Voorontwerp eerste fase omgevingsaanleg Droogdokkensite goedgekeurd

Het voorontwerp voor de eerste fase van de omgevingsaanleg op de Droogdokkensite aan het Eilandje is goedgekeurd. Het gaat om de heraanleg van de publieke ruimte rond droogdok 1, waar in de toekomst Havenwereld en een nieuwe plek voor jeugd komt. Hiermee wordt opnieuw een stap gezet om van de Droogdokkensite één grote publieke maritieme belevingssite te maken. Als alles volgens plan verloopt is deze omgevingsaanleg klaar tegen de opening van Havenwereld, in het voorjaar van 2026.

De Droogdokkensite, tussen het Eilandje en de Scheldebocht, is een uniek landschap van 11 hectare met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. Ze wordt vandaag begrensd door de Schelde, de Royerssluis, het Kattendijkdok en het Sasdok. Naast de 9 historische, beschermde droogdokken bevat ze 2 grote gebouwenclusters, 2 pomphuizen, 2 loodsen en enkele kleinere verspreide bijgebouwen. De ambitie is om van dit gebied een grote publieke maritieme belevingssite te maken. Hiervoor is in juli 2022 een masterplan opgemaakt. Centraal daarbij staan het behoud van het erfgoed, kennisoverdracht, en de bezoekers dichter bij de haven en het water brengen.

Ontwerp

Het voorontwerp van dit eerste stuk publieke ruimte werd getekend door Sweco. Dit gebied situeert zich rond droogdok 1, dat is het meest zuidelijke van de 9 droogdokken.

  • Het huidige hekwerk verdwijnt zodat de zone permanent publiek toegankelijk wordt. Het industriële, ruwe, minerale karakter van de site blijft behouden, net als de kasseien.
  • Er komen toekomstbomen en de platanen, die er vandaag al staan, blijven en krijgen een onderhoudsbeurt. Ook de parking aan de Sluisstraat wordt visueel gescheiden van de site door extra bomen en groen. ​
  • Aan het toekomstige horecagedeelte van Havenwereld komt een groene terras- en speelzone. Rond droogdok 1, dat gerestaureerd wordt, komt een trappenpartij om te verpozen en te genieten van het zicht op oude schepen, het gerestaureerde pomphuis, het havenhuis,… .
  • Ten slotte wordt ook de ruimte ten noorden van droogdok 1 ingericht als een nieuwe, autoloze straat met een inkomplein naar de gebouwen, en wordt alles verlicht.

Timing

De hele herontwikkeling word gefaseerd uitgevoerd, van zuid naar noord. Dit jaar starten de werken voor de bouw van Havenwereld (een nieuw havenbelevingscentrum van Port of Antwerp-Bruges en de provincie Antwerpen), de restauratie van het oude pomphuis, en de bouw en restauratie van de voormalige ketelmakerij op de site voor een jeugdwerkpartner. Momenteel loopt ook de aanbestedingsprocedure voor de restauratie van enkele droogdokken.

Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe publieke ruimte rond droogdok 1 klaar tegen de opening van Havenwereld, in het voorjaar van 2026. De volledige ontwikkeling van alle gebouwen en publieke ruimte zal ongeveer 10 jaar in beslag nemen.

Gerelateerd

Zicht op de Droogdokkensite ©Seppe Koop
Nieuws

Masterplan Droogdokkensite goedgekeurd

Scheldekaaien

Het masterplan voor de Droogdokkensite aan de Antwerpse Scheldekaaien is goedgekeurd. Hiermee worden de ambities voor de ontwikkeling van de unieke site tot één grote publieke maritieme belevingssite vastgelegd. 

Zicht op de Droogdokkensite ©Seppe Koop
Nieuws

Ontwerpteam geselecteerd voor Droogdokkensite

Scheldekaaien

Er is een ontwerpteam gekozen voor de herontwikkeling van de Droogdokkensite. Het gaat om een multidisciplinair team onder leiding van het Rotterdams architectenbureau Atelier Kempe Thill. 

De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
Project

Droogdokkeneiland

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark.