fbpx AG VESPA | Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Ponton cruiseterminal

Zee- en riviercruises meren in de toekomst aan ter hoogte van Het Steen

Ter hoogte van Het Steen komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. Passagiers zullen onthaald worden in Het Steen, dat volledig gerestaureerd en uitgebreid wordt. De werken aan het ponton zijn in november 2018 gestart en worden in het najaar van 2020 afgerond.

Toekomstbeeld ponton van op Linkeroever © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
Toekomstbeeld ponton van op Linkeroever © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)

Waarom dit project?

Antwerpen is een groeiende bestemming voor zee- en riviercruises. Er is nood aan extra capaciteit en een betere infrastructuur om de schepen te ontvangen. De huidige cruiseterminal bevindt zich onder hangar 21 aan het Zuiderterras. De stad besliste om de nieuwe cruiseterminal te integreren in het toekomstige toeristische onthaalcentrum, dat zal ondergebracht worden in en rond Het Steen. Zo kunnen passagiers van zee- en riviercruises meteen optimaal ontvangen worden in de stad Antwerpen.

Daardoor moet ook de aanmeerplaats voor schepen naar het noorden verplaatst worden, naar een locatie ter hoogte van Het Steen. Het nieuwe ponton zal bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen leiden via twee bruggen naar de pontons. Op het ponton komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton aan het Steenplein.

Wat gebeurt er?

Ten noorden van het ponton Van Dijck, het populaire toegankelijke ponton aan het Steenplein, wordt een uitbreiding voorzien van 350 meter met pontons die geschikt zijn voor het aanmeren van zee- en riviercruises.

Eerst wordt de kaaimuur gestabiliseerd, net zoals dat over de volledige lengte van de Scheldekaaien gebeurt. Daarna beginnen de werken aan het ponton, dat uit een aantal verschillende onderdelen bestaat.

Schepen meren aan langs het afmeerponton. 2 toegangsplatformen, een ter hoogte van Het Steen en een ten noorden van het paviljoen Noorderterras, leiden via 2 bruggen naar de pontons. Op het ponton dat verbonden is met Het Steen komt een drijvende, transparante schuilconstructie. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton Van Dijck aan het Steenplein.

Het Steen, vlak bij het nieuwe ponton, wordt volledig gerestaureerd en uitgebreid en krijgt een nieuwe functie als toeristisch onthaalcentrum. Ook de passagiers van de zee- en riviercruises zullen in Het Steen onthaald worden.

Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
rechts van tekst
content
Het ontwerp

Op het aanmeerponton komt een mooi vormgegeven luifel die passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen.

De hoofdstructuur van de toegangsbruggen is geschilderd staal. De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

Timing en uitvoering

De constructie van het ponton wordt in de loop van 2019 en begin 2020 gemaakt in een staalbouwatelier. Als alles vlot verloopt, wordt het cruiseponton in het voorjaar van 2020 via de Schelde tot aan het Steenplein gevaren en worden de verschillende onderdelen van de aanmeerconstructie nadien geplaatst. In het najaar van 2020 zijn de werken aan het ponton en de kaaimuur afgerond en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie.

Wie werkt eraan mee?

Het cruiseponton wordt gerealiseerd in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv. AG VESPA is gedelegeerd bouwheer. Het ontwerp is van NEY & Partners, SBE – Technum is het studiebureau. De tijdelijke handelsvereniging Artes – Victor Buyck voert de werken uit.

Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
Tijdlijn
Najaar 2020
Einde werken ponton

De werken aan het nieuwe ponton worden in het najaar van 2020 afgerond.

November 2018
Start werken ponton

In november 2018 zijn de werken aan het ponton gestart.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

Definitief masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Over
info left

Meer plaats en open ruimte aan het water

Schipperskwartier en Centrum is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Door de waterkering dichter bij het water te brengen, komt er veel meer ruimte vrij waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal zeven deelgebieden aan.

Wat gebeurt er?

Plek voor kleine en grote activiteiten

Op de kaaizone tussen Sint-Pietersvliet en Sint-Jansvliet komt de waterkering veel dichter bij het water dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is. De prachtige historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor een overdekte markt of beurs. Ter hoogte van het Schipperskwartier komt een plein voor activiteiten in openlucht. Er wordt nog onderzocht of hier ook mobiele waterkeringen geplaatst kunnen worden. Die treden enkel in werking bij overstromingsgevaar. Zo blijft het prachtige zicht op het water vrij.

Het Steen wordt hét nieuwe onthaal van de stad

De plaats van waaruit Antwerpen is gegroeid, wordt binnenkort dé vertrekplaats om het leven in en rond de stad te ontdekken. Aan het water komt een prachtige vertrekhal en wachtzone voor wie een cruise wil maken. Het Steen wordt gerenoveerd. Op het eerste niveau kan je terecht voor alle informatie over de stad. We voorzien een infobalie, ticketshop, stadswinkel en een rustruimte met zicht op het water. Hier start ook het bezoek aan het belevingsparcours waar je het ontstaan en de rijke geschiedenis van Antwerpen ontdekt. Op het tweede niveau geniet je van een adembenemend uitzicht op het panoramisch dakterras. De echte durvers of romantische zielen klimmen nog wat hoger in de toren naar het hoogste punt.

Niet enkel op het land, maar ook op het water wordt deze plek het nieuwe onthaal van de stad. Een nieuw ponton zal alle faciliteiten bieden voor het optimaal ontvangen van zee- en riviercruises.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering. noAarchitecten tekenden de ontwerpplannen voor het Steen. Ney & Partners tekent het ontwerp voor het nieuwe ponton.

info right
info-right-fields
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
stad Antwerpen
Ontwerper

PROAP LDA - WIT Architecten - D-recta SRL (deelgebied Scheldekaaien)

Ney & Partners (ponton)

Architect

noAarchitecten (Het Steen)

Subsidies

Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen

Adres
Ernest van Dijckkaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Toekomstbeeld van de nieuwe cruiseterminal © ontwerp Ney & Partners – visualisatie bmd3d
Nieuws

De werken aan de nieuwe cruiseterminal zijn gestart

Vandaag starten de werken voor de nieuwe cruiseterminal aan de Scheldekaaien. Ter hoogte van Het Steen wordt de kaaimuur gestabiliseerd en komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. De werken worden in 2020 afgerond.

Zicht op de werf van Sint-Andries & Zuid © Bart Gosselin
Project

Sint-Andries en Zuid

Openbaar domein, Publieke gebouwen, Stadsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.

De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
Project

Droogdokkeneiland

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark.