Buurtmoment Brandweerkazerne Zuid

AG Vespa, Brandweer Zone Antwerpen en Dierendonckblancke architecten stellen de plannen voor de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Kielsevest en de Singel voor. Dit gebouw moet de huidige kazerne in de Paleisstraat vervangen. Het gebouw krijgt ook kantoren die bestemd zijn voor verhuur, een bijhorende ondergrondse parking en een commerciële ruimte.

In de zomer van 2021 vraagt AG Vespa de omgevingsvergunning aan voor de bouw van de brandweerkazerne en kantoren aan de Kielsevest 23-25 en 31-33. De werken starten ten vroegste in het voorjaar van 2022. In de aanloop daar naartoe wordt het terrein bouwklaar gemaakt.

Verslag buurtmoment

Voor de buurtbewoners was er een online infomoment op dinsdagavond 29 juni 2021. Het verslag met alle gestelde vragen en de antwoorden op die vragen kan je onderaan raadplegen.

Gerelateerd

Toekomstbeeld binnentuin met veel planten
Project

Paleisstraat 122-126

Commercieel vastgoed

We restaureren en herbestemmen de brandweerkazerne in de Paleisstraat. De brandweer verhuist op termijn naar een nieuwe locatie. 

Straatbeeld ontwerp brandweerkazerne Zuid
Project

​​​​​​​Brandweerkazerne Zuid

Commercieel vastgoed, Publieke gebouwen

We bouwen een nieuw kazerne voor brandweer Zuid. Met ook kantoren voor verhuur, een ondergrondse parking en een commerciële ruimte.

Tags