Start voorbereidende werken Ringpark Het Schijn

Ringpark Het Schijn is het park dat start aan de zuidkant van Schijnpoort en zuidwaarts doorloopt tot aan het Rivierenhof. De rivier het Schijn en de Schijnvallei spelen de hoofdrol in het park. De waterloop wordt opnieuw helemaal bovengronds gelegd en vertakt, met twee eilanden en glooiende oevers. De bestaande toegangen tot het park worden buurtpleinen. 

Als de werken voor de Oosterweelverbinding ter hoogte van de Ten Eekhovelei vlot verlopen, kan de aanleg van fase 1 van Ringpark Het Schijn begin 2025 starten. Die fase omvat de aanleg van het natuureiland en het parkeiland achter de Lakborslei en Ten Eekhovelei.

Toekomstbeeld van de activiteitenzone op het parkeiland in Ringpark Het Schijn
Toekomstbeeld van de activiteitenzone op het parkeiland in Ringpark Het Schijn © Ontwerpteam Ringpark Het Schijn
links naast tekst
content

In aanloop daarvan starten vandaag alvast de voorbereidende werken:

  • De hondenloopzone achter de speeltuin in de Ten Eekhovelei wordt verplaatst naar een nieuwe tijdelijke locatie, aan de doorgang richting het pompstation.
  • De constructies in de volkstuinen Papenhof worden afgebroken. In fase 1 van Ringpark Het Schijn krijgen de volkstuinen een nieuwe plek.
  • Het terrein tussen de Ten Eekhovelei en de rivier het Schijn wordt veilig afgesloten en bouwrijp gemaakt.
  • Vervolgens wordt er archeologisch onderzoek gedaan. Er wordt een aantal proefsluiven gemaakt en boringen gedaan. Afhankelijk daarvan kan beslist worden om verder onderzoek te doen.

Impact werken

De voorbereidende werken hebben een beperkte impact op de buurt.

  • De hondenloopzone achter de speeltuin in de Ten Eekhovelei wordt afgesloten vanaf maandag 27 mei en verplaatst. Ten laatste op maandag 10 juni is de hondenloopzone op de nieuwe locatie open, aan de doorgang richting het pompstation.
  • Het Ringfietspad tussen de huidige hondenloopzone en het pompstation wordt vanaf maandag 27 mei afgesloten, net zoals de verbinding tussen de Lakborslei, ter hoogte van de voormalige garage Thuy, en de huidige hondenloopzone. 

De speeltuin in de Ten Eekhovelei blijft tijdens de werken steeds open en bereikbaar.

Meer info

AG Vespa coördineert de aanleg van Ringpark Het Schijn. Het ontwerpteam is De Urbanisten en Omgeving cv in samenwerking met Ney & Partners. Aannemer Hertsens voert de voorbereidende werken uit.

Alle informatie over Ringpark Het Schijn is te vinden op de website van De Grote Verbinding.

Toekomstbeeld van de nerf (groene verbinding) tussen Deurne en Borgerhout in Ringpark Het Schijn
Toekomstbeeld van de nerf (groene verbinding) tussen Deurne en Borgerhout in Ringpark Het Schijn © Ontwerpteam Ringpark Het Schijn

Gerelateerd

Een vogelperspectief van het toekomstbeeld van het voorontwerp van de verlengde kap Hof Ter Lo in Ringpark Het Schijn
Nieuws

Ringpark Het Schijn krijgt verder vorm

Het voorontwerp voor de twee bijkomende overkappingen in het park is goedgekeurd en stad Antwerpen maakt ook een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het Ringpark.

De proefopstelling van de geluidswerende wanden voor het toekomstige Pomppark Zuid
Nieuws

Proefopstelling geluidswerende wanden Ringparken onderworpen aan geluidstest

Vandaag vond een geluidstest plaats bij vijf proefopstellingen van geluidswerende wanden. Die wanden moeten het geluid van de naastliggende Ring en spoorweg reduceren, zodat de Ringparken aangenaam zijn om in te vertoeven.

Luchtbeeld Antwerpen
Project

Ringstad

Commercieel vastgoed, Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling, Wonen

Naast de zeven Ringparken die de verbinding maken tussen de wijken, maken we ons klaar voor de realisatie van nieuwe levendige stadsdelen langs de randen van de overkapping, de Ringstad.