Infomoment over het centrale deel van de Scheldekaaien

Stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De volgende jaren veranderen de kaaien grondig van uitzicht, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De werken gebeuren in fases.

Momenteel wordt volop gewerkt aan het ontwerp voor de kaaivlakte van het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Noorderterras en het Zuiderterras. Het schetsontwerp werd in de zomer van 2021 goedgekeurd. Daarin komen de grote ambities voor dit deel van de Scheldekaaien naar voren, zoals de geschiedenis van de stad opnieuw zichtbaar maken, het vervoer over water op deze plek bestendigen, ruimte bieden voor activiteiten, en de kaaivlakte vergroenen. Je kan hier alles lezen over het schetsontwerp.

We geven je graag een stand van zaken van het ontwerp. Je krijgt ook de kans om vragen te stellen en je mening te geven. Na het infomoment vind je hier ook een bevraging die je kan invullen.

Het ontwerpteam neemt alle verzamelde informatie mee in de uitwerking van het voorontwerp, dat tegen de zomer van 2022 wordt verwacht.

Praktische informatie

Het infomoment vindt plaats op dinsdag 11 januari 2022 van 19 tot 20 uur. Omwille van de coronamaatregelen verloopt het infomoment digitaal. Je kan deelnemen door 5 minuten voor de start van het infomoment op deze link te klikken: https://zoom.us/j/96014356908.

Kan je niet deelnemen? We nemen de presentatie op en plaatsen ze nadien online zodat je ze kan herbekijken. Ook de vragen en antwoorden vind je nadien online.

Gerelateerd

Een toekomstbeeld van de Kaailine op het wandelterras aan de Scheldekaaien
Nieuws

Kaailine wordt nieuwe groene verblijfsplek op wandelterras richting Noorderterras

De ‘Kaailine’ krijgt zijn definitieve plek op het wandelterras tussen het Steenplein en het Noorderterras. Het wordt een nieuwe groene wandelstrook langs plantvakken met gevarieerd groen en geïntegreerde zitbanken.

Het schetsontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Zuiderterras en Noorderterras
Nieuws

Schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

In het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras, wil de stad onder meer haar geschiedenis opnieuw zichtbaar maken, de kaaivlakte vergroenen en door middel van trappen verbinden met de wandelterrassen en ruimte bieden voor kleinschalige evenementen en activiteiten…

Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer in de achtergrond
Project

Schipperskwartier en Centrum

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.