fbpx Projectgrond A4 Cadixwijk | AG VESPA

Projectgrond A4 Cadixwijk

Projectgrond A4 Cadixwijk

Projectgrond A4 Cadixwijk

Projectgrond A4 Cadixwijk

Projectgrond A4 Cadixwijk

Minimumbod
5.653.145,00
Over
info-left

We verkopen een lot bouwgrond voor de ontwikkeling van maximaal 10 000m² bruto bovengrondse vloeroppervlakte met woningen, in het bijzonder gezinswoningen, aangevuld met bijvoorbeeld kleinschalige reca aansluitend bij het Schengenplein of de New Yorkkaai in de Cadixwijk op het Eilandje. Het RUP Eilandje is hier van toepassing.

Met het bouwblok A4 wordt een overtuigend en vernieuwend concept op vlak van gezinswonen gerealiseerd binnen een doordachte mix van woningen. Binnen deze mix aan woningen zijn verplicht 30% grotere gezinswoningen te realiseren:

  • Minstens 15% van de woningen wordt voorzien als een grotere gezinswoning van minstens 110m² netto vloeroppervlakte met 3 slaapkamers en;
  • Minstens 15% van de woningen wordt voorzien groter dan 130m² netto vloeroppervlakte met 4 slaapkamers.

De projectgrond A4 wordt verkocht doch tijdens de bouwfase wordt een tijdelijk recht van opstal verleend aan de opdrachtnemer. De grond waarop het project dient te worden gerealiseerd wordt op de markt gebracht aan biedingsprijs, met een minimumprijs van 5.653.145,00 euro.

Kandidaat-kopers kunnen hun aanvraag elektronisch indienen via e-tendering.  De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming is 4 mei 2020 voor 15 uur.

Kattendijkdok-Oostkaai 22

2000 Antwerpen

info-right