Schetsontwerp publieke ruimte site Wilgenstraat goedgekeurd

Stad Antwerpen keurde het schetsontwerp goed voor de heraanleg van de publieke ruimte op de site rond de Wilgenstraat in Antwerpen-Noord. Daar komt een groene en duurzame invulling in een autoluwe omgeving, met plaats voor ontspanning en speelvoorzieningen voor de kinderen in de buurt.

Het projectgebied rond de Wilgenstraat bevindt zich in 2060 Antwerpen en wordt omgeven door de Wilgenstraat, Van Kerckhovenstraat, Nijverheidstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en Gasstraat. Voor deze site wordt momenteel aan een inrichtingsplan gewerkt voor een kwaliteitsvolle herontwikkeling van het volledige gebied. De heraanleg van de publieke ruimte is een van de deelprojecten binnen de herontwikkeling.

Ontharden en vergroenen

Een belangrijke ambitie bij de uitwerking van het schetsontwerp door ontwerpbureau OMGEVING is het ontharden en vergroenen van de publieke ruimte. Zo wordt er maximaal rekening gehouden met de bestaande bomenstructuur, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden worden. Er zullen ook heel wat nieuwe bomen geplant worden.

Naast extra groen worden er ook waterbuffers voorzien, die infiltratie mogelijk maken en de neerslag opvangen die van de daken komt.

De publieke ruimte wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Zo zal het doorgaand verkeerd geweerd worden van de site en krijgen verschillende straten een keerlus. Het bovengronds parkeren wordt aan de randen georganiseerd.

Centraal komt een speelruimte voor jonge kinderen. Er komt ook een grote variëteit aan zitgelegenheden met plaats voor ontmoeting.

Inspraak

Er is in het ontwerpproces veel aandacht besteed aan inspraak door de buurt. In februari en maart 2023 organiseerde AG Vespa samen met het district Antwerpen een inspraakmoment, op de site en via een digitale bevraging. 454 mensen gaven hun mening. Hieruit bleek vooral de wens van een groene publieke ruimte, met een rustig karakter en een plek waar kinderen kunnen spelen. De ontwerpers namen de resultaten mee om hun schetsontwerp verder uit te werken.

Gerelateerd

Wilgenstraat appartementsgebouwen Woonhaven
Nieuws

Buurtmoment en digitale bevraging Wilgenstraat en omgeving op 9 februari

publieke ruimte

Op 9 februari organiseren we een buurtmoment over de herontwikkeling van de Wilgenstraat en omgeving. Tevens loopt er een digitale bevraging tot 26 februari over de herinrichting van de publieke ruimte en het te vernieuwen speelterrein op het Stuivenbergplein.

 

 

Toekomstbeeld wedstrijdontwerp met zicht op Sentensteeg
Nieuws

Ontwerpteam aangesteld voor herontwikkeling Wilgenstraat.

Er is een ontwerpteam aangesteld om de herontwikkeling van de Wilgenstraat en de omgeving in Antwerpen-Noord vorm te geven. Buur en Bovenbouw Architecten zullen tegen eind 2022 een definitief inrichtingsplan voor de site uitwerken. 

Wilgenstraat ©Frederik Beyens
Nieuws

Ontwerpteam gezocht voor inrichtingsplan Wilgenstraat

Woonhaven Antwerpen en AG Vespa gaan op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsplan, een verkavelingsaanvraag en een richtlijnennota beeldkwaliteit voor het projectgebied “Wilgenstraat” in Antwerpen Noord.