Masterplan publieke ruimte: volgende stap herontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Vandaag keurde het college de projectdefinitie van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk goed. Dat masterplan vloeit voort uit het globale masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok, dat eind 2017 werd goedgekeurd. Met de goedkeuring van deze projectdefinitie start ook de ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte. Als alles vlot verloopt, wordt in oktober een ontwerpteam geselecteerd. Aandachtspunten in de projectdefinitie zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit.

De ontwerpwedstrijd omvat enerzijds een conceptueel ontwerp voor het volledige gebied. Anderzijds staat er ook een specifieke opdracht tot en met uitvoering voor fase 1 van de publieke ruimte in: de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein.

Aandachtspunten

De projectdefinitie schuift een aantal aandachtspunten voor de publieke ruimte naar voren:

Groene publieke ruimte

De herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok is een antwoord op de nood aan stadsverdichting. Verdichting kan echter alleen maar in combinatie met voldoende open ruimte, voorzieningen en groen. Een maximale vergroening is dan ook gewenst. Naast aaneengesloten groene ruimtes is het ook de ambitie om de straten zoveel mogelijk te vergroenen.

Ruimte om te spelen en te sporten

De bestaande speel- en sportruimte in de wijk wordt volledig vernieuwd en uitgebreid. Er komen zowel formele speel- en sportclusters als informele speel- en sportaanleidingen.

Een levendige wijk

De nieuwe publieke ruimte wil het ontmoeten faciliteren. Daarom wordt in infrastructuur voorzien met aandacht voor het ontmoeten (zitten, eten, spelen, sporten, …) en ruimte voor buurtgerichte activiteiten (buurtevenementen, buurtmarkt, …). De bestaande horeca zal ook een nieuwe impuls krijgen met de nieuwe terrassen op het Lobroekplein.

Een wijk in beweging

De basisprincipes van het masterplan op vlak van mobiliteit, wijkontsluiting, langzaam verkeer en parkeren worden vertaald in concrete projecten. De nieuwe ‘ruggengraat’ Lobroekplein – Oude Kalverstraat vormt het startpunt van een nieuw ontsluitingssysteem van de wijk. De voorziene infrastructuur voor langzaam verkeer in een autoluwe wijk moet uitgewerkt worden tot concrete inrichtingsprincipes. Daarin worden ook logische looplijnen in de wijk verwerkt, net als een versterkte verbinding naar de knooppunten voor openbaar vervoer en buurtparkeren. De doelstellingen voor publiek parkeren worden uitgewerkt op basis van het spreidingsplan uit het overkoepelende masterplan. Ook andere vormen van parkeren zoals bewonersparkeren, autodelen en laden en lossen moeten een plek krijgen in het masterplan publieke ruimte.

Klimaat

Er zijn al diverse studies op vlak van water, wind, lucht, hitte en geluid uitgevoerd waardoor concretere doelstellingen kunnen gedefinieerd worden. Op vlak van water is het de ambitie om minimaal regenwater af te voeren en dus maximaal te bufferen, infiltreren en daar waar mogelijk te recupereren. Op vlak van wind, lucht, hitte en geluid willen we inzetten op bijkomende ruimtelijke en/of groene elementen om de beoogde kwaliteit te bereiken en te garanderen.

Inspraak

De stad Antwerpen zal, net zoals bij de opmaak van het overkoepelende masterplan, opnieuw meerdere inspraakmomenten organiseren voor buurtbewoners en ook specifiek voor kinderen en voor de horeca. De inspraakmomenten worden georganiseerd van zodra het ontwerpteam voor het masterplan publieke ruimte gekend is.

Timing

Als alles vlot verloopt, ziet de timing er als volgt uit:

  • oktober 2019: selectie ontwerpteam masterplan publieke ruimte;
  • oktober 2019 – november 2020: ontwerpfase;
  • december 2020 – augustus 2021: aanbesteding aanleg fase 1 publieke ruimte en omgevingsvergunning in aanvraag;
  • vanaf augustus 2021: realisatie fase 1.

Coördinatie

AG VESPA coördineert het project. Meer info over het stadsproject Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok lees je op de projectpagina.

 

Gerelateerd

Luchtfoto van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok @ Patrick Henderyckx
Nieuws

Ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok is definitief vastgesteld. Het RUP is de juridische vertaling van het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok, dat eind 2017 werd goedgekeurd.

Een zicht op de Slachthuiswijk van aan de overzijde van het Lobroekdok
Project

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen