Ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite van start

Vandaag keurde het college de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite goed. Met het RUP wil de stad de Friendshipsite ontwikkelen met ruimte voor wonen en werken, een levendige en aantrekkelijke bovengrondse ruimte, integratie van het huidige servicestation en een ondergrondse parking. Begin september vindt er een infomoment plaats voor de buurtbewoners.

De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding, een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein.

Inspraak

De start- en procesnota worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Voor het RUP Friendshipsite is dat van 3 september tot en met 1 november 2019. Op 3 september vindt een infomoment plaats waarbij de stad in overleg gaat met de bewoners rond de Friendshipsite. De buurt krijgt in augustus daarvoor een nieuwsbrief met uitnodiging in de bus.

Uitgangspunten RUP

Het doel is om de gunstig en strategisch gelegen site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn drie uitgangspunten vastgelegd: het opheffen van de Dinantstraat, het wijzigen van de bouwhoogte en het onderzoeken van de mogelijkheid om aan te sluiten op een warmtenet.

Opheffen Dinantstraat

Het opzet van het RUP Friendshipsite is om de Dinantstraat op te heffen, die twee bouwvelden van elkaar scheidt. Dat schept nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok  voorzien worden.

Wijzigen bouwhoogte

Gezien de strategische locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, kan de plek zich lenen tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Daarom zal onderzocht worden of het RUP de bouwhoogte kan verhogen op plekken waar dat verantwoord is. Er wordt onderzocht of een verschuiving van de hogere volumes mogelijk is door ze (onder meer omwille van schaduwwerking) voornamelijk langs de Rijnkaai te voorzien in plaats van centraal in het bouwblok.

Onderzoek naar aansluiting op warmtenet

Er wordt ook onderzocht welke rol de ontwikkeling van de Friendshipsite kan spelen in de verdere uitrol van een eventueel nog te aan te leggen warmtenet in deze omgeving, door middel van ruimtereservatie voor leidingwerk of overdrachtstations.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven wel overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, met een maximum van 39.230 m². De totale bouwoppervlakte neemt dus niet toe.

Wat is een RUP?

Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Een RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan. Een RUP start met de opmaak van een start- en procesnota. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Coördinatie

AG VESPA coördineert het project samen met Cores Development. Ook Total, De Lijn en de stad Antwerpen zijn partners. Meer info over de Friendshipsite staat op de projectpagina.

Gerelateerd

Luchtfoto van de Friendshipsite en omgeving © Patrick Henderyckx
Nieuws

Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

Voor de Friendshipsite op het Eilandje is een ruimtelijk uitvoeringsplan in de maak. Kom er alles over te weten tijdens het infomoment op dinsdag 3 september.

De jachthaven aan het Willemdok met op de achtergrond het MAS
Project

Oude Dokken

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Oude Dokken, de buurt op het Eilandje rond het Willem- en Bonapartedok, is bijna volledig ontwikkeld. Alleen de herontwikkeling van de Friendshipsite is nog in voorbereiding.

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.