fbpx AG VESPA | Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Centraal deel Scheldekaaien

Het centrale deel van de Scheldekaaien is het deel tussen het Zuiderterras en het Noorderterras. In het masterplan Scheldekaaien, dat dateert uit 2010, maakt het gebied deel uit van het deelgebied Schipperskwartier en Centrum. In het masterplan is bepaald dat de waterkering er veel dichter bij het water komt dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is. De historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor bijvoorbeeld een overdekte markt of beurs.

  Illustratie centraal deel Scheldekaaien © Palmbout Urban Landscapes
  Illustratie centraal deel Scheldekaaien © Palmbout Urban Landscapes
  links naast tekst
  content

  Schetsontwerp in de maak

  Op dit moment is een ontwerpteam bezig met de opmaak van een schetsontwerp voor het centrale deel. Daarin moeten de krachtlijnen van het masterplan Scheldekaaien samenkomen met de lopende projecten (bouw cruiseponton en herbestemming Het Steen) en evoluties op het vlak van mobiliteit (Sint-Annaveer, waterbus). Drie belangrijke aandachtspunten zijn:

  • het ontstaan van Antwerpen aan de Schelde: hoe kan het rijke historische verleden van deze plek zichtbaar gemaakt worden in het openbaar domein?
  • het maritieme verleden: de transformatie van havenverleden naar openbaar domein, hoe worden de hangars en wandelterrassen actief onderdeel van het publiek domein?
  • stad aan het water: hoe komen alle stromen op de grens van water en kaai samen: mobiliteit, toerisme, multifunctioneel ruimtelijk gebruik en geïntegreerde waterkering?

  Driewerf Hoera!

  Om iedereen de kans te geven om mee na te denken over het ontwerp, is Driewerf Hoera! in het leven geroepen. Dat is een reeks participatiemomenten over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien. Gedurende tien dagen, van vrijdag 3 tot en met zondag 12 mei 2019, was iedereen welkom om mee na te denken over de toekomst van dat stukje Scheldekaaien. Met de input van het participatietraject wordt rekening gehouden in het schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, dat in het najaar van 2019 klaar is.

  Driewerf Hoera! is een samenwerking tussen Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP), Palmbout Urban Landscapes en Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid.

  Inspraak voor jeugd

  De stad en AG VESPA organiseren ook een inspraakproject voor jeugd. Om het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras, leuker en aangenamer te maken voor iedereen luisteren we graag naar jullie ideeën. De bevraging loopt van 27 augustus tot en met 30 september 2019 op oor.antwerpen.be/scheldekaaien.

  Daarna verwerkt de stedelijke jeugddienst alle meningen tot een inspraakdossier.

  Ponton cruiseterminal

  Zee- en riviercruises meren in de toekomst aan ter hoogte van Het Steen

  Ter hoogte van Het Steen komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. Passagiers zullen onthaald worden in Het Steen, dat volledig gerestaureerd en uitgebreid wordt. De werken aan het ponton zijn in november 2018 gestart en worden in het najaar van 2020 afgerond.

  Toekomstbeeld ponton van op Linkeroever © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
  Toekomstbeeld ponton van op Linkeroever © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)

  Waarom dit project?

  Antwerpen is een groeiende bestemming voor zee- en riviercruises. Er is nood aan extra capaciteit en een betere infrastructuur om de schepen te ontvangen. De huidige cruiseterminal bevindt zich onder hangar 21 aan het Zuiderterras. De stad besliste om de nieuwe cruiseterminal te integreren in het toekomstige toeristische onthaalcentrum, dat zal ondergebracht worden in en rond Het Steen. Zo kunnen passagiers van zee- en riviercruises meteen optimaal ontvangen worden in de stad Antwerpen.

  Daardoor moet ook de aanmeerplaats voor schepen naar het noorden verplaatst worden, naar een locatie ter hoogte van Het Steen. Het nieuwe ponton zal bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen leiden via twee bruggen naar de pontons. Op het ponton komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton aan het Steenplein.

  Wat gebeurt er?

  Ten noorden van het ponton Van Dijck, het populaire toegankelijke ponton aan het Steenplein, wordt een uitbreiding voorzien van 350 meter met pontons die geschikt zijn voor het aanmeren van zee- en riviercruises.

  Eerst wordt de kaaimuur gestabiliseerd, net zoals dat over de volledige lengte van de Scheldekaaien gebeurt. Daarna beginnen de werken aan het ponton, dat uit een aantal verschillende onderdelen bestaat.

  Schepen meren aan langs het afmeerponton. 2 toegangsplatformen, een ter hoogte van Het Steen en een ten noorden van het paviljoen Noorderterras, leiden via 2 bruggen naar de pontons. Op het ponton dat verbonden is met Het Steen komt een drijvende, transparante schuilconstructie. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton Van Dijck aan het Steenplein.

  Het Steen, vlak bij het nieuwe ponton, wordt volledig gerestaureerd en uitgebreid en krijgt een nieuwe functie als toeristisch onthaalcentrum. Ook de passagiers van de zee- en riviercruises zullen in Het Steen onthaald worden.

  Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
  Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
  rechts van tekst
  content
  Het ontwerp

  Op het aanmeerponton komt een mooi vormgegeven luifel die passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen.

  De hoofdstructuur van de toegangsbruggen is geschilderd staal. De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

  Timing en uitvoering

  De constructie van het ponton wordt in de loop van 2019 en begin 2020 gemaakt in een staalbouwatelier. Als alles vlot verloopt, wordt het cruiseponton in het voorjaar van 2020 via de Schelde tot aan het Steenplein gevaren en worden de verschillende onderdelen van de aanmeerconstructie nadien geplaatst. In het najaar van 2020 zijn de werken aan het ponton en de kaaimuur afgerond en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie.

  Wie werkt eraan mee?

  Het cruiseponton wordt gerealiseerd in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv. AG VESPA is gedelegeerd bouwheer. Het ontwerp is van NEY & Partners, SBE – Technum is het studiebureau. De tijdelijke handelsvereniging Artes – Victor Buyck voert de werken uit.

  Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
  Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
  Tijdlijn
  Najaar 2020
  Einde werken ponton

  De werken aan het nieuwe ponton worden in het najaar van 2020 afgerond.

  Midden 2020
  Ingebruikname Het Steen

  In de loop van 2020 wordt Het Steen opnieuw in gebruik genomen, nu als toeristisch onthaalcentrum.

  Najaar 2019
  Schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

  In het najaar van 2019 ligt er een schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, van Zuiderterras tot Noorderterras.

  27 augustus - 30 september 2019
  Inspraak voor jeugd over ontwerp centraal deel Scheldekaaien

  Na Driewerf Hoera!, de reeks participatiemomenten voor het grote publiek over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, organiseren de stad en AG VESPA een inspraakproject voor jeugd. Om het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras, leuker en aangenamer te maken voor iedereen luisteren we graag naar jullie ideeën. De bevraging loopt van 27 augustus tot en met 30 september 2019 op oor.antwerpen.be/scheldekaaien.

  Daarna verwerkt de stedelijke jeugddienst alle meningen tot een inspraakdossier.

  3 - 12 mei 2019
  Driewerf Hoera!

  Van 3 tot en met 12 mei 2019 vindt er een reeks participatiemomenten plaats onder de noemer Driewerf Hoera! Tijdens die participatiemomenten kan iedereen mee nadenken over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, van Zuiderterras tot Noorderterras.

  Driewerf Hoera! aan de hangars naast Het Steen © AG VESPA - Sepp van Dun
  November 2018
  Start werken ponton

  In november 2018 zijn de werken aan het ponton gestart.

  Juli 2018
  Conceptsubsidie schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

  Het Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid verleent een conceptsubsidie aan het centrale deel van de Scheldekaaien. Zo kan een multidisciplinair onderzoeksteam een schetsontwerp maken voor dat stukje Scheldekaaien.

  Mei 2018
  Start werken Het Steen

  In mei 2018 starten de werken aan Het Steen.

  2010
  Definitief masterplan

  Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

  Definitief masterplan Scheldekaaien

  2009
  Lancering website Onze Kaaien

  Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

  2007-2010
  Voortraject

  Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

  2005
  Update Sigmaplan

  De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

  Over
  info left

  Meer plaats en open ruimte aan het water

  Schipperskwartier en Centrum is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Door de waterkering dichter bij het water te brengen, komt er veel meer ruimte vrij waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is.

  Waarom dit project?

  Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal zeven deelgebieden aan.

  Wat gebeurt er?

  Plek voor kleine en grote activiteiten

  Op de kaaizone tussen Sint-Pietersvliet en Sint-Jansvliet komt de waterkering veel dichter bij het water dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is. De prachtige historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor bijvoorbeeld een overdekte markt of beurs. Ter hoogte van het Schipperskwartier komt een plein voor activiteiten in openlucht. Er wordt nog onderzocht of hier ook mobiele waterkeringen geplaatst kunnen worden. Die treden enkel in werking bij overstromingsgevaar. Zo blijft het prachtige zicht op het water vrij.

  Een ontwerpteam werkt op dit moment aan een schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, dat is het deel tussen het Zuiderterras en het Noorderterras. Je leest er meer over onder ‘Centraal deel Scheldekaaien’.

  Het Steen wordt hét nieuwe onthaal van de stad

  De plaats van waaruit Antwerpen is gegroeid, wordt binnenkort dé vertrekplaats om het leven in en rond de stad te ontdekken. Aan het water komt een prachtige vertrekhal en wachtzone voor wie een cruise wil maken. Het Steen wordt gerenoveerd. Op het eerste niveau kan je terecht voor alle informatie over de stad. We voorzien een infobalie, ticketshop, stadswinkel en een rustruimte met zicht op het water. Hier start ook het bezoek aan het belevingsparcours waar je het ontstaan en de rijke geschiedenis van Antwerpen ontdekt. Op het tweede niveau geniet je van een adembenemend uitzicht op het panoramisch dakterras. De echte durvers of romantische zielen klimmen nog wat hoger in de toren naar het hoogste punt.

  Niet enkel op het land, maar ook op het water wordt deze plek het nieuwe onthaal van de stad. Een nieuw ponton zal alle faciliteiten bieden voor het optimaal ontvangen van zee- en riviercruises.

  Wie werkt eraan mee?

  AG VESPA coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering. noAarchitecten tekenden de ontwerpplannen voor Het Steen. Ney & Partners tekent het ontwerp voor het nieuwe ponton. Palmbout Urban Landscapes, Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP) en Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid werken samen aan het schetsontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien.

  info right
  info-right-fields
  Partners
  De Vlaamse Waterweg nv
  stad Antwerpen
  Ontwerper

  PROAP LDA - WIT Architecten - D-recta SRL (deelgebied Scheldekaaien)

  Ney & Partners (ponton)

  Palmbout Urban Landscapes en Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP) (centraal deel Scheldekaaien)

  Architect

  noAarchitecten (Het Steen)

  Subsidies

  Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen

  Team Stedenbeleid Vlaamse overheid (conceptsubsidie centraal deel Scheldekaaien)

  Adres
  Ernest Van Dijckkaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai
  2000 Antwerpen
  Status
  In realisatie

  Gerelateerd

  Het centrale deel van de Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras © Filip Dujardin
  Nieuws

  Inspraak voor jeugd over ontwerp Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras

  We organiseren een inspraakproject voor jeugd over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien. Meedoen kan tot en met 30 september 2019.

  De cruiseterminal op het centrale deel van de Scheldekaaien © AG VESPA - Bart Gosselin
  Nieuws

  Driewerf Hoera! Denk mee na over het ontwerp van de Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras

  Van vrijdag 3 tot en met zondag 12 mei vindt Driewerf Hoera! plaats, een reeks participatiemomenten over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, van Zuiderterras tot Noorderterras. Iedereen is welkom om mee na te denken over de toekomst van dat stukje Scheldekaaien.

  Toekomstbeeld van de nieuwe cruiseterminal © ontwerp Ney & Partners – visualisatie bmd3d
  Nieuws

  De werken aan de nieuwe cruiseterminal zijn gestart

  Vandaag starten de werken voor de nieuwe cruiseterminal aan de Scheldekaaien. Ter hoogte van Het Steen wordt de kaaimuur gestabiliseerd en komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. De werken worden in 2020 afgerond.