Schetsontwerp Mediaplein goedgekeurd

De herontwikkeling van de Kievitwijk gaat voort: er ligt een schetsontwerp voor het Mediaplein. Het schetsontwerp van ontwerpteam Cluster-Infrabo toont in het midden van het Mediaplein een verhoogd stuk plein van 500 m². Dat maakt het mogelijk om 10 bomen op het plein te plaatsen. Het Mediaplein bevindt zich boven op een ondergrondse parking, de verhoging is dus nodig om voldoende grond voor de wortels van de bomen te voorzien. De bomen breken de wind en bieden een rustplek.

Traptreden rondom

Het verhoogde plein heeft traptreden rondom en langs de zuidzijde een hellend vlak om op het verhoogde deel te geraken. Op het plein komt zitmeubilair zodat het echt een rustplek vormt. Het ontwerpteam onderzoekt nog of bepaalde delen van de traptreden hoger kunnen zodat bezoekers er comfortabel op kunnen zitten, of een waterelement in het plein geïntegreerd kan worden en welke materialen het meest geschikt zijn voor het plein.

De huidige trapconstructie naar de ondergrondse parking, midden in het Mediaplein, wordt geïntegreerd in het verhoogde plein.

Verkeerscirculatie

De huidige grote keerlus voor gemotoriseerd verkeer wordt in het nieuwe Mediaplein volledig onder de sporen geschoven, waardoor er meer vrije verblijfsruimte ontstaat. Het aantal opstelplaatsen op de keerlus blijft gelijk, en er komen twee oplaadplaatsen voor elektrische taxi’s. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat. Zo zal er minder fietsverkeer zijn op de rest van het Mediaplein.

Timing

Dit voorjaar wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Tijdens de tweede helft van 2020 wordt de vergunnings- en aanbestedingsprocedure doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van het Mediaplein zo begin 2021 starten.

Stadsproject Kievit II

Het stadsproject Kievit II strekt zich uit van het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat tot aan de Van de Nestlei. De stadsvernieuwing in de wijk bestaat onder andere uit woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast wil het stadsproject in de dichtbebouwde 19de-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied. Het ontwerpteam van het openbaar domein en de ontwerpers van de verschillende bouwblokken gaan daarbij steeds met elkaar in dialoog om gebouw en publiek domein zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in vormgeving en uitvoering.

De nieuwe gebouwen zijn intussen allemaal opgeleverd en in gebruik. Het eerste deel van het nieuwe openbaar domein is in de zomer van 2017 feestelijk geopend. Het tweede deel van het nieuwe openbaar domein loopt langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan het Mediaplein. Er komen verhoogde groenvakken met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen en een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten. Normaal werden de werken aan het tweede deel eind maart afgerond. Intussen heeft de aannemer echter tijdelijk de werken stilgelegd. Hij besliste daartoe naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de federale overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Na 19 april zal geëvalueerd worden of alle werken terug kunnen starten.

De aanleg van het Mediaplein vormt de derde fase.

Gerelateerd

Een toekomstbeeld van het noordelijke deel van het openbaar domein
Nieuws

Start werken openbaar domein noordelijk deel Kievit II

Op maandag 4 maart start de heraanleg van het noordelijke deel van het openbaar domein Kievit II. De bewoners van de Kievitwijk krijgen er verhoogde groenvakken bij en een speeltuin van 180 vierkante meter. De oplevering is voorzien in januari 2020.

Het winnende wedstrijdontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van De Persgroep Publishing aan het Mediaplein
Nieuws

Bouwblok I aan het Kievitplein toegewezen aan De Persgroep Publishing

Dat heeft de raad van bestuur van AG VESPA op maandag 19 december beslist.

Verticale speelwand op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei in de Kievitwijk
Project

Kievit II

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Werken, wonen, spelen en sporten op een unieke plek naast de treinsporen.