fbpx AG VESPA | Oude Dokken

Oude Dokken

Oude Dokken

Oude Dokken

Oude Dokken

Oude Dokken

Oude Dokken

Friendshipsite
Chiquitabuilding © Cores Development
Detail van het Friendshipgebouw © Cores Development
links naast tekst
content

Waarom dit project?

De Friendshipsite is gelegen op een belangrijke zichtlocatie in de stad tussen de Scheldekaaien, de binnenstad en het Eilandje. Cores Development (eigenaar van het Friendshipgebouw) en AG VESPA hebben beiden de ambitie om voor deze strategische locatie in de stad een kwaliteitsvol, financieel haalbaar en geïntegreerd stadsproject met woningen te voorzien.

De jachthaven aan het Willemdok met op de achtergrond het Museum aan de Stroom
Luchtfoto Friendshipsite © Patrick Henderyckx
rechts van tekst
content

Wat gebeurt er?

De Friendshipsite op het Eilandje is het gebied tussen de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site wordt gekenmerkt door een markant gebouw, het Friendshipgebouw, beter gekend als 'de Chiquita'. Dat gebouw is eigendom van CORES Development en wordt op termijn afgebroken. Daarnaast bestaat de site uit een servicestation Total, een deel openbaar domein op de hoek van de Rijnkaai-Amsterdamstraat en een braakliggend terrein (de huidige parking, in eigendom van AG VESPA) tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai. De volledige site wordt door CORES Development ontwikkeld en vervangen door een nieuwbouwproject, hoofdzakelijk residentieel, aangevuld met handelsruimtes en een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Om deze ontwikkeling van de Friendshipsite mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst. Op 3 september vond een eerste infomoment voor de buurtbewoners plaats, over de start- en procesnota en de terinzagelegging daarvan. Momenteel is de terinzagelegging afgelopen en worden de opmerkingen van de buurt en adviesraden op de start- en procesnota verwerkt in de scopingnota.

Je leest er meer over onder 'RUP Friendshipsite'.

Architectuur

In september 2018 heeft CORES Development samen met AG VESPA het ontwerpteam HUB & DRDH Architects als winnaar aangeduid voor de herontwikkeling van de Friendshipsite. Zij scoorden met hun wedstrijdontwerp het best op omgevingswaarde, architecturale kwaliteit en woonkwaliteit. Wanneer de scopingnota is opgeleverd, werken de architecten voort aan het ontwerp.

Wie werkt eraan mee?

Het project komt tot stand door middel van een samenwerking tussen Cores Development, Total, de stad Antwerpen en AG VESPA. Samen sturen zij het proces, in samenwerking met de stadsbouwmeester die instaat voor de kwaliteitsbewaking.

RUP Friendshipsite
Friendshipsite
links naast tekst
content

Op vrijdag 28 juni keurde het college de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite goed. Met het RUP wil de stad de Friendshipsite ontwikkelen met ruimte voor wonen en werken, een levendige en aantrekkelijke bovengrondse ruimte, integratie van het huidige servicestation en een ondergrondse parking.

Inspraak

De start- en procesnota van het RUP worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties en opmerkingen kan geven. Die periode heet de terinzagelegging. Daarover lees je meer op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP Friendshipsite die je hieronder kan downloaden. Voor het RUP Friendshipsite was de terinzagelegging van 3 september tot en met 1 november 2019. Op dinsdag 3 september vond in de Friendshipbuilding een infomoment plaats voor de buurtbewoners. Momenteel is die periode afgelopen en worden de opmerkingen van de buurt en adviesraden op de start- en procesnota verwerkt in de scopingnota.

Uitgangspunten RUP

Het doel is om de gunstig en strategisch gelegen site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn drie uitgangspunten vastgelegd: het opheffen van de Dinantstraat, het wijzigen van de bouwhoogte en het onderzoeken van de mogelijkheid om aan te sluiten op een warmtenet.

Opheffen Dinantstraat

Het opzet van het RUP Friendshipsite is om de Dinantstraat op te heffen, die twee bouwvelden van elkaar scheidt. Dat schept nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok  voorzien worden.

Wijzigen bouwhoogte

Gezien de strategische locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, kan de plek zich lenen tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Daarom zal onderzocht worden of het RUP de bouwhoogte kan verhogen op plekken waar dat verantwoord is. Er wordt onderzocht of een verschuiving van de hogere volumes mogelijk is door ze (onder meer omwille van schaduwwerking) voornamelijk langs de Rijnkaai te voorzien in plaats van centraal in het bouwblok.

Onderzoek naar aansluiting op warmtenet

Er wordt ook onderzocht welke rol de ontwikkeling van de Friendshipsite kan spelen in de verdere uitrol van een eventueel nog te aan te leggen warmtenet in deze omgeving, door middel van ruimtereservatie voor leidingwerk of overdrachtstations.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven wel overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, met een maximum van 39.230 m². De totale bouwoppervlakte neemt dus niet toe.

Wat is een RUP?

Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Een RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan. Een RUP start met de opmaak van een start- en procesnota. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Tijdlijn
15 oktober 2019
Infomoment voorlopig ontwerp en hoogbouwrapport Friendshipsite

Tijdens dit infomoment krijgt je meer informatie over het voorlopige ontwerp en het hoogbouwrapport dat is opgemaakt voor de Friendshipsite. Je leest er meer over in het nieuwsbericht over het infomoment.

3 september - 1 november 2019
Terinzagelegging startnota RUP Friendshipsite

Om de ontwikkeling van de Friendshipsite mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst.

De start- en procesnota, de eerste stap in een RUP, worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Voor het RUP Friendshipsite was dat van 3 september tot en met 1 november 2019. Op 3 september 2019 vond in de Friendshipbuilding een infomoment plaats waarbij de stad in overleg ging met de bewoners rond de Friendshipsite. De buurt kreeg in augustus daarvoor een nieuwsbrief met uitnodiging in de bus. Na afloop van de terinzagelegging worden de opmerkingen van de buurt en adviesraden op de start- en procesnota verwerkt in de scopingnota.

September 2018
Ontwerpteam Friendshipsite

Cores Development heeft samen met AG VESPA het ontwerpteam HUB & DRDH Architects als winnaar aangeduid voor de herontwikkeling van de Friendshipsite. Zij scoorden met hun wedstrijdontwerp het best op omgevingswaarde, architecturale kwaliteit en woonkwaliteit. Wanneer de scopingnota is opgeleverd, werken de architecten voort aan het ontwerp.

2018
Opening paviljoen Antwerpen Morgen

Opening van het paviljoen Antwerpen Morgen, een nieuwe expo over stadsontwikkeling in Antwerpen, aan de voet van het MAS.

Paviljoen Antwerpen Morgen met multitouchwall © LUCID
2017
Tram Eilandje

De tramlijn op het Eilandje wordt in totaal 2,4 kilometer lang en zorgt voor een snelle verbinding met het Centraal Station en het historische stadscentrum.

2016
Plaatsing Parkbrug

Plaatsing van de Parkbrug als verbinding van het Eilandje met Park Spoor Noord.

Parkbrug
2014
Felix-Expo

De Felix-Expo liep van 2010 tot en met 2014 en bracht het verhaal van stadsontwikkeling.

2013
Heraanleg Londenstraat en Amsterdamstraat

Heraanleg Londenstraat en Amsterdamstraat

Luchtbeeld Cadix met situering bouwblok
2011
Opening MAS

Opening van het Museum aan de Stroom

Bonapartepdok  en het MAS © Neutelings Riedijk Architects
2010
Realisatie London Tower

Realisatie van de London Tower als sluitstuk van de AMCA-site met de aanlanding voor de Parkbrug.

2006
Renovatie Sint-Felixpakhuis

Renovatie van het Sint-Felixpakhuis tot Felixarchief

Felixarchief © Elvire photography
2000
Opening jachthaven in Willemdok

Opening van de jachthaven in het Willemdok.

Jachthaven Willemdok © Jonathan Ramael
Over
info left

Een historische wijk aan het water in een nieuw kleedje

De Oude Dokken is de buurt op het Eilandje rond het Willem- en Bonapartedok en is bijna volledig ontwikkeld. Het gebied sluit aan op het Schipperskwartier en vormt zo de schakel met de binnenstad. Je vindt er onder meer het MAS, het gerenoveerde Felixpakhuis en via de Parkbrug geraak je nu ook comfortabel in Park Spoor Noord.

Waarom dit project?

De stad wil met de Oude Dokken de band met haar geschiedenis als havenstad nieuw leven inblazen. Het maritiem verleden wordt in het MAS ondergebracht en is zo een culturele trekpleister met een mooi zicht op de Schelde. Door de heraanleg van de dokranden en het voorzien in een maritieme toeristische toekomst heeft de buurt een aangename dynamiek gekregen en heeft de Antwerpenaar de omgeving terug in zijn stadscentrum opgenomen. Het ontsluiten van dit stadsdeel met een tramverbinding bezegelt de hereniging van stad en historische haven.

Wat gebeurt er?

De ontwikkeling van dit stadsdeel is zo goed als afgerond. Sinds augustus 2017 rijdt ook de tram het Eilandje binnen met een voorlopige eindhalte aan de Amsterdam-Bataviastraat, vlak bij het MAS. Op korte termijn wordt de route verder uitgebreid over de rest van het Eilandje.

Verder staat de ontwikkeling van de Friendshipsite nog op het programma. Dat is het gebied tussen de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. Het is gekenmerkt door een markant gebouw, beter gekend als 'de Chiquita'. Je leest er meer over onder 'Friendshipsite'.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA voert de regie over de ontwikkeling van het hele Eilandje, en dus ook de omgeving van de Oude Dokken. Alle realisaties kwamen tot stand in samenwerking met de stad, private partners en het Havenbedrijf en met behulp van verschillende fondsen en subsidies. Voor de herontwikkeling van de Friendshipsite bundelen AG VESPA en Cores Development de krachten, samen met Total en de stad Antwerpen als partners.

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Partners
stad Antwerpen
Havenbedrijf
Cores Development
Ontwerper

Neutelings Riedijk Architects, Robbrecht en Daem architecten

Adres
buurt rond het Bonaparte- en Willemdok
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Luchtfoto van de Friendshipsite en omgeving © Patrick Henderyckx
Nieuws

Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

Voor de Friendshipsite op het Eilandje is een ruimtelijk uitvoeringsplan in de maak. Kom er alles over te weten tijdens het infomoment op dinsdag 3 september.

Friendshipsite - © Patrick Henderyckx
Nieuws

Ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite van start

Vandaag keurde het college de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite goed. 

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.