Voorontwerp New Yorkkaai en Talinnstraat

Het college keurde op vrijdag 24 april 2020 het voorontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de New Yorkkaai Zuid en de nieuwe Talinnstraat goed. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok wordt er aangelegd als een aangename, groene, autovrije wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water. Het ontwerpteam PTArchitecten en Sweco werkte, in regie met de stad, het district Antwerpen en AG VESPA, het voorontwerp verder uit na een inspraaktraject met de bewoners. In de zomer volgt een definitief ontwerp.

Het voorontwerp  voor het openbaar domein aan de New Yorkkaai en de Talinnstraat kwam tot stand na een inspraakmoment in september 2019 waarbij iedereen input kon geven over de heraanleg van de kade aan de hand van verschillende thema’s.

Maximaal groen, het behoud van het ‘ruwe’ havenkarakter en aandacht voor de verschillende stromen van weggebruikers op de kade bleken de voornaamste conclusies uit de bevraging. Met deze elementen ging het ontwerpteam  aan de slag en vertaalde dit naar een voorontwerp. Een definitief ontwerp komt er deze zomer na een nieuwe inspraakronde met de buurt.

Een groene verblijfruimte met zicht op het water

De New Yorkkaai wordt voornamelijk een autovrije, groene en aangename verblijfsruimte voor de bewoners en (maritieme) bezoekers van de wijk. Het voorontwerp is opgedeeld in 3 zones:

  • een wandelzone in blauwe hardsteen en kasseien langs de dokrand die ook de toegangszone is voor de verschillende ligplaatsen van riviercruises en rondvaartboten en voor de hulpdiensten. Deze zone is voornamelijk voorzien voor voetgangers en maritieme bezoekers;
  • een centrale groenzone als verblijfsruimte om er zich te ontspannen, te spelen, te sporten, te picknicken, uit te rusten op beweegbaar zitmeubilair op de oude sporen en met plaats voor evenementen of pop-ups. De verschillende groenvakken zorgen niet enkel voor overvloedig groen maar ook voor schaduw en beschutting tegen de wind en dienen als regentuinen voor waterberging en vertragen zo de infiltratie.
  • een autovrije circulatie-en ontsluitingszone langs de gebouwen met ruimte voor terrassen. Deze zone, in gezaagde kassei, is ook toegankelijk voor het laden en lossen tijdens venstertijden. De toegang tot deze zone wordt beperkt door onder meer verdwijnpalen. Ze kan ook als fietscomfortzone functioneren als alternatief voor het wandelpad in blauwe hardsteen en de fietsas op de Kattendijkdok-Oostkaai.

Het aanwezige maritieme erfgoed zoals de meerpalen, stoomperskranen en sporen worden maximaal behouden en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein. Ook de huidige loods wordt grotendeels bewaard en voorzien als shelter op het Schengenplein.

Woonstraten/erven

De verbindingen tussen de New Yorkkaai en de Kattendijkdok-Oostkaai worden ingericht als woonstraten en/of woonerven.  De nieuwe Talinnstraat wordt een doodlopende straat en wordt ingericht als woonerf met toegang tot de ondergrondse parkings van de gebouwen en de laad-en loszone op de kade. De straat wordt  voorzien van een gelijkgrondse aanleg in platines met boomvakken en een sorteerstraat.

Fasering

Het definitieve ontwerp is gepland in de zomer van 2020. Voor die tijd zal er opnieuw een inspraakronde georganiseerd worden voor de buurt. De uitvoering van de werken aan de New Yorkkaai Zuid en de Talinnstraat is  voorzien in 2 fasen, rekening houdend met de werken aan het nieuwe bouwblok op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat en de realisatie van de tweede fase van het Schengenplein aan het water:

  • fase 1: vanaf begin 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid ter hoogte van het bouwblok op de hoek met de Londenstraat + aanleg Talinnstraat
  • fase 2: vanaf midden 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid ter hoogte van bouwblok A4 (dat nu te koop staat) + aanleg tweede fase Schengenplein

De uitvoering van de werken voor de heraanleg van het meer noordelijk gelegen deel van de New Yorkkaai en de zijstraten is voorzien vanaf 2025 en volgt aansluitend op de verdere ontwikkeling van die zone.

Ontwikkeling Cadixwijk

De Cadixwijk op het Eilandje is in volle ontwikkeling. Nieuwe woningen, scholen, kinderdagverblijven, winkels, een tram en de heraanleg van het openbaar domein met een groen wijkplein in het centrum van de wijk zorgen voor een grondige vernieuwing van de buurt. De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk maken. Momenteel wonen er zo’n 1500 mensen, dat zullen er over enkele jaren ongeveer 4000 zijn. Daarom worden de braakliggende gronden in verschillende fases verkocht aan voorwaarden zodat een gemengde ontwikkeling met wonen, werken, winkelen er voor iedereen mogelijk is. Ook de heraanleg van het openbaar domein verloopt gefaseerd en volgt op de nieuwe ontwikkelingen. Nu het nieuwe woonproject op de hoek van de Londenstraat in een eindfase zit en het bouwperceel ernaast te koop is, kan ook de aanleg van het openbaar domein langs het dok opstarten.

 

Gerelateerd

Skyline Eilandje - contouren Cadix A4 © Bart Gosselin
Nieuws

Verkoop projectgrond A4 Cadix

Eilandje

We verkopen een lot bouwgrond voor de ontwikkeling van gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk.

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Cadixwijk

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is een duurzame wijk in volle ontwikkeling.

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.