Nieuw Zurenborg

Over
info left

Plannen voor een nieuwe wijk tussen Zurenborg en de Singel

Tussen de bestaande woonwijk Zurenborg, de Singel en de Ring ligt een gebied dat wacht op een herontwikkeling. In afwachting daarvan zetten we in op tijdelijk gebruik door onder andere de Zomer van Antwerpen.

Waarom dit project?

De site Nieuw Zurenborg is 10 hectare groot en omvat een gassite, een busstelplaats van De Lijn en aanpalende woningen (deels verworven door AG Vespa). De site heeft een enorm potentieel om in te spelen op huidige en toekomstige noden en wensen op wijk- en stadsniveau.

AG Vespa is eigenaar van een groot deel van het gebied. We optimaliseren steeds ons eigen patrimonium door het te renoveren, te restaureren of te ontwikkelen.

Wat gebeurt er?

AG Vespa kocht deze voormalige gassite van 6 hectare aan met het oog op een toekomstige ontwikkeling. Het noordelijke deel van de voormalige gassite werd intussen gesaneerd. De sanering van het zuidelijke deel zal in een latere fase aangepakt worden, samen met de herontwikkeling. De sanering gebeurt in samenspraak met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

In afwachting van een toekomstige ontwikkeling wordt vooral ingezet op tijdelijk gebruik door onder andere de Zomer van Antwerpen, volwassenenonderwijs anderstaligen, en samentuinen.

Naast de gassite ligt de 2 hectare grote stelplaats voor bussen van De Lijn. Er wordt onderzocht of er alternatieven zijn voor het verplaatsen van de stelplaats elders in de stad.

De site Nieuw Zurenborg is een ruimte met een uitzonderlijke ligging. Langs één kant sluit ze aan bij de 19de-eeuwse woonwijk Zurenborg. Daarnaast ligt Nieuw Zurenborg ingesloten tussen twee belangrijke barrières: de spoorweg en de Singel. De voormalige gasfabriek en de busstelplaats van De Lijn nemen het belangrijkste deel van het terrein in.

Plannen voor een herontwikkeling worden steeds afgestemd met de overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse Ringzone.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Adres
Tussen de Vlijtstraat, Uitbreidingstraat, Pretoriastraat, Krugerstraat en Minkelersstraat
2600 Berchem
Status
In realisatie

Gerelateerd

Perron 1 van het station Antwerpen-Oost met z'n mooie gietijzeren overkapping is al even niet meer in gebruik
Project

Spoorpark

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Met het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein wil de stad de open ruimte ontharden en vergroenen en een conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers maken.

Gevel van de gerenoveerde centers langs de Engelselei in Borgerhout.
Project

Centers

Commercieel vastgoed, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

De centers zijn ruimtes in de bogen onder de gemetste spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout. Ze worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe invulling met ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.