Montevideowijk

Openbaar domein
Het heraangelegde Limaplein met een van de Westkaaitorens op de achtergrond
Het heraangelegde Limaplein met een van de Westkaaitorens op de achtergrond © AG Vespa - Sepp van Dun
links naast tekst
content
Openbaar domein noord

In oktober 2017 is de heraanleg gestart van het openbaar domein in het noordelijke gedeelte van de Montevideowijk. De straten worden aangelegd zoals in het al eerder aangelegde zuidelijke deel van de wijk. Er worden ook nog 3 sorteerstraten aangelegd. Het Limaplein, ten noorden van de Limastraat, is een nieuw stedelijk plein met zicht op het water en de haven. Het is een grotendeels autovrij plein met plaats voor terrassen en tijdelijke, kleinschalige evenementen. Begin 2019 zijn de werken opgeleverd.

De zes Westkaaitorens aan het Kattendijkdok
De zes Westkaaitorens aan het Kattendijkdok © AG Vespa - Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Openbaar domein zuid

De straten die al heraangelegd werden, zijn later nog aangepast om het comfort van fietsers te verbeteren. In de Montevideostraat, Braziliëstraat en Kattendijkdok-Westkaai zijn daarom fietscomfortstroken in gezaagde kassei aangelegd.

Langs de Kattendijkdok-Westkaai is de wandelzone in blauwe steen verder uitgebreid naar het noorden. Samen met de aanleg van de parkzones tussen de torens komt er zo een aangename en groene omgeving.

Over de kaaivlakte langs de Rijnkaai lees je meer op de pagina over het deelgebied van de Scheldekaaien Kattendijksluis en Rijnkaai.

Nieuwe ontwikkelingen
Een toekomstbeeld van de Montevideo-pakhuizen
Een toekomstbeeld van de Montevideo-pakhuizen © M2 Architecten
links naast tekst
content
Nieuwe ontwikkelingen
  • Montevideo-pakhuizen: de Montevideo-pakhuizen dateren van het einde van de 19de eeuw. Ze zijn historisch waardevol en maken deel uit van het maritieme geheugen van de wijk en stad. De private eigenaar DCA werkt aan een herontwikkeling van de pakhuizen waarbij aan het Limaplein een toevoeging van een nieuwbouw wordt voorzien. DCA stelt een gemengde invulling voor: horeca aan het Limaplein, een ondergrondse supermarkt, kantoren en 16 wooneenheden. M2 Architecten en Callebaut Architecten staan in voor het ontwerp. De grondwerken zijn midden 2019 opgestart.
  • Waagnatie / Kaai 29: de havenloods aan Kaai 29 is cultuurhistorisch waardevol havenpatrimonium met een karakteristieke vorm en constructiewijze. Omdat de loods bovendien voldoende flexibiliteit biedt naar mogelijke invullingen, wordt behoud, renovatie en herbestemming vooropgesteld. De nieuwe, verhoogde waterkering zal geïntegreerd worden rond het gebouw, aan de kant van de Schelde. Zo worden de kaaivlakte, de loods en de stad beschermd bij overstroming van de kaairand.
  • Friendshipsite: de Friendshipsite is het gebied tussen de Londen-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site wordt ontwikkeld binnen de evoluerende stedelijke context van het Eilandje. Je leest er meer over op de fiche over de Oude Dokken.
Hangar 26 op de Scheldekaaien, naast de kenmerkende historische havenkranen
Hangar 26 op de Scheldekaaien, naast de kenmerkende historische havenkranen © Tom Cornille
rechts van tekst
content
  • Hangar 26/27: Hangar 26/27 is een kenmerkende havenloods op de Scheldekaaien. In samenwerking met de private concessiehouder Leasinvest wordt een renovatie, aanpassing en uitbreiding voorzien. Ook hier zal de nieuwe waterkering aan de kant van het water gebouwd worden om de loods en de kaaivlakte te beschermen bij overstroming van de kaairand. CF Moller werd aangesteld voor het ontwerp.
Tijdlijn
Oktober 2017 - begin 2019
Heraanleg openbaar domein

Het openbaar domein in het noordelijke deel van de Montevideowijk, het Limaplein en de omliggende straten worden heraangelegd.

2016
Oplevering drie Westkaaitorens

De vierde, vijfde en zesde Westkaaitoren worden opgeleverd.

2014
Oplevering De Shop en derde Westkaaitoren

De Shop wordt opgeleverd, net zoals de derde Westkaaitoren.

2013
Opening Red Star Line Museum

Het Red Star Line Museum opent de deuren.

Het Red Star Line Museum
2012
Start bouw derde Westkaaitoren

De bouw van de derde Westkaaitoren start.

2011
Start renovatie Red Star Line-gebouwen

De renovatie van de Red Star Line-gebouwen start, 2 Westkaaitorens worden gerealiseerd en de Kattendijksluis heropent.

Over
info left

Van historisch waardevolle havenbuurt naar aantrekkelijke en diverse stadswijk

In de Montevideowijk vind je publiekstrekkers zoals het Red Star Line Museum, De Shop en het Ballet van Vlaanderen. Die karakteristieke gebouwen herinneren aan het rijke verleden van de buurt. Nieuwe ontwikkelingen en een heraanleg van het openbaar domein zorgen voor een grondige vernieuwing van de buurt. De Montevideowijk is ongeveer 10 hectare groot.

Waarom dit project?

De stad wil van de Montevideowijk een echte culturele trekpleister maken. Daarom wil ze de historische gebouwen zo veel mogelijk in ere (laten) herstellen en opnieuw in gebruik nemen. De herontwikkeling van de wijk is volop bezig, zowel met publieke als met private bouwwerken. Het openbaar domein is ook opnieuw aangelegd. Wanneer alles klaar is, zullen die veranderingen voor een unieke levendige sfeer zorgen.

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van het hele Eilandje, en dus ook van de Montevideowijk.

info right
info-right-fields
Architect

Parkvakken Westkaaitorens: Michel Desvigne

Masterplan Westkaaitorens en ontwerp Westkaaitorens 1-2: Roger Diener

Ontwerp Westkaaitorens 3-4: David Chipperfield, Tony Fretton Architects

Red Star Line Museum: Beyer Blinder Belle Architects & Planners

Renovatie Montevideopakhuizen: M2 architecten

Renovatie de Shop: Jo Peeters Architecten

Renovatie Sambapakhuizen: HUB CVBA

Subsidies

Agentschap Onroerend Erfgoed

Status
In realisatie

Gerelateerd

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Cadixwijk

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is een duurzame wijk in volle ontwikkeling.

De kaaivlakte aan de Rijnkaai met z'n kenmerkende havenkranen en links in beeld de Waagnatie
Project

Kattendijksluis en Rijnkaai

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Kattendijksluis en Rijnkaai is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje.