Tweede deel Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid geopend

Het tweede deel van het vernieuwde openbaar domein in het deelgebied Sint-Andries en Zuid op de Scheldekaaien is afgewerkt en geopend. Het gaat om de zone van 300 meter lengte aan de Schelde, tussen het daar reeds heraangelegde deel en de Sint-Michielstraat. Het gloednieuwe openbaar domein bestaat voornamelijk uit sport- en speelzones, waarbij de historische zuidflank van het vroegere Sint-Michielsbastion mee werd geïntegreerd.

De heraangelegde Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid fase 2 © AG Vespa
De heraangelegde Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid fase 2, met op de voorgrond de sportterreinen © AG Vespa
links naast tekst
content

Om tot een geheel te komen met het reeds vernieuwde deel is onder meer het huidige dijkpad doorgetrokken. Verder legde de stad er diverse zitplekken, een grote speeltuin, twee verharde sportvelden (basketbal en voetbal) en een skatezone achter de dijk aan.

Zowel langs de zijde van de rijweg als langs de Schelde extra groen voorzien met onder andere berk, esdoorn, zwarte els, tulpenboom, populier, eik, wilg en olm. Ook is de Sint-Michielskaai heraangelegd met een breed voetpad, een nieuw fietspad en een parkeerstrook. De bloklindes langs de gevels zijn vervangen door veldesdoorns waarvan de wortels meer plaats krijgen om te groeien. De leilindes langs het gerestaureerde havenhekwerk zijn bewaard.

In het kader van de realisatie van het Sigmaplan dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen vanuit de getijderivieren werd door De Vlaamse Waterweg nv ook de waterkeringsmuur vervangen door een glooiende dijk die mee in het openbaar domein is geïntegreerd. Door deze realisatie is er nu een aansluiting met de reeds gerealiseerde waterkering, waardoor een volledige lengte van ongeveer 1,1 kilometer waterkering op de vereiste hoogte gebracht is.

De heraangelegde Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid fase 2
De heraangelegde Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid fase 2, met op de voorgrond het Sint-Michielsbastion © AG Vespa
rechts van tekst
content

In een derde fase start de heraanleg vanaf het zopas vernieuwde deel tot aan de Sint-Jansvliet; in dat stuk komt onder meer een tweede hondenloopzone.

Masterplan Scheldekaaien

De ingrepen aan de Scheldekaaien kaderen in het masterplan Scheldekaaien. Daarmee werken De Vlaamse Waterweg nv en stad Antwerpen samen aan de heraanleg van de Scheldekaaien. De Vlaamse Waterweg nv neemt met het Sigmaproject Scheldekaaien de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van de nieuwe verhoogde waterkering voor haar rekening. AG Vespa is in opdracht van de stad Antwerpen verantwoordelijk voor de aanleg van het openbaar domein.

Historiek zichtbaar

De zuidelijke flank van het historische Sint-Michielsbastion is zichtbaar geïntegreerd in de kaaivlakte. Zo wordt een stukje van het DNA van de kaaien opnieuw zichtbaar. Dit bolwerk uit 1608 beschermde eeuwenlang de zuidzijde van de stad. De monumentale zuidflank werd na archeologisch onderzoek en restauratie ingepast als een verdiepte archeologische site langsheen de promenadedijk. Door deze ligging zal het bastion bij regenval met de onderkant in het water staan, een knipoog naar het verleden want het bolwerk stond vroeger aan de Schelde. Naar aanleiding van de heraanleg werd in 2021 en 2022 grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de overblijfselen van de Sint-Michielsabdij. De verwerking van dit onderzoek is volop lopende en zal nieuwe inzichten brengen in de oudste geschiedenis van deze plek.

Budget

Voor de heraanleg van het volledige deelgebied Sint-Andries en Zuid werd een stedelijk budget van 8,6 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. Bijkomend investeerde het Europees fonds voor regionale ontwikkeling 864.900 euro.

De grote speeltuin op de Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid
De grote speeltuin op de heraangelegde Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid fase 2 © AG Vespa
In de kijker
Sint-Andries en Zuid deel 2 vanuit de lucht

Het tweede deel van het vernieuwde openbaar domein in het deelgebied Sint-Andries en Zuid op de Scheldekaaien is afgewerkt en geopend. Het gaat om een zone van 300 meter lengte aan de Schelde, tussen het daar al heraangelegde deel en de Sint-Michielstraat. Het gloednieuwe openbaar domein bestaat voornamelijk uit sport- en speelzones, waarbij de historische zuidflank van het vroegere Sint-Michielsbastion mee werd geïntegreerd.

De sportterreinen op de heraangelegde Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid fase 2

Gerelateerd

Pak mee de Scheldekaaien uit
Nieuws

Vernieuwde Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid openen met groot feest

Op zondag 7 juli is iedereen vanaf 14 uur welkom op het openingsfeest Scheldekaaien. Dan opent een nieuw stuk openbaar domein in het deelgebied Sint-Andries en Zuid, tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. 

Een stukje Scheldekaaien voor de heraanleg
Project

Scheldekaaien

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht.

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens
Project

Sint-Andries en Zuid

Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.