Voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite goedgekeurd

Het Antwerpse college keurde het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de Friendshipsite goed. De stad wil de Friendshipsite op het Eilandje herontwikkelen tot een levendige en aantrekkelijke locatie met ruimte voor wonen en werken met integratie van het huidige servicestation, en een ondergrondse parking.

De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding (‘de Chiquita’), een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein waaronder de Dinantstraat. Om de herontwikkeling van de site mogelijk te maken, werkt de stad aan een RUP. Het doel is om de site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn in het voorontwerp-RUP enkele belangrijke uitgangspunten vastgelegd.

Opheffen Dinantstraat met oog op centrale groene buitenruimte

Het RUP zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van elkaar scheidt) opheffen, waardoor er een integrale en geïntegreerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Op die manier ontstaan ook nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok voorzien worden. Die buitenruimte moet grotendeels privaat-collectief en deels publiek worden. Minimaal 60% ervan mag niet onderbouwd worden zodat een volwaardige groenaanleg en waterinfiltratie mogelijk is.

Wijzigen bouwhoogte

Door de locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, leent de plek zich tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Het voorontwerp RUP zegt het volgende:

  • Aan de Rijnkaai is het mogelijk om 2 hoogteaccenten toe te laten (een van maximaal 12 bouwlagen en een van maximaal 16 bouwlagen).
  • In de Bataviastraat wordt er ingezet op een volwaardige woonstraat, met maximaal 5 bouwlagen. Hier zijn gezinswoningen met voortuinen mogelijk.
  • Aan de Sint-Laureiskaai zijn plaatselijk maximaal 9 bouwlagen mogelijk.

Mix van wonen en stedelijke functies

In het nieuwe RUP wordt de hoofdbestemming wonen, aangevuld met stedelijke functies waaronder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, detailhandel, kantoren, diensten en ateliers, vrijetijdsvoorzieningen, horeca en een tankstation. Er wordt een minimum aan publiek toegankelijke functies vastgelegd voor een levendige buurt met toegangen en doorzichten vanaf de omliggende straten.

Aansluitingsverplichting op warmtenet

Een aansluitingsverplichting voor een mogelijk toekomstig warmtenet wordt opgenomen in het RUP. Elk op te richten gebouw in het plangebied moet hiertoe de nodige voorzieningen treffen.

Mobiliteit

Het gemotoriseerde verkeer wordt gebundeld tot één in- en uitgang aan de Rijnkaai, zo ver mogelijk gelegen van het kruispunt Rijnkaai-Amsterdamstraat zodat dat minimaal belast wordt. Er wordt maximaal ondergronds parkeren voorzien.

RUP Friendshipsite

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje grosso modo te behouden, met een maximum van 39.600 m².

Inspraak

Begin september 2019 organiseerde de stad een inspraakmoment voor de buurtbewoners over de start- en procesnota van het RUP Friendshipsite. De start- en procesnota werden toen voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kon geven. De opmerkingen van de buurt en adviesraden zijn verwerkt in de scopingsnota (het document dat de adviezen van de adviesraden en de buurt bundelt en behandelt). In het najaar wordt in principe het ontwerp-RUP goedgekeurd, waarna een openbaar onderzoek van 60 dagen start. Op dat moment krijgen de buurtbewoners van de Friendshipsite opnieuw een uitnodiging voor een infomoment in de bus.

Je kan alle informatie en documenten over het RUP Friendshipsite bekijken op de website van de stad Antwerpen.

Gerelateerd

Friendshipsite - © Patrick Henderyckx
Nieuws

Ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite van start

Vandaag keurde het college de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite goed. 

De jachthaven aan het Willemdok met op de achtergrond het Museum aan de Stroom
Project

Oude Dokken

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Oude Dokken, de buurt op het Eilandje rond het Willem- en Bonapartedok, is bijna volledig ontwikkeld. Alleen de herontwikkeling van de Friendshipsite is nog in voorbereiding.

Een luchtfoto van de Montevideowijk in 2016
Project

Montevideowijk

Openbaar domein, Publieke gebouwen, Stadsontwikkeling

Van historisch waardevolle havenbuurt naar aantrekkelijke en diverse stadswijk op het Eilandje.