Proefopstelling geluidswerende wanden Ringparken onderworpen aan geluidstest

De Grote Verbinding zal de Antwerpse Ringzone transformeren tot een nieuwe grootstedelijke publieke ruimte, door de creatie van zeven Ringparken en een Scheldebrug. In het ontwerp van de verschillende Ringparken zijn geluidswerende maatregelen opgenomen, waaronder geluidswerende wanden om het geluid van de naastliggende Ring en spoorweg te verminderen.

Om het effect van die wanden vooraf te onderzoeken, bouwden we vijf proefopstellingen, met schanskorven met elk een andere opbouw en materialisatie. De geluidstest brengt de geluidsabsorptie en -isolatie van de varianten in kaart en moet uitsluitsel brengen of de varianten voldoen aan de gestelde eisen. Zo moet de geluidsabsorptie ter hoogte van het schermelement minimaal 5 dB bedragen, en de geluidsisolatie minimaal 28 dB. Stad Antwerpen hanteert daarbij de normen zoals bepaald door Agentschap Wegen en Verkeer en Infrabel.

De proefopstelling van de geluidswerende wanden voor het toekomstige Pomppark Zuid
De proefopstelling van de geluidswerende wanden © AG Vespa
links naast tekst
content

Vijf proefopstellingen

Elke proefopstelling bestaat uit een rechte wand van 4 meter breed, 4 meter hoog en 1 meter dik. Ze zijn naast elkaar gebouwd, zodat één wand ontstaat van 20 meter breed. Elke proefopstelling kent een andere opbouw en materialisatie. Zo zijn er met en zonder een kern met hoge dichtheid, zoals zandcement. Qua materialen zijn er wanden met (een combinatie van) lavasteen, leisteen, kalksteen, zandsteen en gebroken betonpuin. Elke variant wordt aan dezelfde geluidstest onderworpen, zodat ze nadien perfect vergeleken kunnen worden.

De proefopstelling van de geluidswerende wanden voor het toekomstige Pomppark Zuid wordt onderworpen aan de geluidstest
Een van de proefopstellingen wordt aan de geluidstest onderworpen © AG Vespa
rechts van tekst
content

Geluidstest

De geluidstest gebeurt door de wand in kwestie bloot te stellen aan een geluidsveld afkomstig van een luidspreker. Het onafhankelijke labo Acoustic Technologies voert de proef uit, de resultaten worden mee verwerkt door de Universiteit Gent. De conclusies worden volgende maand verwacht. Naast de resultaten van de test worden ook de kostprijs en esthetiek van de verschillende varianten in kaart gebracht. Het team van intendant Alexander D’Hooghe doet vervolgens een voorstel voor de voorkeursvariant van de geluidswerende wand.

Pomppark Zuid

De concrete aanleiding voor deze proefopstelling is de start van de aanleg van Pomppark Zuid later dit jaar. Pomppark Zuid, het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten, ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei (Singel) en de Jan Van Rijswijcklaan. Stad Antwerpen wil een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied om te vormen tot een verblijfsgebied. Groen, water, recreatie en erfgoed zullen er een centrale rol spelen. Er komen geluidswerende wanden tussen de spoorweg en het park (zoals te zien links in beeld in het toekomstbeeld van Pomppark Zuid hieronder).

 

Ontwerpteam BUUR-Latz-Greisch-SWP tekende in samenwerking met Antea en Levuur het ontwerp voor Pomppark Zuid. AG Vespa coördineert de realisatie van dat park en de proefopstelling van de geluidswerende wanden. Als alles vlot verloopt, starten de werken tegen de zomer van 2024.

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid
Een toekomstbeeld van Pomppark Zuid met links in beeld de geluidswerende wanden tussen de spoorweg en het park © BUUR-Latz-Greisch-SWP i.s.m. Antea en Levuur

Gerelateerd

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid
Nieuws

Definitief ontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Met het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten wil de stad een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied om te vormen tot een verblijfsgebied. Groen, water, recreatie, erfgoed en geluidsmaatregelen zullen er een centrale rol spelen.

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid
Nieuws

Voorontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Stad start met eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten.

Luchtbeeld Antwerpen
Project

Ringstad

Commercieel vastgoed, Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling, Wonen

Naast de zeven Ringparken die de verbinding maken tussen de wijken, maken we ons klaar voor de realisatie van nieuwe levendige stadsdelen langs de randen van de overkapping, de Ringstad.