Ontwerpteam geselecteerd voor Droogdokkensite

Er is een ontwerpteam gekozen voor de herontwikkeling van de Droogdokkensite aan het Kattendijkdok, dichtbij de Scheldekaaien in Antwerpen. Het gaat om een multidisciplinair team onder leiding van het Rotterdams architectenbureau Atelier Kempe Thill. Origin Architecture & Engineering neemt de restauratiewerken van het industrieel erfgoed op zich, LAND staat in voor het landschapsontwerp, Bollinger+Grohmann Ingenieure staat in voor de stabiliteit en Studie 10 zorgt voor de technieken. Samen maken ze van de Droogdokkensite een maritieme belevingssite. Als alles vlot verloopt, is er dit voorjaar een masterplan klaar en kunnen de werken eind 2023 starten.

Maritieme belevingssite

De Droogdokkensite in het noorden van Antwerpen bestaat uit een uitzonderlijk landschap aan het Kattendijkdok, dichtbij de Schelde met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. De schaal van dit historische dokkenlandschap is uniek in Europa. Naast de 9 historische, beschermde droogdokken zijn er 2 grote gebouwenclusters (AWN01 en AWN02), enkele kleinere verspreide bijgebouwen en 2 pomphuizen. Ook de 2 loodsen aan de westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark maken deel uit van de site.

De Droogdokkensite wordt een belevingssite waar je het maritieme verleden van Antwerpen kan ervaren maar ook zicht krijgt op de toekomst. Bezoekers kunnen er zien hoe historische schepen worden gerestaureerd en krijgen een blik op de nationale collectie maritiem en industrieel havenerfgoed van het MAS. Daarnaast hebben ook verschillende partners in maritiem patrimonium, haveninfrastructuur, sociale projecten en de Antwerpse jeugd ieder een eigen plek op deze unieke, levendige locatie.

De site moet een ontmoetingsplek worden die gericht is op de beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de havendynamiek. Het doel is om het erfgoed zo goed mogelijk te behouden, kennisoverdracht te stimuleren en de bezoekers dichter bij de haven en het water te brengen. Op de site ontwikkelt het APB Havencentrum van de provincie Antwerpen in samenwerking met Port of Antwerp een Havenbelevingscentrum. De buitenruimte met schepen en industrieel erfgoed uit de collectie van het MAS zal de verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Met de ontwikkeling van de Droogdokkensite als maritieme belevingssite onderstreept stad Antwerpen haar identiteit als havenstad en stad aan de stroom. 

Ontwerpopdracht

Voor de ontwikkeling van de maritieme belevingssite werd er in 2021 een ontwerpopdracht gelanceerd in 3 delen: de opmaak van een masterplan, een faseringsplan en een ontwerpopdracht voor zowel de gebouwen als de buitenruimte.

Het masterplan omvat de verschillende droogdokken (1 tem 10), alsook de 2 gebouwenclusters aanwezig op de site. Ook de noordelijke kop van het vijzelgemaal aan de Royerssluis en de loodsen in het (toekomstig) droogdokkenpark zitten hier mee in vervat. In dat masterplan zal een visie ontwikkeld worden omtrent zaken zoals de beeldkwaliteit, de inrichtingsprincipes, de ontsluiting alsook de toegankelijkheid en de routing. De optimale zichtbaarheid van de verschillende dokken is een van de uitgangspunten bij de uitwerking.

Voor de gebouwen zal men een combinatie van renovatie, restauratie en nieuwbouw inzetten, met respect voor het bijzondere en authentieke karakter van de site. Het historisch industrieel erfgoed, zoals Pomphuis 1, is beschermd als monument en zal daarom ook behouden blijven in zijn originele staat. In gebouwencluster AWN02 komt het nieuwe Havenbelevingscentrum. Met zijn monumentale, industriële look ademt dit gebouw mee de maritieme sfeer uit.

Multidisciplinair ontwerpteam

De ontwerpwedstrijd verliep in 2 fases. Uit 13 kandidaten werden 3 teams geselecteerd die hun visie voor de Droogdokkensite gaven. Het team rond Atelier Kempe Thill overtuigde de jury het meest. Ze leverden een evenwichtig ontwerp aan dat past in de samenhang en historische indeling van de site. Hun ingehouden architectuur respecteert en versterkt de monumentale uitstraling van de Droogdokkensite en creëert een nieuwe façade richting de stad. Geen hoogteaccenten, maar een harmonisch samengaan. Doorwaadbare binnenstraten in de gebouwen leiden de bezoeker doorheen de site. De vormgeving van de buitenruimte is sober uitgewerkt, maar met de nodige aandacht voor vergroening en restauratie. Het ruwe, industriële karakter van de site blijft overeind.Over de Droogdokkensite

De Droogdokkensite ligt in het noorden van Antwerpen en bevindt zich tussen de Kattendijksluis in het zuiden en de Siberiabrug in het noorden. De site maakt deel uit van het Droogdokkeneiland dat een van de 7 deelgebieden is van het masterplan Scheldekaaien. Aan de Schelde ligt het (toekomstige) Droogdokkenpark met onder meer de Belvédère, dat deel uitmaakt van het Droogdokkeneiland.

Tot eind 2017 was de Droogdokkensite in gebruik door het Algemeen Werkhuis Noord (AWN), een afdeling binnen Port of Antwerp die instond voor het onderhoud, de renovatie en de herstelling van sleepboten, baggertuigen, vlotkranen, enzovoort. Eind 2017 verhuisde AWN meer noordelijk de haven in en werd de hele Droogdokkensite door Port of Antwerp overgedragen aan stad Antwerpen. De Droogdokkensite, met zijn 9 beschermde droogdokken, wordt vandaag al gebruikt door verschillende actoren:

  • het MAS, om een deel van de maritieme collectie onder te brengen;
  • de dienst Behoud en beheer, voor de zorg van deze collectie;
  • partners van het maritiem erfgoed, om aan eigen schepen en die van de MAS-collectie te werken;
  • sociale tewerkstellingsorganisaties;
  • de jeugdwerking van Stormkop, Piazza en Nest;
  • en tot slot door de stadshavendienst. 

Zij behouden ook in de toekomst een plek op de site. 

Gerelateerd

Droogdokkensite met zicht op de gebouwenclusters en de droogdokken
Nieuws

Ontwerpteam gezocht voor gebiedsontwikkeling van Droogdokkensite

Scheldekaaien

We zoeken een multidisciplinair ontwerpteam dat de Droogdokkensite zal ontwikkelen als een maritieme belevingssite.

Droogdokkenpark - Maquette zicht op trappartij Belvedère
Nieuws

Stad Antwerpen keurt definitief ontwerp Droogdokkenpark goed

Op vrijdag 29 januari keurde het college het definitieve ontwerp voor het Droogdokkenpark goed. Het gebied van 15 hectare, gelegen op het Droogdokkeneiland in de Scheldebocht op het Eilandje, wordt een grootstedelijk park en uitwaaiplek.

De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
Project

Droogdokkeneiland

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark.