Ontwerpteam aangesteld voor herontwikkeling Wilgenstraat.

Ontwerpteam aangesteld herontwikkeling Wilgenstraat

Er is een ontwerpteam aangesteld om de herontwikkeling van de Wilgenstraat en de omgeving in Antwerpen-Noord vorm te geven. Buur en Bovenbouw Architecten zullen tegen eind 2022 een definitief inrichtingsplan voor de site uitwerken. Dat ontwerp bepaalt de locatie van de nieuwe gebouwen op de site en bevat ook een plan voor een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. In een latere fase wordt er ook gewerkt aan een verkavelingsplan voor de site en aan een plan voor de herinrichting van de publieke ruimte.

Het projectgebied rond de Wilgenstraat bevindt zich in Antwerpen-Noord en omvat de bouwblokken omgeven door de Wilgenstraat, Van Kerckhovenstraat, Nijverheidstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en Gasstraat. De site kenmerkt zich door 3 langwerpige appartementsgebouwen van Woonhaven Antwerpen, bovengrondse parkeerplaatsen, een voormalig postsorteercentrum, kinderdagverblijf Deugniet en Stedelijke Kleuterschool De Musjes. De gebouwen zijn echter verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast is het ook de ambitie om de site te herontwikkelen naar een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen.  

Het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen AG Vespa, de stad Antwerpen, Woonhaven Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs werken samen aan een kwaliteitsvolle herontwikkeling van de Wilgenstraat.

Wedstrijdvoorstel

Het ontwerpteam moest in hun wedstrijdvoorstel rekening houden met volgende doelstellingen:

  • De drie appartementsgebouwen tussen de Van Kerckhovenstraat en de Wilgenstraat worden afgebroken en vervangen door nieuwe, duurzame sociale woningen op de site. Het aantal woningen blijft behouden;
  • De private parkeerplaatsen komen ondergronds;
  • De publieke ruimte wordt heringericht;
  • De bodem op de voormalige gassite wordt gesaneerd door OVAM;
  • De Stedelijke Kleuterschool De Musjes wordt vernieuwd en uitgebreid met een lagere school op de site;
  • Het kinderdagverblijf Deugniet wordt uitgebreid en verhuist naar het voormalige postsorteercentrum, dat gerenoveerd wordt.

Het wedstrijdvoorstel van Buur en Bovenbouw Architecten overtuigde de vakjury het meest. Hun inrichtingsplan suggereert hoe de site er in de toekomst kan uitzien. Op 10 maart vindt een infomoment plaats waarop de eerste plannen worden voorgesteld. De buurtbewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging in de brievenbus. Ook de ouders van Stedelijke Kleuterschool De Musjes zijn welkom.

In een latere fase, bij de uitwerking van het openbaar domein, krijgt de buurt ook inspraak om dit verder vorm te geven. Na afwerking van het inrichtingsplan en het verkavelingsplan zullen Woonhaven en de stad Antwerpen apart ontwerpen laten maken van de verschillende nieuwe gebouwen.

Timing

De herontwikkeling van de Wilgenstraat gebeurt stap voor stap. Als alles vlot verloopt, ziet de timing eruit als volgt:

  • begin 2022: gunning ontwerpteam en opmaak wedstrijdvoorstel;
  • eind 2022:  goedkeuring definitief inrichtingsplan en uitwerking openbaar domein;
  • begin 2023: indienen aanvraag verkavelingsvergunning;
  • eind 2023: goedkeuring verkavelingsvergunning.

Gerelateerd

Wilgenstraat ©Frederik Beyens
Nieuws

Ontwerpteam gezocht voor inrichtingsplan Wilgenstraat

Woonhaven Antwerpen en AG Vespa gaan op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsplan, een verkavelingsaanvraag en een richtlijnennota beeldkwaliteit voor het projectgebied “Wilgenstraat” in Antwerpen Noord.

Wilgenstraat ©Frederik Beyens
Project

Wilgenstraat

Gebiedsontwikkeling, Wonen

Samen met de stad, Woonhaven en Stedelijk onderwijs werken we aan een plan voor de herontwikkeling van de gebouwen en de publieke ruimte in de Wilgenstraat en omgeving.