Districtshuis Hoboken

Tijdlijn
september 2019
Einde werken

De restauratiewerken aan de gevel zijn opgeleverd begin september.

September 2018
Start werken aan buitenzijde van het kasteel

De buitenzijde van het kasteel ondergaat een grondige restauratie waarbij de kleur van de gevels ook verandert.

Maart 2017
Meerjarige subsidieovereenkomst

Op 3 maart 2017 werd de meerjarige subsidieovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het Antwerpse stadsbestuur voor de restauratie van de Antwerpse districtshuizen ondertekend. Voor de  restauratie van de districtshuizen van Borgerhout, Ekeren, Merksem, Hoboken, Wilrijk en het toekomstige districtshuis van Antwerpen (zaal Harmonie) wordt in totaal ca. 12,3 miljoen uitgetrokken. Bijna 6,4 miljoen euro van dat budget is afkomstig van Vlaanderen dat voor dit project een erfgoedpremie toekent.

 

November 2016
Beheersplan kasteel Sorghvliedt

Op 28 november 2016 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed het beheersplan voor het districtshuis, kasteel Veltwijck, goed. In dit beheersplan is de visie op het beheer van het gebouw vastgelegd. Zo is er bepaald welke werkzaamheden en maatregelen er nodig zijn voor het behoud van het beschermde monument de komende 20 jaar.

2016
Restauratie buitenschrijnwerk

In 2016 werd het buitenschrijnwerk van het kasteel gerestaureerd.

Over
info left

De buitenzijde van het kasteel in park Sorghvliedt, het huidig districtshuis van Hoboken, ondergaat een grondige restauratie. Tegen de zomer van 2019 zijn de werken afgerond en ziet het districtshuis er helemaal anders uit, want de gevels krijgen opnieuw een witte in plaats van een rode kleur.

Waarom dit project?

De districtshuizen zijn belangrijk voor een goede dienstverlening naar de bewoners. Daarom investeert de stad in renovatie- en verbeteringswerken. Door de waardevolle historisch gebouwen goed te bewaren en te onderhouden kunnen toekomstige generaties er ook van genieten.

Wat gebeurt er? 

De huidige cementbepleistering is sterk verweerd. De waterhuishouding van de muren is bovendien niet optimaal. Daarom wordt deze cementbepleistering vervangen door een dunne kalkbepleistering die een lichte kleur krijgt. Op die manier krijgt het kasteel zijn oorspronkelijke kleur terug: de 18de-eeuwse uitvoering had een kalkbepleistering die mogelijk bouwsporen moest verbergen.

Naast de pleisterwerken staat de restauratie van de natuursteen en smeedijzeren elementen op het programma.

Tot slot worden de natuurleien van het dak en de dakgoten nagekeken en hersteld waar nodig.

In 2016 werd het buitenschrijnwerk van het kasteel al gerestaureerd. In 2017 was de belvedère in het park aan de beurt. Daarbij werd steeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de authenticiteit van het geheel.

Geschiedenis kasteel Sorghvliedt

Vanaf de 16de eeuw was Hoboken, net als andere (deel)gemeenten rond Antwerpen, de ideale plaats voor het oprichten van zomerresidenties voor rijke handelaars die in Antwerpen verbleven. Sorghvliedt is één van deze buitenplaatsen. Het huidige kasteel in classicistische rococostijl stamt uit de periode 1745-1750 en werd gebouwd op de grondvesten en kelders van een dergelijk 16de -eeuws hof van plaisantie. Het kasteel, de koetshuizen en de toegangspoort met brug zijn het ontwerp van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, die ook het koninklijk paleis en het Osterietthuis op de Antwerpse Meir en het stadhuis van Lier tekende. De oranjerie en het tuinpaviljoen, de belvedère, zijn 19de-eeuws. In 1937 kocht het gemeentebestuur van Hoboken Sorghvliedt aan.

rechts van tekst
content
Zie in deze video hoe de mooi gerestaureerde gevel tevoorschijn komt.

Bij de afbraak van de stellingen rondom kasteel Sorghvliedt komt de witte gevel tevoorschijn. 

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Ontwerper

Pluspunt Architectuur bvba

Aannemer

PIT Antwerpen NV

Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Een man vraagt informatie bij een loket.
Project

Districtshuizen

Publieke gebouwen

Dankzij de meerjarige subsidie overeenkomst tussen Vlaanderen en Antwerpen kunnen de restauratiewerken aan de historische districtshuizen officieel van start gaan.

Het kleine witte gebouw met koepel staat bovenaan een heuvel in het park.
Project

Belvedère park Sorghvliedt

Publieke gebouwen

De belvedère in park Sorghvliedt in Hoboken is hersteld in zijn oorspronkelijke staat.

Voorgevel van directeurswoning Cockerillhof aan Kapelstraat 133
Project

Kapelstraat 131-133

Wonen

Het Cockerillhof werd verbouwd tot 5 woningen met een gemeenschappelijke fietsenberging, polyvalente ruimte en een grote collectieve tuin.

In de kijker
Afbraak stellingen

De rode kleur van de gevel van kasteel Sorghvliedt is vervangen door wit.