Spoorpark

Participatie

Begin september brachten we de buurtbewoners op de hoogte van de plannen met het Spoorpark via een nieuwsbrief. Ondertussen is het ontwerpteam Stramien aangesteld om een plan te maken voor het Spoorpark. Samen met de stad, de districten Antwerpen en Borgerhout organiseerden we daarom al een eerste inspraakmoment over dit deel van het Spoorpark. 

Online bevraging

Gedurende de hele maand oktober kon iedereen een digitale bevraging invullen. Op die manier wilde het ontwerpteam een eerste idee krijgen van hoe buurtbewoners hun wijk ervaren en wat ze denken over het toekomstige Spoorpark.

Wandelingen op het terrein

We organiseerden ook een aantal wandelingen op het terrein op zaterdag 10 oktober. Zo konden buurtbewoners het toekomstige Spoorpark verkennen en zich een beter beeld vormen van wat er mogelijk is. Die dag konden ze ook in gesprek gaan met het ontwerpteam.

Volgende stap

Het ontwerpteam is momenteel aan de slag met alle informatie die tijdens de wandelingen is gedeeld en met de resultaten van de online bevraging. Het ontwerpteam is een eerste voorstel van concepten en schetsen aan het uitwerken. We plannen opnieuw communicatie en participatie met de buurt, zowel over alle opgehaalde feedback als over de eerste ontwerpvoorstellen. Dat zal begin 2021 zijn.

Tijdlijn
Mei 2024
Einde werken

Als alles vlot verloopt, worden de werken voor het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein in mei 2024 afgerond.

Oktober 2022
Start werken

Als alles vlot verloopt, starten de werken voor het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein in oktober 2022.

Juni 2022
Verkrijgen vergunning

Als alles vlot verloopt, wordt de vergunning voor de aanleg van het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein in juni 2022 verkregen.

December 2021
Goedkeuring definitief ontwerp

Als alles vlot verloopt, wordt het definitieve ontwerp van het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein in december 2021 goedgekeurd.

Augustus 2021
Goedkeuring voorontwerp

Als alles vlot verloopt, wordt het voorontwerp van het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein in augustus 2021 goedgekeurd.

Februari 2021
Goedkeuring schetsontwerp

Als alles vlot verloopt, wordt het schetsontwerp van het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein in februari 2021 goedgekeurd.

September 2020
Start participatie- en ontwerpproces

Na de aanstelling van het ontwerpteam kan het participatie- en ontwerpproces van start gaan.

Augustus 2020
Aanstelling ontwerpteam

Stramien – ZUS in samenwerking met RE-ST – Ara wordt aangesteld als ontwerpteam van het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein.

Archivaria brengt de cultuurhistorische waarde van het hele projectgebied in kaart als voorbereiding voor de opmaak van het ontwerp.

Juni 2020
Goedkeuring projectdefinitie

Het college keurt de projectdefinitie voor het ontwerp van het Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein goed.
 

Over
info left

Buurten op een groene manier verbinden op en langs de verhoogde spoorweg

Het Spoorpark wil een aangename publieke ruimte zijn die verschillende wijken, groenzones en sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt en toegankelijk maakt. Je kan er verblijven, fietsen of wandelen. Het Spoorpark loopt op en parallel aan de verhoogde spoorweg van de Draakplaats in Zurenborg tot Park Spoor Noord, door een aantal Antwerpse wijken met een sterke eigenheid en een verschillend socio-economisch profiel: van Zurenborg over Borgerhout intra-muros en Antwerpen-Noord tot het Eilandje.

Delen van het Spoorpark zijn al gerealiseerd of in realisatie.

  • De Engelselei is heraangelegd en de eerste reeks centers, de ruimtes in de bogen onder de spoorwegberm langs de Engelselei, tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan, heeft een socio-economische invulling gekregen.
  • Spoor Oost heeft een tijdelijke invulling gekregen, met een combinatie van buurtgroen, ruimte voor evenementen zoals de Sinksenfoor en occasioneel evenementparkeren voor het Sportpaleis en de Lotto Arena. Op termijn voorziet de stad een invulling van Spoor Oost in lijn met de visie die binnen ‘Over de Ring’ werd uitgewerkt voor de site, namelijk een groen wijkpark aan de ene kant van het spoor en een groen KMO-park op de voormalige containerterminal aan de andere kant van het spoor.
  • Het populaire Park Spoor Noord als sluitstuk in het noorden van de stad. De Parkbrug is hier de laatste link voor fietsers en voetgangers naar het vernieuwde Eilandje en de Scheldekaaien. Zo is de cirkel (half) rond.

Waarom dit project?

Het Spoorpark loopt door wijken met een zeer hoge bevolkingsdichtheid en een verschillend socio-economisch profiel (opleidingsniveau, inkomen, kansarmoede, …). Ook qua woonomgeving (woninggrootte, aandeel sociale woningen, woningprijzen, …) verschillen de wijken sterk. Wat de wijken delen, is een opvallend tekort aan groen en dat ze gebukt gaan onder hittestress. De Plantin en Moretuslei is een sterke barrière die Zurenborg en Borgerhout fysiek maar ook mentaal scheidt.

Vandaag is het moment om een nieuw puzzelstuk in het Spoorpark te realiseren: het deel tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein. Voor dat deel heeft het ontwerpteam De Smet Vermeulen – Palmboom & van den Bout in 2009 een schetsontwerp getekend.

Het project werd toen niet gerealiseerd omdat Infrabel nog geen intentie had om haar terreinen te verlaten. Vandaag werkt Infrabel wel aan een verhuis waarbij alle spooractiviteiten in het projectgebied verplaatst worden naar de andere kant van de Draakplaats waar momenteel al het logistiek centrum is. Daarmee komt op termijn de volledige zone tussen de Draakplaats en de Plantin en Moretuslei vrij voor ontwikkeling als onderdeel van het Spoorpark.

Wat gebeurt er?

We willen verschillende doelen bereiken met het Spoorpark:

  • Zurenborg, Borgerhout intra muros en Antwerpen-Noord met elkaar verbinden en de publieke voorzieningen langs en rond het Spoorpark (zwembad, sporthal, de centers, …) veilig bereikbaar maken
  • een conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers
  • de open ruimte ontharden en vergroenen voor de buurtbewoners, maar ook om zo de hittestress te verkleinen en de stad meer klimaatbestending te maken
  • de historische omgeving herwaarderen en de bestaande erfgoedelementen uitspelen als troef
  • bestaande plekken in de stad beter toegankelijk maken en met elkaar verbinden, bijvoorbeeld de horeca rond de Draakplaats met de centers in Borgerhout
  • mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen langs het Spoorpark doen ontstaan

De herontwikkeling van het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein omvat zowel de (her)aanleg van openbaar domein en infrastructuur als vastgoedontwikkeling aan de randen om het Spoorpark te verankeren in de omgeving.

Openbaar domein

Het Spoorpark wordt een park met een fiets- en voetgangersverbinding op de verhoogde spoorterreinen en over de spoorwegbrug. Het plein aan het station Antwerpen-Oost en de publieke ruimte aan het zwembad en de sporthal aan de Plantin en Moretuslei worden aantrekkelijker gemaakt en waar mogelijk vergroend.

Infrastructuur

Het Spoorpark wil bestaande infrastructuur een nieuwe invulling geven, zoals de helling ‘Omheining Statie van Borgerhout’ aan de Draakplaats en een deel van de spoorbrug over de Plantin en Moretuslei, en nieuwe infrastructuur voorzien daar waar er nood aan is, bijvoorbeeld een nieuwe helling binnen de bestaande spoorwegberm (langs het zwembad) tussen de Plantin en Moretuslei en het Luitenant Naeyaertplein om zo beide delen met elkaar te verbinden.

Vastgoed

Om het Spoorpark te verankeren in de omgeving moet het ontwerpteam een visie vormen over vastgoedontwikkelingen aan de randen. Zo kunnen de tramloods aan de Draakplaats en het station Antwerpen-Oost een nieuwe bestemming krijgen en kunnen er nieuwe gebouwen aan weerszijden van de Plantin en Moretuslei komen.

Ontwerpteam

Stramien – ZUS in samenwerking met RE-ST – Ara is geselecteerd als ontwerpteam van het Spoorpark. Het ontwerpteam begint niet van nul. Het schetsontwerp uit 2009 is het uitgangspunt, maar moet verfijnd en geactualiseerd worden. Het ontwerpteam moet een ontwerp maken van de publieke ruimte tot en met de uitvoering van het openbaar domein en de infrastructuur. Het ontwerpteam maakt ook een schetsontwerp van het stedenbouwkundig kader, waarin de vastgoedmogelijkheden vervat zitten.

Archivaria brengt de cultuurhistorische waarde van het hele projectgebied in kaart als voorbereiding voor de opmaak van het ontwerp.

Communicatie en participatie

De buurtbewoner worden betrokken tijdens elke fase van het ontwerpproces (van schetsontwerp en voorontwerp tot definitief ontwerp). Het eerste participatiemoment vond plaats in oktober, met wandelingen over het terrein en een online bevraging. Tijdens de wandelingen kon de buurt kennismaken met het project en met het ontwerpteam en kon het ontwerpteam de verlangens en belangen van de buurtbewoners leren kennen en begrijpen. Je leest er meer over onder 'Participatie'.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van het Spoorpark, met Infrabel en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als belangrijke partners. Van het Stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid hebben we een projectsubsidie verkregen voor de realisatie van het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
Infrabel
Agentschap Wegen en Verkeer
Ontwerper

Stramien – ZUS in samenwerking met RE-ST – Ara

Archivaria (cultuurhistorische studie)

Subsidies

Projectsubsidie Stadsvernieuwingsfonds Vlaamse overheid

Adres
Op en parallel aan de verhoogde spoorweg, tussen de Draakplaats (2018 Antwerpen) en het Luitenant Naeyaertplein (2140 Borgerhout)
Status
In realisatie

Gerelateerd

Perron 1 van het station Antwerpen-Oost is al even niet meer in gebruik © AG VESPA - Sepp van Dun
Nieuws

Start inspraak over het Spoorpark

Maak kennis met het ontwerpteam van het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein, ontdek het terrein tijdens een wandeling op zaterdag 10 oktober en vul de online bevraging in.

Gevel van de gerenoveerde centers langs de Engelselei in Borgerhout.
Project

Centers

Commercieel vastgoed, Publieke gebouwen, Stadsontwikkeling

De centers zijn ruimtes in de bogen onder de gemetste spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout. Ze worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe invulling met ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap.

Spoor Oost © Sigrid Spinnox
Project

Spoor Oost

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Nieuwe publieke ruimte, een plek voor evenementen en parking op een verlaten containerterminal in het noorden van Antwerpen.