Start afbraak voormalig milieugebouw Slachthuiswijk

In de Slachthuiswijk start morgen de afbraak van de betonnen hoofdconstructie van het voormalige milieugebouw, op de hoek van de Slachthuislaan en de Kalverstraat. Deze sloop kadert in de grootschalige heraanleg van een deel van de publieke ruimte in die wijk. Als alles volgens plan verloopt, begint die in februari 2024.  

Het milieugebouw werd vroeger gebruikt door de opleiding dierengeneeskunde en de stedelijke milieudienst. Het grote gebouw staat al jaren leeg, en trok vandalisme en andere overlast aan. Dit voorjaar werd reeds gestart met de voorbereidingen voor de afbraak. Nu start de eigenlijke afbraak van de betonnen hoofdconstructie en kelder van het gebouw. Dat zal ongeveer acht weken in beslag nemen. Vervolgens ruimt de aannemer nog enkele weken op.

Een toekomstbeeld van de Kalverwei uit het voorontwerp van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk
Een toekomstbeeld van de Kalverwei © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
links naast tekst
content

Heraanleg publieke ruimte

De afbraak van het milieugebouw kadert in de heraanleg van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Die wijk in Antwerpen-Noord krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, toekomstbomen alle ruimte te geven, en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan te planten. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk verbinden. Op de plek van het milieugebouw komt in de toekomst de Kalverwei, een park met speel- en sportplekken. 

Als alles volgens planning verloopt, zal de aanleg van het eerste deel, de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, in februari 2024 kunnen starten. Begin oktober is water-link alvast gestart met de voorbereidende nutswerken.

Mobiliteit

De aannemer neemt een aantal specifieke maatregelen om de hinder voor de naastgelegen basisschool zo veel mogelijk te beperken. Zo voert hij de afbraakwerken langs de zijde van de school uit tijdens de herfstvakantie en wordt er dan uitzonderlijk ook op zaterdag gewerkt. Een containermuur, stof- en beschermingsdoeken schermen het schoolgebouw extra af. Na de herfstvakantie moet de aannemer bij het organiseren van zijn vervoer ook rekening houden met de schooluren om conflicten tussen voetgangers, fietsers en vrachtvervoer te beperken. Zo is afgesproken om vervoer in en uit de werf te vermijden tussen 8.15 en 8.45 uur, tussen 15 en 15.30 uur, en op woensdag tussen 12.15 en 12.45 uur.

Om alles veilig te laten verlopen, is sinds deze week de parking aan sporthal All-Inn niet meer bereikbaar, want ze is ingenomen als werfzone en de toegangsweg ernaartoe is afgesloten. De voetgangerspassage tussen de Weilandstraat en de Rupelstraat, via de sporthal, blijft wel steeds toegankelijk tijdens de werken.

Blijf op de hoogte

Op onze website is een aparte pagina met werfinfo over de heraanleg van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Je kan je ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Slachthuiswijk, om zo al het nieuws meteen in je mailbox te ontvangen.

Gerelateerd

Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Lobroekplein in de Slachthuiswijk
Nieuws

Definitief ontwerp eerste fase publieke ruimte Slachthuiswijk goedgekeurd

Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk verbinden. De wijk krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, toekomstbomen alle ruimte te geven en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan…

Een toekomstbeeld van de Hallentuin uit het voorontwerp van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk
Nieuws

Kom naar de dialoogmarkt over het voorontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk

Op maandag 8 november vindt er tussen 17 en 21 uur een dialoogmarkt plaats over het voorontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. De ontwerpers geven je graag meer uitleg en beantwoorden jouw vragen. Je bent welkom bij Elegast vzw in de Twee Netenstraat 1.

Een zicht op de Slachthuiswijk van aan de overzijde van het Lobroekdok
Project

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen