Stedelijke ontwikkeling in 2022

Een toekomstbeeld uit het schetsontwerp van de publieke ruimte van de  toegangspoort in de Duinstraat
Toekomstbeeld uit het eerste ontwerp van de publieke ruimte van de Stuivenbergsite - toegangspoort Duinstraat © Korteknie Stuhlmacher Architecten, Bovenbouw Architecten en BOOM Landscape
links naast tekst
content

Stuivenbergsite

Begin 2022 is een ontwerpteam aangesteld om de herontwikkeling van de Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord vorm te geven. Korteknie Stuhlmacher Architecten en Bovenbouw Architecten werken daarvoor samen met BOOM Landscape en architectenbureau Sabine Okkerse. De site wordt hervormd van niet-toegankelijke site tot een terrein met publieke tuin voor de buurt. Begin juli 2022 is het eerste ontwerp voor de publieke ruimte op de site goedgekeurd.

Kop Spoor Noord

Begin 2022 is het definitief ontwerp voor het openbaar domein rond de fietshelling aan de Parkbrug goedgekeurd. Het ontwerp bestaat uit groenvakken, zitmeubilair en verlichting.

Mediaplein Antwerpen met bomen en banken
Het Mediaplein is nu een aangename verpozingsplek met bomen, zitbanken en ondiepe waterkanaaltjes
rechts van tekst
content

Kievit II

Midden 2022 is de heraanleg van het Mediaplein in de Kievitwijk afgerond. Het plein kreeg een verhoogd deel met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje voor kinderen. De keerlus voor het verkeer werd verkleind tot onder de spoorwegbrug. De heraanleg van het Mediaplein vormt het slot van het stadsproject Kievit II.

Hof van Mols

In 2022 liep de wedstrijd voor de aanstelling van een ontwerper voor het inrichtingsplan voor de braakliggende site aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Met het inrichtingsplan wordt er gestreefd om de site in woongebied te valoriseren in functie van een hoofdzaak residentieel programma rond een groene, publieke ruimte. Eind 2022 is ook een ontwerper gekozen.

Rondom het Runcvoorthof zijn groene perken met lage dichte begroeiing en een infiltratievijver. Ook de historische kasseicirkel is opnieuw aangelegd en er zijn fiets- en wandelpaden.
Rondom het Runcvoorthof zijn groene perken met lage dichte begroeiing en een infiltratievijver. Ook de historische kasseicirkel is opnieuw aangelegd en er zijn fiets- en wandelpaden. © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Runcvoorthof

In het voorjaar van 2022 is de omgevingsaanleg rond het Runcvoorthof afgerond. De kapel naast de kloostervleugel heeft plaatsgemaakt voor een extra toegang tot het park. Op die manier komt het kasteel opnieuw als een vrijstaand gebouw in het park te staan en wordt ook de achterzijde van het kasteel voor iedereen toegankelijk.

Wilgenstraat

Begin 2022 is er een ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Wilgenstraat en omgeving gekozen. Het inrichtingsplan voorziet een duurzame, autoluwe wijk met vlotte doorgangen voor voetgangers en fietsers. In een latere fase wordt er ook gewerkt aan een verkavelingsplan voor de site en aan een plan voor de herinrichting van de publieke ruimte.

Arenawijk

Het inrichtingsplan voor de Arenawijk werd midden 2022 voorgelegd en goedgekeurd door de stuurgroep, waarna de vastgoedafspraken tussen Woonhaven en stad Antwerpen werden goedgekeurd. De opmaak van het ontwerp openbaar domein werd opgestart.