compagnie-O architecten ontwierp een langgerekt volume dat in een lichte hoek dwars op het bestaande volume staat en tot diep in de tuin reikt. Tussen 2 betonnen vloerplaten bevinden zich de kleuterschool en lagere school. De gevel trekt zich terug zodat er een overgang ontstaat tussen de school en de landschappelijke omgeving. De secundaire school wordt in de bestaande vleugel gepast, met uitbreiding van een aantal schoolklassen aan de voorzijde van het gebouw. Die uitbreiding geeft de school een nieuw en duidelijk gezicht. Intern ontstaat er een gemeenschappelijk kruispunt van waaruit alles helder is georganiseerd. Op die plek bevindt zich ook de polyvalente zaal.

Het ontwerp vertrekt vanuit het oogpunt van de kinderen. De klassen zijn op maat ontworpen en gepositioneerd: introverte architectuur voor de kleuters en een groter contact met de buitenwereld naarmate de leerlingen ouder worden. De secundaire school is gekoppeld aan de voortuin. Stap voor stap treden de leerlingen in de 'grote wereld'.

Tags
info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Architect

Compagnie-O architecten

Aannemer

Brebuild

Subsidies

AGION

Projectkost

5.634.000 euro incl. btw

Adres
Dullingen 46
2930 Brasschaat
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

De buitengevel van het Stedelijk Lyceum Topsport
Project

Stedelijk Lyceum Topsport

Publieke gebouwen

Het Stedelijk Lyceum Topsport is een passiefschool met uitgebreide sportinfrastructuur centraal in Fort VI in Wilrijk.

Campus Hardenvoort © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Campus Hardenvoort

Publieke gebouwen

Campus Hardenvoort huisvest een grote kleuterschool, een lagere school en een volledig nieuwe middelbare school.

Dubbele basisschool Het Vliegertje november 2018 © Bart Gosselin
Project

Dubbele basisschool Het Vliegertje

Publieke gebouwen

Stedelijk Onderwijs Antwerpen bouwde kleuterschool Het Vliegertje op de Borsbeeksesteenweg om tot een dubbele basisschool voor 480 leerlingen.