Verkoop projectgrond A4 Cadix

We lanceren vandaag een oproep voor de verkoop van bouwblok A4 aan de Kattendijkdok-Oostkaai in de Cadixwijk. De oproep is gericht naar een ontwikkelaar met een ontwerpteam dat inzet op een overtuigend en vernieuwend concept voor gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk.

Gezinswoningen

AG VESPA wenst met het bouwblok A4 een gestapelde mix aan woningen te realiseren met een overtuigend en vernieuwend concept op het vlak van gezinswonen. De gestapelde woningen binnen het bouwblok moeten aandacht hebben voor voldoende ruimte, privacy, hobby’s, akoestiek, buitenruimte, berging…  Het gaat om een mix aan woningen waarvan minstens 30% van de woningen bestaat uit grotere wooneenheden van minimum 110 m² netto vloeroppervlakte met 3 slaapkamers. De helft van deze 30% is groter dan 130m² netto vloeroppervlakte en heeft 4 slaapkamers.

Bouwblok A4 in de Cadixwijk

Het bouwblok maakt deel uit van het RUP Eilandje en is gesitueerd langs de Kattendijkdok-Oostkaai, het Schengenplein, de Talinnstraat en het Kattendijkdok in Antwerpen. Het bouwblok is bestemd voor de ontwikkeling van maximaal 10.000m² bruto bovengrondse vloeroppervlakte met als hoofdbestemming woningen aangevuld met kleinschalige restaurants of cafés die aansluiten op het Schengenplein of het Kattendijkdok. Het Schengenplein is de centrale ontmoetingsplaats van de wijk.

Verkoopsvoorwaarden en procedure

AG VESPA vestigt een recht van opstal op het perceel van bouwblok A4 en zoekt een ontwikkelaar met projectteam (waaronder de ontwerper) om dit project te realiseren. Er wordt gezocht naar het meest gepaste architecturale antwoord om op deze plek op een vernieuwende wijze gestapeld wonen te realiseren met bijzondere focus op gezinnen en kinderen. Daarnaast moet het projectteam ook een visie hebben op de strategie en de communicatie in functie van de doelgroep gezinnen en kinderen.

De projectgrond wordt met het recht van opstal aangeboden via de wet op overheidsopdrachten, mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fasen.

Eerst is er een selectiefase. Daarna volgt de gunningsfase waarbij de geselecteerde kandidaten een voorstel uitwerken. Bij de verkoop zal in de gunningsfase rekening worden gehouden met de kwaliteit van de ingediende projectvoorstellen en de prijs. Het project wordt  op de markt gebracht aan een minimumprijs van 5.653.145 euro.

Ontwikkeling Cadixwijk

De ontwikkeling van bouwblok A4 past binnen de regie die de stad voert bij de ontwikkeling van de Cadixwijk tot stedelijk woongebied. De hoofdlijnen en ambities zijn onder te verdelen in 3 grote thema’s: de realisatie van een gevarieerd programma, de ontwikkeling van een duurzame wijk en de gefaseerde uitwerking van samengestelde bouwblokken binnen een raster van woonstraten geënt op de bestaande wijk.

AG VESPA legt ook het openbaar domein in de Cadixwijk aan. De Kattendijkdok-Oostkaai is de belangrijkste wijkontsluitingsas en tramboulevard.

Oproep

Kandidaten kunnen een aanvraag tot deelneming indienen tot 4 mei 2020 om 15 uur. Meer informatie over de oproep rond gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk staat onder Te koop / te huur.

Over de ontwikkeling van de Cadixwijk in het algemeen lees je hier meer.

Gerelateerd

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Cadixwijk

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is een duurzame wijk in volle ontwikkeling.

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.

Tags