Resultaten online bevraging publieke ruimte Arenawijk

Via een online bevraging op de website oor.antwerpen.be kon iedereen, van 28 juni tot en met 15 augustus 2022, een bevraging over de inrichting van de publieke ruimte in de Arenawijk invullen.

De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in een inspraakdossier dat je hier als bijlage terugvindt. 454 personen gaven hun mening. Dat is een relatief grote groep die een goede representatie geeft van de verschillende leeftijden en geslachten. Enkel de groep twintigers en jonge adolescenten zijn ietwat ondervertegenwoordigd. We ontvingen zeer veel bruikbare en concrete tips zowel vanuit een positieve insteek als bezorgdheden. Zo werd bijvoorbeeld veelvuldig de wens geuit om zeker te voorzien in voldoende duurzaam en kwalitatief groen. Bezorgdheden die regelmatig terugkwamen, handelden voornamelijk over veiligheids- en overlastissues. In de bevraging kwamen ook heel concrete wensen naar voren voor het type sport- en speelinfrastructuur in de wijk. Met deze resultaten gaan de ontwerpers nu verder aan de slag.

Toegankelijkheid bevraging

Er werd ingezet op een laagdrempelige inspraakronde, waar we op verschillende manieren buurtbewoners probeerden te bereiken.

  • Er is een bewonersbrief rondgestuurd met daarin de link voor de online bevraging.
  • Op dinsdag 28 juni, van 16 tot 19 uur, konden buurtbewoners in de wijk met het ontwerpteam spreken en hun idee├źn voor de inrichting van het openbaar domein meegeven. Er waren ook tablets aanwezig voor wie liever meteen de online bevraging wou invullen.
  • Er werden ook computers ter beschikking gesteld op verschillende locaties in de wijk.
  • Jobstudenten gingen met tablets rond in de wijk en spraken mensen actief aan over de bevraging.

De basis voor dit inspraakmoment was het overkoepelend inplantingsplan dat eerder tot stand kwam via enkele inspraakmomenten. Dankzij die momenten zijn er bijvoorbeeld meer bomen ingetekend op het voorplein van de sporthal om onder andere de akoestiek te verbeteren, het basketbalveld is ook verplaatst naar het voorplein en de hondenweide in de Arenawijk krijgt extra aandacht.

Gerelateerd

Een speeltuin in de noordrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Kom op 28 juni langs en geef je mening over de publieke ruimte in de Arenawijk

Wat voor fiets- en voetpaden verkies je, welk straatmeubilair mag er niet ontbreken, is er nood aan extra speel- of sportvoorzieningen? Dat en meer horen we graag van jou.

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Project

Arenawijk

Gebiedsontwikkeling, Wonen

In dit bijzonder stuk stad vind je het uitzonderlijke patrimonium van de Antwerpse architect Renaat Braem en veel open groene ruimte. Enkele gebouwen worden na renovatie omgevormd tot private woningen. Er komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en basisschool.