Start restauratie en renovatie voormalig museum Smidt van Gelder

We starten met de restauratie en renovatie van een van de meest luxueuze Antwerpse meesterwoningen uit de belle époque. Het gaat om het pand aan de Belgiëlei 91, beter bekend als het voormalige museum Smidt van Gelder. Centraal staat het herstellen van de oorspronkelijke grandeur en uitstraling van deze beschermde meesterwoning en bijhorende waardevolle tuin. De werken starten na de paasvakantie en duren tot in 2024.

Het voormalige Hotel Thijs uit 1905 werd in 1937 aangekocht door Pieter Smidt van Gelder. Hij bracht er zijn immense kunstverzameling en eigen woonst in onder. In 1949 zijn het gebouw en de collectie aan stad Antwerpen geschonken, die het omvormde tot een stedelijk museum. Het pand kampte de afgelopen decennia helaas met een brand en ernstige stabiliteitsproblemen. Het museum moest de deuren sluiten en de collectie werd overgebracht naar een depot om door andere stedelijke musea benut te worden. Het bijzondere gebouw kwam lange tijd leeg te staan.

Grondige vernieuwing

Na 117 jaar heeft de meesterwoning nood aan een grondige restauratie en renovatie. Een sanering van de draagstructuur van het gebouw is noodzakelijk. De funderingen worden onderschoeid en hierbij wordt de kelder ook verder uitgediept. Vloerplaten in ter plaatse gestort beton vervangen de oude houten roosteringen. Ook de dakstructuur wordt vernieuwd. Voor de gevels is een conserverende restauratie voorzien. Het buitenschrijnwerk wordt deels behouden en hersteld, deels vernieuwd.

Originele grandeur en moderne technieken

De indeling van het gebouw blijft behouden en de rijkelijke interieuraankleding wordt hersteld. Ruimtes met een meer neutrale aankleding of waarvan de historische interieurs eerder al ontmanteld werden, krijgen een meer hedendaags karakter. Het gebouw krijgt verder moderne technieken zoals twee liften, een mechanische ventilatie en de nodige brandveiligheidsinstallaties. Alle logistieke, technische en sanitaire functies worden in de kelder ondergebracht.

Bij de restauratie van de tuin zal de aannemer tuinmuren, verhardingen en decoratieve elementen herstellen. De fonteinen zullen opnieuw werken. Storende planten worden weggehaald en de plantencollectie krijgt een evenwichtige aanvulling. De beelden en vazen in de tuin worden geconserveerd en waar nodig gerestaureerd.

Flexibele invulling

De restauratie van het gebouw is niet toegespitst op één specifieke bestemming. Bedoeling van de werken is om een polyvalent en flexibel gebouw te creëren dat een combinatie van verschillende invullingen kan krijgen zoals een restaurant, een congres- of feestzaal, kantoor- en conferentieruimtes.

Erfgoedpremie

Zowel het gebouw als de tuin zijn beschermd. Voor de noodzakelijke werken stelt het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie van 2,4 miljoen euro ter beschikking. Ook stad Antwerpen en AG Vespa investeren in het behoud van dit unieke erfgoed.

Planning

De werken starten op 19 april 2022 en eindigen in de loop van 2024.

Gerelateerd

Toekomstbeeld Belgiëlei 91 © DMT Architecten
Project

Belgiëlei 91

Commercieel vastgoed

We renoveren, restaureren en geven een nieuwe invulling aan het voormalige museum Smidt Van Gelder. Het gebouw is een van de meest luxueuze meesterwoningen uit de belle époque.