Definitief ontwerp van het Mediaplein en opening openbaar domein noord

Het definitieve ontwerp voor het Mediaplein in Antwerpen is klaar. Er komt een verhoogd pleingedeelte met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje als speelaanleiding. De keerlus voor het verkeer wordt compacter en wordt onder de spoorwegbrug geschoven. Het openbaar domein ten noorden van het stadsproject Kievit II is vandaag ook geopend. Er is nu meer groen, een speeltuin voor de allerkleinsten en zitbanken met ingewerkte spelborden.

Traptreden rondom

Het Mediaplein bevindt zich bovenop een ondergrondse parking. Daarom komt er in het midden van het Mediaplein een verhoogde zone, om voldoende grond te creëren voor het wortelen van de bomen. Tien bomen zullen zorgen voor schaduw, breken de wind en creëren een plaats om tot rust te komen.

Het verhoogde plein is langs alle zijden te betreden via de traptreden en een lange helling aan de zuidzijde. Bovenop het verhoogde plein komen meerdere banken. Als speelaanleiding wordt er een ondiep waterkanaaltje aangelegd. Het heeft een verkoelend effect en zorgt tegelijkertijd voor water voor de bomen.

De huidige trapconstructie naar de ondergrondse parking, midden in het Mediaplein, wordt geïntegreerd in het verhoogde plein.

Een centrale hoge verlichtingsmast met spots zorgt voor het algemeen verlichten van de omgeving, grondspots zetten de kruinen van de bomen in de kijker. De fietsas Lange Kievitstraat wordt in de zone onder de sporen extra aangelicht door spots die gemonteerd worden tegen de kolommen.

Kleinere keerlus onder de sporen

Het huidige Mediaplein beschikt over een grote keerlus voor gemotoriseerd verkeer. Die wordt nu gecomprimeerd en onder de spoorwegbrug geschoven. De huidige kiss-and-ridezone en andere functionaliteiten blijven, net zoals het aantal opstelplaatsen op de keerlus. Er komt een oplaadzuil voor elektrische taxi’s. Zo zal het Mediaplein bestaan uit een aangename verblijfsruimte in de openlucht en een functioneel gedeelte onder de sporen.

Op het Mediaplein komen voetgangers en fietsers uit alle richtingen. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat. Zo zal er minder fietsverkeer zijn op de rest van het Mediaplein.

Timing heraanleg Mediaplein

Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van het Mediaplein in de lente van 2021 starten. De werf voor het nieuwe Mediaplein zou afgewerkt zijn in de lente van 2022. Het ontwerp van het Mediaplein is van CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo.

Nieuw openbaar domein met meer groen, een speeltuin en zitbanken met spelborden

Het openbaar domein langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan het Mediaplein, is afgewerkt. Er zijn verhoogde groenvakken met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen en een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten. Verder zijn er zitbanken met maar liefst 35 ingewerkte spelborden om te dammen, schaken, backgammon te spelen of ‘slangen en ladders’. Spelers moeten wel zelf spelstukken meenemen. Voortaan kunnen buurtbewoners ook zonder omweg naar de Simonsstraat aan de andere kant van de spoorweg. In de Delacenseriestraat is er een doorgang onder de spoorwegberm.

Stadsproject Kievit II

Het stadsproject Kievit II strekt zich uit van het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat tot aan de Van de Nestlei. De stadsvernieuwing in de wijk bestaat onder andere uit woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast wil het stadsproject in de dichtbebouwde 19de-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied. Het ontwerpteam van het openbaar domein en de ontwerpers van de verschillende bouwblokken gaan daarbij steeds met elkaar in dialoog om gebouw en publiek domein zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in vormgeving en uitvoering.

De nieuwe gebouwen zijn intussen allemaal opgeleverd en in gebruik. Het eerste deel van het nieuwe openbaar domein is in de zomer van 2017 feestelijk geopend, het tweede deel is nu opgeleverd. De aanleg van het Mediaplein vormt de derde fase.

Een toekomstbeeld van het Mediaplein na de heraanleg
Een toekomstbeeld van het Mediaplein © CLUSTER landschap & stedenbouw

Gerelateerd

Verticale speelwand op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei in de Kievitwijk
Project

Kievit II

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Werken, wonen, spelen en sporten op een unieke plek naast de treinsporen.