Dullingen Paviljoen

Over
info left

Waarom dit project?

We bouwen heel wat publieke gebouwen voor de stad Antwerpen: scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.

In opdracht van Stedelijk Onderwijs Antwerpen werd De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl in Brasschaat gerenoveerd en uitgebreid. De Leerexpert kadert in het buitengewoon onderwijs en voorziet in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Om het leertraject van de kinderen uit te breiden, wordt op het achterliggende schoolterrein een polyvalent paviljoen voorzien met een aantal complementaire functies. Het gebouw omvat een kleine turnzaal, een bewegingsatelier en een snoezel-projectieruimte voor het dagelijks oefenen van motoriek en interactie.

In tegenstelling tot het dagdagelijkse schoolgebeuren, is het paviljoen een zone waar de kinderen op een zeer gecontroleerde manier aan prikkels worden blootgesteld. Want doorgaans zijn deze kinderen zeer gevoelig voor impulsen van buitenaf.

Wat gebeurt er?

Waar het oude schoolgebouw zich richt op de straat en de nieuwe uitbreiding zich richt naar het landschap, staat het paviljoen echt in het landschap. Het staat los van alles. Het gebouw stelt zich op als derde speler en vervult zo niet alleen programmatorisch, maar ook ruimtelijk een complementaire rol. Doel is om de leefwereld van kinderen met een beperkte mobiliteit zoveel mogelijk te verruimen. Dankzij dit soort duidelijke herkenbare veranderingen in hun omgeving worden de kinderen aan voldoende overgangen en nieuwe ervaringen blootgesteld. 

Als derde gebouw op de site krijgt het paviljoen een duidelijke eigen identiteit. Eenvoudig en leesbaar, zodat je er naar kan verwijzen als 'het rode gebouwtje'.

Functionele luifel

Vanop afstand leest het gebouw als een rationeel hoofdvolume, dat omwikkeld wordt door een sierlijke, uitwaaierende luifel. Deze bruinrode luifel met kolommenrij bakent de overgangszone naar de binnenruimte af en functioneert als een soort decompressiezone die de nieuwe (binnen)omgeving aankondigt. De overgangszone onder de luifel is functioneel: alle in- en uitgangen zijn verhard, overdekt en volledig integraal toegankelijk. En er kan ook eens onder de luifel geknutseld en gespeeld worden.

Hoewel het paviljoen middenin het landschap staat en rondom rond er gelijkwaardig uitziet, krijgt dit een duidelijke luwe zijde naar de buren toe. Aan die zijde zitten enkel nog personeelstoegangen die occasioneel gebruikt worden. De hinder voor de buurt blijft zo tot een minimum beperkt.

De werken startten in februari 2022 en werden opgeleverd in het najaar van 2023. 

Tags
info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Architect

Compagnie O

Aannemer

Brebuild Algemeen Bouwbedrijf NV

Adres
Dullingen 46
2930 Brasschaat
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

De letters 'goeiedag' lichten op boven de inkom van school De Leerexpert Dullingen
Project

De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl

Publieke gebouwen

De Leerexpert Dullingen en multifunctioneel centrum (MFC) Mytyl in Brasschaat wordt gerenoveerd en uitgebreid.