fbpx AG VESPA | Oude Dokken

Oude Dokken

Oude Dokken

Friendshipsite

De Friendshipsite op het Eilandje is het gebied tussen de Londen-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. Het is gekenmerkt door een markant gebouw, beter gekend als de Chiquitabuilding. De site wordt herontwikkeld voor woningen met een ondergrondse parking. Het huidige Total-servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het architectonische project.

Waarom dit project?

De Friendshipsite is gelegen op een belangrijke zichtlocatie in de stad tussen de Scheldekaaien, de binnenstad en het Eilandje. Cores Development en AG VESPA hebben beiden de ambitie om voor deze strategische locatie in de stad een kwaliteitsvol, financieel haalbaar en geïntegreerd stadsproject met woningen te voorzien.

Wat gebeurt er?

AG VESPA en Cores Development bundelen de krachten en voegen 2 sites, gelegen tussen de Londen-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat, samen om er een samenhangende en kwaliteitsvolle totaalontwikkeling mogelijk te maken.

Het huidige Friendshipgebouw, in de volksmond de Chiquitabuilding, wordt gesloopt. Het Total-tankstation wordt verplaatst zodat het integraal deel uitmaakt van het bouwblok. Het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt onderzocht en indien nodig gewijzigd. Het woonprogramma bestaat uit een divers woonaanbod waarbij AG VESPA inzet op het realiseren van gezinsvriendelijke wooneenheden. Het wordt verder aangevuld met een levendige en aantrekkelijke stedelijke plint met integratie van een Total-servicestation en een ondergrondse parking.

Eind november 2017 lanceerde Cores Development een oproep tot het aanstellen van een stadsontwerper-architect voor de ontwikkeling van de site. Er wordt gezocht naar een ontwerper met een (inter)nationale uitstraling, die de opdracht tot een goed eind kan brengen. Naast het stedenbouwkundige luik staat de ontwerper ook in voor een architectonisch boeiend gebouw en een visie over hedendaags wonen op een stedelijke toplocatie. Na de selectie van een aantal geschikte kandidaten, volgt een ontwerpwedstrijd. Op basis daarvan is midden 2018 een definitieve ontwerper aangesteld: HUB & DRDH Architects. Zij verfijnen momenteel hun ontwerp.

Wie werkt eraan mee?

Het project komt tot stand door middel van een samenwerking tussen Cores Development, Total en AG VESPA. Samen sturen zij het proces, in samenwerking met de stadsbouwmeester die instaat voor de kwaliteitsbewaking en in samenwerking met verschillende stadsdiensten zoals mobiliteit, stedenbouwkundige vergunningen en andere.

Chiquitabuilding © Cores Development
Chiquitabuilding © CORES
Tijdlijn
2018
Opening paviljoen Antwerpen Morgen

Opening van het paviljoen Antwerpen Morgen, een nieuwe expo over stadsontwikkeling in Antwerpen, aan de voet van het MAS.

Opening paviljoen Antwerpen Morgen
2017
Tram Eilandje

De tramlijn op het Eilandje wordt in totaal 2,4 kilometer lang en zorgt voor een snelle verbinding met het Centraal Station en het historische stadscentrum.

2016
Plaatsing Parkbrug

Plaatsing van de Parkbrug als verbinding van het Eilandje met Park Spoor Noord.

Parkbrug
2014
Felix-Expo

De Felix-Expo liep van 2010 tot en met 2014 en bracht het verhaal van stadsontwikkeling.

2013
Heraanleg Londenstraat en Amsterdamstraat

Heraanleg Londenstraat en Amsterdamstraat

Heraanleg Londenstraat en Amsterdamstraat
2011
Opening MAS

Opening van het Museum aan de Stroom

Bonapartepdok  en het MAS © Neutelings Riedijk Architects
2010
Realisatie London Tower

Realisatie van de London Tower als sluitstuk van de AMCA-site met de aanlanding voor de Parkbrug.

2006
Renovatie Sint-Felixpakhuis

Renovatie van het Sint-Felixpakhuis tot Felixarchief

Felixarchief © Elvire photography
2000
Opening jachthaven in Willemdok

Opening van de jachthaven in het Willemdok.

Jachthaven Willemdok © Jonathan Ramael
Over
info left

Een historische wijk aan het water in een nieuw kleedje

De Oude Dokken is de buurt op het Eilandje rond het Willem- en Bonapartedok en is bijna volledig ontwikkeld. Het gebied sluit aan op het Schipperskwartier en vormt zo de schakel met de binnenstad. Je vindt er onder meer het MAS, het gerenoveerde Felixpakhuis en via de Parkbrug geraak je nu ook comfortabel in Park Spoor Noord.

Waarom dit project?

De stad wil met de Oude Dokken de band met haar geschiedenis als havenstad terug nieuw leven inblazen. Het maritiem verleden wordt in een nieuw museum ondergebracht en wordt zo een culturele trekpleister met een mooi zicht op de Schelde. Door de heraanleg van de dokranden en het voorzien in een maritieme toeristische toekomst heeft de buurt een aangename dynamiek gekregen en heeft de Antwerpenaar de omgeving terug in zijn stadscentrum opgenomen. Het ontsluiten van dit stadsdeel met een tramverbinding bezegelt de hereniging van stad en haar historische haven.

Wat gebeurt er?

De ontwikkeling van dit stadsdeel is zo goed als afgerond. Sinds augustus 2017 rijdt ook de tram het Eilandje binnen met een voorlopige eindhalte aan de Amsterdam- Bataviastraat, vlak bij het MAS. Op korte termijn wordt de route verder uitgebreid over de rest van het Eilandje.

Verder staat de ontwikkeling van de Friendshipsite nog op het programma. Dat is het gebied tussen de Londen-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. Het is gekenmerkt door een markant gebouw, beter gekend als de Chiquitabuilding. Dat gebouw wordt op termijn afgebroken. De site wordt ontwikkeld voor woningen met een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het architectonische project.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA voert de regie over de ontwikkeling van het hele Eilandje, en dus ook de omgeving van de Oude Dokken. Alle realisaties kwamen tot stand in samenwerking met de stad, private partners en het Havenbedrijf en met behulp van verschillende fondsen en subsidies. Voor de herontwikkeling van de Friendshipsite bundelen AG VESPA en Cores Development de krachten.

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Partners
stad Antwerpen
Havenbedrijf
Cores Development
Ontwerper

Neutelings Riedijk Architects, Robbrecht en Daem architecten

Adres
buurt rond het Bonaparte- en Willemdok
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Luchtfoto van de Montevideowijk in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Montevideowijk

Openbaar domein, Publieke gebouwen, Stadsontwikkeling

Van historisch waardevolle havenbuurt naar aantrekkelijke en diverse stadswijk op het Eilandje.

Een overzicht van de verschillende wijken en dokken van het Eilandje
Project

Eilandje

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Cadixwijk

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is een duurzame wijk in volle ontwikkeling.