Arenawijk

Tijdlijn
Midden 2022
Goedkeuring overkoepelend plan

Als alles vlot verloopt, wordt het overkoepelende plan voor de toekomst van de Arenawijk midden 2022 goedgekeurd.

Eind 2021
Selectie ontwerpteam zuidrand

Eind 2021 wordt Bressers Erfgoed - FVWW Architecten gekozen als ontwerpteam dat zich specifiek zal bezighouden met de renovatie en nieuwe invulling van de gebouwen van Renaat Braem in de zuidrand.

29 mei en 26 juni 2021
Twee inspraakmomenten

Op zaterdag 29 mei en op zaterdag 26 juni organiseren we samen met Woonhaven Antwerpen en het district Deurne nog twee inspraakmomenten waarin we graag met de buurtbewoners in gesprek gaan over het plan voor de publieke ruimte: de paden, doorsteken, parkeerplekken, groen, speelelementen, ... Je vindt alle info over die momenten en hoe je je kan inschrijven op de website van Antwerpen Morgen.

20 april 2021
Infomoment toekomstplannen Arenawijk

Op dinsdag 20 april tussen 20 en 21.30 uur organiseren we samen met Woonhaven Antwerpen een infomoment. Omwille van de coronamaatregelen verloopt het infomoment digitaal. Je kan je inschrijven via de website www.antwerpenmorgen.be/arenawijk.

Begin 2021
Selectie ontwerpteam

Begin 2021 is het ontwerpteam CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten gekozen om een plan te maken voor de herontwikkeling van de Arenawijk.

Juli 2020
Selectie drie ontwerpteams

Uit 14 kandidaten zijn 3 ontwerpteams geselecteerd om deel te nemen aan de laatste fase van de wedstrijd: BULK architecten, HUB en Metapolis.

April 2020
Goedkeuring ambitienota en start wedstrijd ontwerpteam

De ambitienota met de ambities en verwachtingen voor de nieuwe Arenawijk wordt goedgekeurd en de wedstrijd waarin we op zoek gaan naar een ontwerpteam start.

Over
info left

Een nieuw leven voor modernistisch erfgoed waar je kan wonen in het groen

De Arenawijk in Deurne-Zuid is een bijzonder stuk stad. Je vindt er onder meer het uitzonderlijke patrimonium van de modernistische Antwerpse architect Renaat Braem. Hij heeft in de jaren 60 enkele sociale woonblokken en de Arenahal ontworpen. Tussen de gebouwen ligt veel open groene ruimte. De Arenawijk heeft ook een mooie band met het verleden: de wijk bevindt zich op de historische site van het Fort van Deurne. Renaat Braem hield ook daar rekening mee: hij plaatste z’n gebouwen op de omtrek van het voormalige fort, en hield zo ook rekening met bestaande bomen.

Waarom dit project?

Eind 2016 gingen de stad en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen in overleg. Het modernistische patrimonium van de Arenawijk was aan renovatie toe. Er was dringend nood aan een integrale ontwikkelingsvisie voor de sociale woningen van architect Renaat Braem.

Uit een behoefteanalyse van de omgeving kwam ook de nood naar boven aan andere openbare voorzieningen zoals onderwijs en sportinfrastructuur.

Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan
Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan © CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten
links naast tekst
content

De stad en Woonhaven begonnen daarom, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan het project. Ze schreven (samen met veel andere stedelijke diensten en de Stadsbouwmeester) een nota met daarin de ambities en verwachtingen voor de nieuwe Arenawijk: een groene, autoluwe wijk, vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers en een duidelijke aansluiting op de omliggende publieke ruimte.

Begin 2021 kozen de stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen een team van architecten en ontwerpers dat een plan zal maken voor de herontwikkeling van de Arenawijk: CLUSTER, BULK architecten, KARUUR architecten en WIT architecten.

Het plan moet duidelijk maken wat waar komt en legt de grote lijnen vast van hoe de wijk er zal uitzien. Pas als dat grote plan klaar is, wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt voor de zuidrand, de noordrand en de publieke ruimte.

Wat gebeurt er?

De herontwikkeling van de Arenawijk bestaat uit drie delen:

  • de renovatie van de gebouwen in de zuidrand;
  • de afbraak van de gebouwen in de noordrand en de nieuwbouw van sociale woningen, een sporthal, een basisschool en een Huis van het Kind;
  • de heraanleg van de volledige publieke ruimte: paden, doorsteken, parkeerplekken, groen, speelelementen, …

De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven Antwerpen volgen.

De zuidrand

De gebouwen van Renaat Braem in deze zone blijven behouden. Ze worden gerestaureerd en grondig gerenoveerd. De sociale woningen in deze zone worden private woningen. Daarom komen er in de noordrand extra sociale woningen. Tussen de gebouwen is een open ruimte die momenteel ingericht is als hondenweide. Kwalitatieve groene ruimte blijft zo veel mogelijk behouden.

Voor de zuidrand heeft een team van deskundigen in 2020 een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Die studie omvatte technische en structurele onderzoeken (opmetingen, stalen nemen, metingen naar luchtdichtheid, …) en ontwerpend onderzoek.

Eind 2021 selecteerden we een ontwerpteam dat zich specifiek zal bezighouden met de renovatie en nieuwe invulling van de gebouwen in de zuidrand. Uit de voorselectie met 20 kandidaten koos een jury in opdracht van de stad 5 ontwerpteams die een voorstel mochten uitwerken. Bressers Erfgoed - FVWW Architecten diende het meest overtuigende voorstel in en werd als ontwerpteam aangeduid. Begin 2022 starten de ontwerpers met de voorbereidende onderzoeken, om tegen de zomer een schetsontwerp voor de gebouwen in de zuidrand van de wijk op te leveren.

De noordrand

De gebouwen in deze zone worden afgebroken. Ze kunnen zelfs met een grondige renovatie niet voldoen aan de hedendaagse eisen voor sociale woningen. Bovendien hebben ze een zeer beperkte erfgoedwaarde. Daarom werd in 2018 besloten om ze af te breken en te vervangen door kwalitatieve nieuwbouw. Het gaat om 148 sociale appartementen en garageboxen, het zwembad en de noodinrichting voor de school aan de zijde van de Herentalsebaan.

Op dit moment zijn er in de Arenawijk in totaal 470 sociale woningen, waarvan 289 ontworpen zijn door Renaat Braem. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand, zodat het aantal van 289 behouden blijft.

Naast de nieuwe sociale woningen komen er in deze zone ook een sporthal, een basisschool en een Huis van het Kind.

De torentjes

Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken.

Mobiliteit

We willen van de Arenawijk een wijk maken waar alle verschillende vervoersnetwerken en modaliteiten op elkaar aansluiten. Zo is voor elke verplaatsing het juiste vervoersmiddel beschikbaar.

Voetpaden leiden naar de lokaal aanwezige voorzieningen zoals openbaar vervoer, dienstencentra, scholen, sportvoorzieningen en de lokale winkelkern van de Herentalsebaan. Bestaande voetgangersdoorsteken worden behouden en indien mogelijk versterkt om de verbindingen met de omliggende buurt te optimaliseren. De Arenaweide is een belangrijke speelzone voor kinderen en jongeren en moet voor hen dus goed bereikbaar zijn.

Er komen vlotte fietsverbindingen langs en door het gebied. Verder komen er kwalitatieve fietsenstallingen en een Velo-station. Mogelijke conflicten met voetgangers en spelende kinderen worden zo duidelijk mogelijk in beeld gebracht en de gewenste snelheid van fietsers wordt door middel van aangepaste infrastructuur afgedwongen.

Het gebied wordt zo veel mogelijk autoluw doordat het parkeren aan de rand van het gebied komt te liggen, en door ondergronds parkeren voor nieuwe woningen.

Groen

De Arenawijk is een groene schakel tussen het Rivierenhof, het Te Boelaerpark en het Boekenbergpark. De open ruimte in de wijk wordt zo veel mogelijk omgevormd tot een groene, aangename parkomgeving. Kwalitatieve groene ruimte blijft zo veel mogelijk behouden. Er komen speelaanleidingen voor alle leeftijden en een hondenloopzone. De bewoners van de appartementen hebben zo het park als tuin.

Communicatie en inspraak

Sinds het voorjaar van 2021 organiseren we samen met Woonhaven Antwerpen info- en inspraakmomenten over de herontwikkeling van de Arenawijk, zowel over het overkoepelende plan als over het ontwerp van de publieke ruimte in de wijk. Je kan alle informatie over de afgelopen en komende momenten vinden op de website Antwerpen Morgen.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa en Woonhaven Antwerpen, een van de drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen, coördineren samen de herontwikkeling van de Arenawijk met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid. Het district Deurne is een belangrijke partner.

Woon je in een van de sociale woningen in de Arenawijk en heb je een vraag over je persoonlijke situatie? Dan kan je bij Woonhaven terecht via huurder@woonhaven.be of op het telefoonnummer 03 212 25 00.

Een illustratie als situeringsplan van de Arenawijk met de noordrand, de zuidrand en de vrijstaande torentjes erop aangeduid
Een illustratie als situeringsplan van de Arenawijk met de noordrand, de zuidrand en de vrijstaande torentjes erop aangeduid © Woonhaven Antwerpen - AG Vespa
info right
info-right-fields
Partners
Woonhaven Antwerpen
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
District Deurne
Ontwerper

CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten

Subsidies

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Adres
Tussen de Herentalsebaan, Waterbaan, Pastoor Holthofplein, August Petenlei, Boekenberglei, Muggenberglei, Dokter Romain de Velstraat, Frans Baetenstraat
2100 Deurne
Status
In realisatie

Gerelateerd

Een speeltuin in de noordrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Kom op 28 juni langs en geef je mening over de publieke ruimte in de Arenawijk

Wat voor fiets- en voetpaden verkies je, welk straatmeubilair mag er niet ontbreken, is er nood aan extra speel- of sportvoorzieningen? Dat en meer horen we graag van jou.

Appartementen in de Arenawijk met gras en bomen op de voorgrond.
Nieuws

Ontwerpteam geselecteerd voor restauratie, renovatie en reconfiguratie van Braempatrimonium in Arenawijk-Zuid

Het ontwerpteam Bressers Erfgoed - FVWW Architecten werd gekozen om twee sociale woonblokken in de zuidrand van de Arenawijk te restaureren, te renoveren en opnieuw in te richten.

Gebouwen van architect Renaat Braem in de noordrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Ontwerpteam geselecteerd voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten is geselecteerd als het ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne. Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op.