Districtshuis Ekeren

Tijdlijn
Augustus 2018
Bijkomende werken

Tijdens de restauratiewerken werden zwakke plekken aan het dak bij een deel van het poortgebouw vastgesteld. De vernieuwing van het dak startte in augustus 2018 en nam 75 werkdagen in beslag.

April 2018
Einde restauratiewerken

De werken aan het buitenschrijnwerk, de grachten en het torenuurwerk zijn afgerond.

September 2017
Start werken

Op maandag 18 september starten de restauratiewerken aan kasteel Veltwijck.

Maart 2017
Meerjarige subsidieovereenkomst

Op 3 maart 2017 werd de meerjarige subsidieovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het Antwerpse stadsbestuur voor de restauratie van de Antwerpse districtshuizen ondertekend. Voor de  restauratie van de districtshuizen van Borgerhout, Ekeren, Merksem, Hoboken, Wilrijk en het toekomstige districtshuis van Antwerpen (zaal Harmonie) wordt in totaal ca. 12,3 miljoen uitgetrokken. Bijna 6,4 miljoen euro van dat budget is afkomstig van Vlaanderen dat voor dit project een erfgoedpremie toekent.

 

November 2016
Beheersplan

In november 2016 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed een beheersplan voor kasteel Veltwijck goed. Dit beheersplan omvat een visie en doelstellingen voor het beheer en de ontwikkeling van dit beschermde monument. Hierbij staat de erfgoedwaarde steeds centraal.

Over
info left

Momenteel vervult het kasteel de functie van districtshuis.

Waarom dit project?

De districtshuizen zijn belangrijk voor een goede dienstverlening naar de bewoners. Daarom investeert de stad in renovatie- en verbeteringswerken. Door de waardevolle historische gebouwen goed te bewaren en te onderhouden kunnen toekomstige generaties er ook van genieten.

Wat gebeurt er?

De werken zullen in hoofdzaak gebeuren aan de buitenzijde van het hoofd- en poortgebouw.

  • Het herstellen en reinigen van de gevel en de grachtomwallingen, werken aan de regenwaterafvoer en de restauratie van de daken staan op de planning.
  • Er komen duivenweringen en het buitenschrijnwerk wordt onder handen genomen.
  • Het  17e eeuwse uurwerk van het poortgebouw krijgt een opknapbeurt. Door de restauratie van het gesmeed torenuurwerkmechanisme kan de originele werking met gewichten opnieuw in gebruik worden gesteld.

Geschiedenis kasteel Veltwijck

Het U-vormige Kasteel Hof van Veltwijck, met hoektorens en binnenkoer, is in traditionele bak- en zandsteenstijl opgebouwd in de 16e eeuw. De tweede verdieping aan de zuidkant van het gebouw werd in 1905 toegevoegd. Het kasteel is het laatst overgebleven Hof van Plaisantie in Ekeren. De lusthoven werden gebruikt als buitenverblijf nabij de grote handelssteden door koopleden en rijke patriciërs. In de loop van de eeuwen werd het gebouw regelmatig gerenoveerd en aangepast.

Het kasteel ligt in het domein Hof van Veltwijck. Het kasteelpark is aan de voorkant afgesloten door het poortgebouw en aan de zuidzijde door de Donkse Beek. De hofgrachten van vroeger zijn verdwenen. Enkel de vijver die het historische bouwwerk omringt en één sluis uit 1861 blijven over.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Architect

Patrick Heylen & architectenbureau K. Beeck bvba

Adres
Veltwijcklaan 31, 2180 Ekeren
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Voorgevel van het districtshuis van Merksem, bestaande uit twee bouwlagen met grote raampartijen.
Project

Districtshuis Merksem

Publieke gebouwen

Het districtshuis van Merksem ondergaat een noodzakelijke restauratie. Dit gebeurt met respect voor de historische elementen van het beschermde monument.

Het kasteel Sorghvliedt is een U-vormig kasteel van twee bouwlagen en een witte bepleistering en bevindt zich in een park.
Project

Districtshuis Hoboken

Publieke gebouwen

De buitenzijde van het kasteel in park Sorghvliedt, het huidig districtshuis van Hoboken, ondergaat een grondige restauratie.

Een man vraagt informatie bij een loket.
Project

Districtshuizen

Publieke gebouwen

Dankzij de meerjarige subsidie overeenkomst tussen Vlaanderen en Antwerpen kunnen de restauratiewerken aan de historische districtshuizen officieel van start gaan.