fbpx Ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld | AG VESPA
Toekomstbeeld Slachthuishallen © De Smet Vermeulen architecten

Ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld

Ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok is definitief vastgesteld. Het RUP is de juridische vertaling van het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok, dat eind 2017 werd goedgekeurd. De gemeenteraad moet de definitieve vaststelling van het RUP nog goedkeuren.

Door de sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij. Het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok legt de grote lijnen voor de herontwikkeling van het gebied vast. Het wordt een woongebied met ruimte voor recreatie, pleintjes, diensten, kleinschalige bedrijvigheid en lokale handel. Het RUP legt juridisch vast waar en hoe er gebouwd mag worden en welke soort functies in het gebied mogen plaatsvinden. Zo wordt het gebied nu verdeeld in zones voor centrumfuncties (gemengde functies) en wonen en zones voor publiek domein en groen.

Krachtlijnen

Groenbalans

Bij de opmaak van de plannen is er steeds op zoek gegaan naar het evenwicht tussen bebouwing, groen en publieke ruimte. Zo staat er in de voorschriften van het RUP dat bij elke toekomstige bouwaanvraag een inrichtingsstudie gevraagd wordt voor een ruimere zone. Een belangrijk onderdeel daarvan is de groenbalans die inzicht geeft in de aanwezigheid van voldoende bruikbare groene ruimte op elk moment van de ontwikkeling en voor het gehele gebied, zowel voor de bestaande bewoners als de nieuwe. Op die manier wordt er bij elke fase voldoende woon- en buurtgroen gerealiseerd.

Bouwzones

Het raamwerk van groene en publieke ruimtes zoals dat in het masterplan vervat zit, wordt in het RUP verankerd. Binnen dat raamwerk zijn ook bouwzones afgebakend met een bepaalde bestemming, maximale bouwenveloppe en maximale bovengrondse brutovloeroppervlakte.

De bouwvelden zijn overeenkomstig het masterplan. De zones waar de nadruk ligt op wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen, zijn:

  • de nieuwe bebouwing op het Noordschippersdok (de Fronten);
  • de nieuwe woonwijk tussen de Slachthuishallen en het nieuwe park Kalverwei (de Kalverweibuurt);
  • de afbouw van de woningen langs de Ceulemansstraat (de Marbaixwijk);
  • de centrale zone op de kade aan het Lobroekdok.

Gemengde functies

De Slachthuishallen en de zuidelijke zone van de kade aan het Lobroekdok zijn bestemd voor gemengde functies. Wonen is daarbij een onderdeel van een hele reeks functies die mogelijk zijn. Voor de Slachthuishallen staat het behoud van het karakteristiek beeld voorop. De oostelijke hal wordt volledig behouden maar daar is wonen als functie uitgesloten omdat daar wordt gestreefd naar een mix van bedrijvigheid, handel en voorzieningen. Om ruimte voor bedrijvigheid te verzekeren, legt het RUP een minimale oppervlakte voor bedrijvigheid op in de hallen. In de zuidelijke zone van de kade aan het Lobroekdok zijn de gelijkvloerse verdiepingen ook verplicht bestemd voor bedrijvigheid.

Gerelateerd

Een van de slachthuishallen © AG VESPA - Sepp van Dun
Project

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen