Verfijning visie ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief project met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. In februari 2019 is het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld en in februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk.

Het college keurt nu de nota ‘Verfijning visie ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok’ goed. De nota dient als kader voor de herontwikkeling van het gebied, zowel van de publieke ruimte als van de nieuwe gebouwen, en formuleert uitgangspunten en onderzoeksvragen die worden opgenomen binnen het ontwerpproces publieke ruimte en binnen de projectbegeleiding van de ontwikkeling.

Drie thema’s: groen, mobiliteit en sociaal en betaalbaar wonen

De nota behandelt drie thema’s. Hieronder vind je de belangrijkste krachtlijnen.

Groen

 • De richtlijn van 4 m² groen per inwoner was al geldend voor het hele projectgebied, en geldt nu ook voor de zone tussen de Slachthuislaan en de spoorweg op zich.
 • Er wordt onderzocht hoe het Kalverpad kan verbreed worden door de grondoppervlakte van de naastgelegen bouwvelden te verkleinen om zo meer groen aan de binnenzijde van de Slachthuislaan te kunnen realiseren.
 • De groene verbinding met de Marbaixwijk, ter hoogte van de Eendrachtstraat, wordt opgenomen als onderzoeksvraag, net zoals de compensatie van het Ceulemanshofke met een evenwaardig alternatief.
 • Bij het ontwerp van de publieke ruimte wordt gestreefd naar een maximale vergroening.

Mobiliteit

 • In het ontwerp van de nieuwe ontsluitingsweg langs de slachthuishallen wordt erover gewaakt dat de straat zo ontworpen wordt dat ze het verkeer vlot in en uit de wijk brengt. Ter hoogte van de aansluiting met het Lobroekplein moet een aangepast ontwerp sluipverkeer door de wijk ontmoedigen.
 • De circulatie binnen de rivierstraten (Samber-, Twee Neten-, Rupel- en Dijlestraat) en de Weilandstraat wordt herbekeken. De ontsluitingsprincipes van de Twee Netenstraat en de Weilandstraat worden geëvalueerd in functie van een autovrije aanleg van het Kalverpad.
 • Om de parkeerdruk op het openbaar domein in de wijk te verlagen, wordt maximaal ingezet op parkeren op eigen terrein, zoals in de bouwcode voorzien. De nieuwe ontwikkeling voorziet in haar eigen behoefte aan parkeerplaatsen op eigen terrein en wikkelt die niet af op het openbaar domein. Om de parkeerdruk voor de bestaande bewoners te verlagen, wordt er onderzocht of in een aanbod van buurtparkeren kan worden voorzien centraal in de wijk. Voor het aandeel bezoekersparkeren wordt onderzocht of dat gegroepeerd kan in randparkings langs de Slachthuislaan en de nieuwe ontsluitingsweg, aan de zijde van de slachthuissite. De kades van het Lobroekdok komen niet in aanmerking voor dergelijke randparking of buurtparking.
 • De parkings van de nieuwe ontwikkeling worden maximaal via de Slachthuislaan ontsloten.

Sociaal en betaalbaar wonen

 • Er wordt gestreefd naar 10% betaalbare woningen in het project.
 • Voor de bestaande woningen wordt onderzocht of er steun kan toegekend worden voor energetische renovatieprojecten, via de oproep Noodkoopfonds.
 • De mogelijke verbreding van het Kalverpad heeft op termijn een impact op de sociale woningen langs het Noordschippersdok. Die woningen zullen worden vervangen, in hetzelfde aantal.

Ruimtelijk kader bestaande Damwijk

In de bestaande Damwijk, buiten de ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok, zijn recent heel wat bouwvergunningen verleend of in aanvraag voor de bouw van meergezinswoningen. Oude loodsen of panden worden er omgevormd tot woningen. Dat zorgt enerzijds voor een grondige verandering van het bestaande weefsel, anderzijds voor een hogere dichtheid in de bestaande wijk. Er is nood aan een ruimtelijk kader om die ontwikkelingen aan te kunnen toetsen, en een onderzoek naar opportuniteiten om de bestaande wijk en haar patrimonium op te waarderen. Dat kader wordt opgemaakt door Atelier Stadsbouwmeester in samenwerking met AG VESPA.

Gerelateerd

Slachthuissite - Noorschippersdok - Lobroekdok
Nieuws

Masterplan publieke ruimte: volgende stap herontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Het college keurde de projectdefinitie van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk goed. Met de goedkeuring van deze projectdefinitie start ook de ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte. 

Een zicht op de Slachthuiswijk van aan de overzijde van het Lobroekdok
Project

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen