Werken Cadixwijk

Cadixwijk Eilandje © Patrick Henderyckx
Cadixwijk Eilandje © Patrick Henderyckx
rechts van tekst
content
Start werken Madrasstraat

Op maandag 11 juni starten de werken in de Madrasstraat.  Ze eindigen eind september. Naast de heraanleg van de weg, worden er ook parkeervakken, plantvakken en voetpaden aangelegd aan de onbebouwde zijde. De voetpaden aan de bebouwde zijde zijn reeds afgewerkt en blijven ten allen tijde toegankelijk. Tijdens de werken zullen de ondergrondse parkings slechts beperkt of niet toegankelijk zijn.Ze zijn niet bereikbaar tijdens:

  • werkdagen tussen 7u ‘s morgens en 17u ’s avonds in functie van de uitvoering van de werken
  • vanaf midden augustus tot eind september wanneer de definitieve aanleg start van de rijweg.

De eigenaars van een parkeergarage kunnen tijdens de werken een minderhindervergunning aanvragen bij de Stad Antwerpen: aanvraag minderhindervergunning.

Tijdens de werken blijft de kade op de Houtdok- Zuidkaai en de tijdelijke parking voor woonbooteigenaars bereikbaar vanaf de Binnenvaartstraat. Aannemer Aertssen probeert de hinder tot een minimum te beperken. Bij praktische problemen kan u terecht bij de werfleider ter plaatse of via e-mail: info@vespa.antwerpen.be.

Verhuisbewegingen tijdens de werken worden gefaciliteerd indien de werken dit toelaten. Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag doen bij AG VESPA. Aanvragen moeten minimaal 2 weken op voorhand ingediend worden via info@vespa.antwerpen.be met volgende referentie: verhuisaanvraag  – Cadix - Madrasstraat – werfzone. Tijdens de aanleg van de rijbaan (van augustus tot eind september) zullen verhuisbewegingen moeilijk of niet haalbaar zijn.

Schengenplein © Bart Gosselin
Schengenplein © Bart Gosselin
links naast tekst
content
ANPR-camera Schengenplein

Vanaf maandag 18 juni wordt de handhaving van de voetgangerszone Schengenplein aangepast. De huidige betonblokken in de Napelsstraat worden vervangen door een permanente camerabewaking met nummerplaatherkenning, een zogenoemde ANPR-camera. Deze camera registreert de nummerplaat van elk voertuig dat de zone inrijdt en controleert of de wagen een vergunning heeft om de zone in te rijden.Bewoners en handelaars die gevestigd zijn in een voetgangerszone met ANPR-camera, kunnen in bepaalde gevallen een digitale vergunning aanvragen. Met deze vergunning kunnen ze het gebied in- of uitrijden. Alle info over voetgangerszones in de stad en hoe je een vergunning kan aanvragen, vind je op voetgangerszone.antwerpen.be.

Cadixwijk Eilandje © Patrick Henderyckx
Cadixwijk Eilandje © Patrick Henderyckx
rechts van tekst
content
Binnenstraten Cadix

De heraanleg van de binnenstraten, de straten in het centrum van de Cadixwijk, komen begin 2019 aan de beurt. Ze worden in 2 fases heraangelegd. Fase 1 is de Genuastraat, de Cadixstraat en de Kempischdok-Westkaai tot aan de Cadixstraat. Fase 2 start in 2020, aansluitend op de werken van Campus Cadix en de woonprojecten van DCA. Tijdens fase 2 is de rest van Kempischdok-Westkaai en de Rigastraat aan de beurt. We informeren je terug van zodra de werken effectief starten.

Gerelateerd

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Cadixwijk

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is een duurzame wijk in volle ontwikkeling.