Wilgenstraat

Publieke ruimte

Het schetsontwerp voor de publieke ruimte is goedgekeurd in januari 2024. Het is opgemaakt door OMGEVING en voorziet een groene en duurzame invulling in een autoluwe omgeving, met plaats voor ontspanning en speelvoorzieningen voor de kinderen in de buurt.

De heraanleg van de publieke ruimte is een van de deelprojecten binnen de herontwikkeling.

Een belangrijke ambitie bij de uitwerking van het schetsontwerp door het ontwerpbureau is het ontharden en vergroenen van de publieke ruimte. Zo wordt er maximaal rekening gehouden met de bestaande bomenstructuur, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden worden. Er zullen ook heel wat nieuwe bomen geplant worden.

Naast extra groen worden er ook waterbuffers voorzien, die infiltratie mogelijk maken en de neerslag opvangen die van de daken komt.

De publieke ruimte wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Zo zal het doorgaand verkeerd geweerd worden van de site en krijgen verschillende straten een keerlus. Het bovengronds parkeren wordt aan de randen georganiseerd.

Centraal komt een speelruimte voor jonge kinderen. Er komt ook een grote variëteit aan zitgelegenheden met plaats voor ontmoeting.

Inspraak

Er is in het ontwerpproces veel aandacht besteed aan inspraak door de buurt. In februari en maart 2023 organiseerde AG Vespa samen met het district Antwerpen een inspraakmoment, op de site en via een digitale bevraging. 454 mensen gaven hun mening. Hieruit bleek vooral de wens van een groene publieke ruimte, met een rustig karakter en een plek waar kinderen kunnen spelen. De ontwerpers namen de resultaten mee om hun schetsontwerp verder uit te werken.

Sfeerbeeld schetsontwerp publieke ruimte Wilgenstraat ©OMGEVING
Tijdlijn
Goedkeuring schetsontwerp publieke ruimte
Januari 2024

In januari 2024 is het schetsontwerp voor de publieke ruimte goedgekeurd.

Sfeerbeeld schetsontwerp publieke ruimte Wilgenstraat ©OMGEVING
9 februari 2023
Buurtmoment digitale bevraging publieke ruimte

Graag vragen we je mening over de herinrichting van de publieke ruimte rond de Wilgenstraat en het te vernieuwen speelterrein op het Stuivenbergplein. Iedereen is welkom op het buurtmoment van donderdag 9 februari 2023, doorlopend tussen 15 - 18 uur. Er staan tentjes op de volgende locaties: tussen de appartementsgebouwen van de Wilgenstraat, op het pleintje met de Korte Scholiersstraat, en het speelterrein van Stuivenbergplein, 2060 Antwerpen.

 

10 juni 2022
Selectie als pilootproject voor innovatietraject luwte-en geluidsplanning

Het project Wilgenstraat is geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten voor het innovatietraject luwte-en geluidsplanning. In dit traject wordt onderzocht hoe het ontwerp en de ruimtelijke inrichting kunnen zorgen voor een aangename geluidsbeleving.

10 maart 2022
Buurtmoment voorstelling wedstrijdsontwerp

Op 10 maart organiseren we, samen met Woonhaven, een infomoment over de herontwikkeling van de Wilgenstraat. Iedereen is welkom tussen 16 en 19 uur in de Wilgenstraat op het grasplein tegenover kinderdagverblijf Deugniet.

Toekomstbeeld wedstrijdontwerp ©Buur Bovenbouw
Voorjaar 2022
Selectie ontwerpteam

Begin 2022 duidt een jury het winnende ontwerpteam aan.

November 2020
Goedkeuring ambitienota en start wedstrijd ontwerpteam

De ambitienota met de ambities en verwachtingen voor de herontwikkeling wordt goedgekeurd en de wedstrijd waarin we op zoek gaan naar een ontwerpteam start. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1/02/2021 kandidaat stellen via deze link.

Participatie

AG Vespa, de stad en district Antwerpen werken samen aan een plan voor de herontwikkeling van de publieke ruimte in de Wilgenstraat en omgeving. De site rond de Wilgenstraat wordt afgebakend door de Van Kerckhovenstraat, Nijverheidsstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en de Gasstraat.

Tot 26 februari 2023 liep een digitale bevraging om te polsen naar jouw mening over de herinrichting van de publieke ruimte rond de Wilgenstraat en het te vernieuwen speelterrein op het Stuivenbergplein.

In totaal vulden 454 mensen de bevraging in. Je kan de resultaten van de bevraging bekijken op de website van het district Antwerpen.

De resultaten van deze bevraging worden meegegeven aan de ontwerpers.

Over
info left

Herontwikkeling Wilgenstraat

Het projectgebied Wilgenstraat bevindt zich in 2060 Antwerpen. Het kenmerkt zich door 3 appartementsgebouwen van Woonhaven, parkeerplaatsen, een voormalig postsorteercentrum, een kinderdagverblijf en een kleuterschool.

Waarom dit project?

De gebouwen op de site zijn verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom hebben we in een projectdefinitie beschreven waar we naartoe willen met de herontwikkeling: een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers.

Wat gebeurt er?

  • De 3 appartementsgebouwen tussen de Van Kerckhovenstraat en de Wilgenstraat worden afgebroken en vervangen door nieuwe, duurzame sociale woningen op de site.Het aantal woningen blijft behouden.
  • De privatieve parkeerplaatsen worden ondergronds voorzien.
  • De publieke ruimte wordt heringericht.
  • De bodem op de voormalige gassite wordt gesaneerd door OVAM.
  • De Stedelijk Kleuterschool De Musjes wordt vernieuwd en breidt uit met een lagere school op de site.
  • Het kinderdagverblijf Deugniet breidt uit en verhuist naar het voormalige postsorteercentrum  dat gerenoveerd wordt.

In het voorjaar van 2022 is BUUR en Bovenbouw Architecten gekozen als ontwerpteam. Hun inrichtingsplan suggereert hoe de site er in de toekomst kan uitzien. In een latere fase wordt er ook gewerkt aan een verkavelingsplan voor de site en aan een plan voor de herinrichting van de publieke ruimte

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa, de stad Antwerpen, sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en Stedelijk Onderwijs werken samen aan een plan voor de herontwikkeling van de gebouwen en de publieke ruimte in de Wilgenstraat en omgeving.

 

Projectgebied Wilgenstraat
Projectgebied Wilgenstraat
info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Projectregisseur

Partners
Woonhaven Antwerpen
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Stad Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Sfeerbeeld schetsontwerp publieke ruimte Wilgenstraat ©OMGEVING
Nieuws

Schetsontwerp publieke ruimte site Wilgenstraat goedgekeurd

Stad Antwerpen keurde het schetsontwerp goed voor de heraanleg van de publieke ruimte op de site rond de Wilgenstraat in Antwerpen-Noord. Daar komt een groene en duurzame invulling in een autoluwe omgeving, met plaats voor ontspanning en speelvoorzieningen voor de kinderen in de buurt.

Toekomstbeeld wedstrijdontwerp met zicht op Sentensteeg
Nieuws

Ontwerpteam aangesteld voor herontwikkeling Wilgenstraat.

Er is een ontwerpteam aangesteld om de herontwikkeling van de Wilgenstraat en de omgeving in Antwerpen-Noord vorm te geven. Buur en Bovenbouw Architecten zullen tegen eind 2022 een definitief inrichtingsplan voor de site uitwerken. 

Wilgenstraat ©Frederik Beyens
Nieuws

Ontwerpteam gezocht voor inrichtingsplan Wilgenstraat

Woonhaven Antwerpen en AG Vespa gaan op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsplan, een verkavelingsaanvraag en een richtlijnennota beeldkwaliteit voor het projectgebied “Wilgenstraat” in Antwerpen Noord.