Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaar

Het college keurde het voorontwerp voor het openbaar domein van het Arenaplein in Deurne-Zuid goed. Dat bouwt voort op het schetsontwerp voor de volledige Arenawijk. Er komt een groot driehoekig plein met ruimte voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen, met een basketbalveld en een verdiept voetbalveld. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in een groene parking langs de Muggenberglei. Verder zal het vernieuwde plein waterbuffers bevatten en zullen de groenzones beperkt gemaaid worden, om de biodiversiteit te bevorderen. Als alles vlot verloopt, starten de werken begin 2024.

Twee deelprojecten

Het schetsontwerp voor de Arenasite werd begin februari goedgekeurd, na inspraakmomenten en een online bevraging. Het legt de nadruk op het ontharden en vergroenen van de wijk en een betere wateropvang en -opslag. De Arenahal wordt terug het centrale element van de wijk, bewonersparkeren gaat maximaal ondergronds en voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte.

Het voorontwerp voor het openbaar domein van de Arenawijk is opgedeeld in twee deelprojecten. Nu is het voorontwerp van het Arenaplein, het eerste deelproject, uitgewerkt. Het ontwerp is van de hand van CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo, in samenwerking met Water-link en Aquafin. Hierna volgt het voorontwerp voor het openbaar domein in de rest van de wijk. ​

Het Arenaplein strekt zich in de breedte uit aan de voorzijde van de Arenahal. Het gaat dus om het uiterst westelijke deel van de Arenawijk, dat momenteel nog bestaat uit een verblijfsruimte met basketbalveld, verharde parkeerplekken en een groenzone.

Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein in Deurne-Zuid
Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein © CLUSTER landschap & stedenbouw
links naast tekst
content

Groot driehoekig plein

In het voorontwerp komt er aansluitend op het huidige basketbalveld een groot driehoekig plein in kleiklinkers voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen. Er komt opnieuw een basketbalveld, en bijkomend een verdiept voetbalveld. Ook plant de stad er extra bomen, voor schaduw en geluidsbuffering. Kleinschalige evenementen en bestaande activiteiten zoals de markt en het mobiele containerpark kunnen blijven plaatsvinden. Op het vernieuwde Arenaplein komen ook twee sorteerstraten.

Mobiliteit

Bij het ontwerp van het openbaar domein is optimaal rekening gehouden met fietsers en voetgangers. De nieuwe paden zullen bestaan uit gewassen beton. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in één parking langs de Muggenberglei, die wordt aangelegd met kasseien. De parking krijgt een zo groen mogelijk ontwerp, met veel nieuwe bomen die voor verkoeling zullen zorgen. Het gebied blijft bereikbaar voor hulpdiensten en verhuisbewegingen. Bij grotere evenementen in de Arenahal kan het voorplein ook als parking ingezet worden.

Groen

Het ontwerp stelt extensief maaibeheer voorop, wat inhoudt dat de stad er slechts één of twee keer per jaar maait. Het groen groeit zo wilder en weelderiger, en er ontstaat een grotere biodiversiteit. Er zullen vier verschillende bloemen- en graslandmengsels worden gebruikt. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. De nieuwe bomen zijn zoveel mogelijk inheems en hittebestendig voor een duurzaam bomenbestand.

Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein
Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein © CLUSTER landschap & stedenbouw
rechts van tekst
content

Watersysteem

Er zijn vier waterbuffers voorzien die hemelwater bufferen en laten infiltreren. Bijkomend kunnen bij zeer hevige neerslag de grasvlaktes onder water lopen tot aan de zitrand voor de sportvelden. Bij nog extremer weer is voorzien dat ook de sportvelden onder water kunnen lopen en zo hemelwater bufferen.

Timing

Het definitieve ontwerp van het Arenaplein wordt verwacht tegen de zomer van 2023. Het gaat dan vooral om de verdere technische uitwerking van het voorontwerp. Als alles vlot verloopt, starten de werken begin 2024.

 

Het inrichtingsplan en de resultaten van de inspraak over het openbaar domein vind je op de projectpagina van de Arenawijk onder 'Downloads'.

Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein in Deurne-Zuid
Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein met op de voorgrond de parking aan de Muggenberglei © CLUSTER landschap & stedenbouw

Gerelateerd

De Arenahal in de noordrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Resultaten online bevraging publieke ruimte Arenawijk

publieke ruimte

Van 28 juni tot en met 15 augustus 2022 liep er een online bevraging over de inrichting van de publieke ruimte in de Arenawijk. De resultaten zijn verwerkt. De ontwerpers gaan hier nu mee aan de slag.

Gebouwen van architect Renaat Braem in de noordrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Kom naar het infomoment over de toekomstplannen voor de Arenawijk

Op dinsdag 20 april organiseren we tussen 20 en 21.30 uur een infomoment over de toekomst van de Arenawijk in Deurne-Zuid. Schrijf je zeker vooraf in.

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Project

Arenawijk

Gebiedsontwikkeling, Wonen

In dit bijzonder stuk stad vind je het uitzonderlijke patrimonium van de Antwerpse architect Renaat Braem en veel open groene ruimte. Enkele gebouwen worden na renovatie omgevormd tot private woningen. Er komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en basisschool.