Nieuwsbrief Park Brialmont

Heb je Park Brialmont al ontdekt? Park Brialmont verenigt drie parken in ons district tot één groot, groen gebied: het De Villegaspark, Wolvenberg en het Brilschanspark. Natuur, ecologie en het historische erfgoed van de voormalige militaire omwalling spelen een hoofdrol in het park.

Na de opening van natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, in het voorjaar van 2020, ligt er nu een voorontwerp voor fase 2 van Park Brialmont. Daarin wordt het toekomstbeeld voor de resterende deelzones van het Brilschanspark en Wolvenberg vastgelegd. Verder werken we momenteel volop aan de realisatie van een uniek waterzuiveringssysteem.

Meer informatie vind je op de projectpagina Park Brialmont of lees je in onderstaande nieuwsbrief.

Gerelateerd

Toekomstbeeld van de ‘schans’, de centrale open plek, uit het voorontwerp van het Brilschanspark
Nieuws

Voorontwerp tweede fase Park Brialmont goedgekeurd

Fase 2 van Park Brialmont omvat de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Het landschap met afwisselend hoogtes en laagtes roept het militaire reliëf van de Brialmontvesting op.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.