Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Om die plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Meer informatie daarover krijg je op het infomoment op 3 september. Je bent van harte welkom doorlopend van 17 tot 19 uur in het Friendshipgebouw (Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen). Wij geven je graag meer informatie en antwoorden op je vragen.

Wat is RUP Friendshipsite?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. In dit geval gaat het om een plangebied op het Eilandje. De Friendshipsite ligt op de spil van drie wijken met een eigen identiteit: de Oude Dokken, de Montevideowijk en de Cadixwijk. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Londen-Amsterdamstraat, in het oosten door de Bataviastraat, in het zuiden door de Sint-Laureiskaai en in het westen door de Rijnkaai. Het RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan.

Waarom een RUP Friendshipsite?

De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Dat sluit aan bij de algemene ambitie om van het Eilandje een volwaardige, levendige en bruisende stadswijk te maken. Door de strategische locatie, op de hoek van de Rijnkaai en de Londen-Amsterdamstraat, leent de plek zich voor hogere volumes langs de zijde van de Rijnkaai voor zover ook voldoende open ruimte centraal in het bouwblok wordt gecreëerd. De bedoeling is om een woonmix te realiseren van grote en kleine appartementen en eengezinswoningen. Op het gelijkvloers zorgen horeca, winkels en andere diensten voor de nodige levendigheid. Ook het bestaande servicestation van Total zal opnieuw geïntegreerd worden in de ontwikkeling van de site. Daarvoor moet een RUP opgemaakt worden.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor het RUP Friendshipsite loopt van 3 september tot en met 1 november 2019. Dat wil zeggen dat je in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. Je kan ook bezwaren of opmerkingen geven. Daar lees je meer over op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP Friendshipsite die je hieronder kan downloaden. De nieuwsbrief wordt midden augustus ook verspreid in de buurt rond de Friendshipsite.

Gerelateerd

Friendshipsite - © Patrick Henderyckx
Nieuws

Ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite van start

Vandaag keurde het college de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite goed. 

De jachthaven aan het Willemdok met op de achtergrond het MAS
Project

Oude Dokken

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Oude Dokken, de buurt op het Eilandje rond het Willem- en Bonapartedok, is bijna volledig ontwikkeld. Alleen de herontwikkeling van de Friendshipsite is nog in voorbereiding.

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.