Stad zoekt tijdelijke invulling voor aangekochte panden Ten Eekhovelei

Begin 2021 deed de stad een deel van de eigenaars van de Ten Eekhovelei het langlopende aanbod om vrijblijvend hun gebouw te kopen. Om een levendige rand voor Ringpark Het Schijn te kunnen realiseren, en wegens de tijdelijke hinder door de grootschalige werken voor de Oosterweelverbinding. Er gingen reeds heel wat eigenaars daarop in: de stad verwierf tot op heden 45 panden.  

Het koopaanbod blijft intussen verder lopen tot eind 2024, voor de huizenrij van Ten Eekhovelei 69 tot en met 361, en de hoekpanden aan de Bisschoppenhoflaan 34 en 36. 

Tijdelijke invulling gezocht

We lanceren vandaag de oproep voor een geschikte leegstandsbeheerder, voor de huidige en toekomstige aangekochte gebouwen.

Het doel is om met zo veel mogelijk panden iets te doen, voor een zo lang mogelijke tijdsspanne tot eind 2030. De voorlopige invulling moet minstens tegengaan dat de leegstaande huizen gekraakt worden of dat de leegstand zou leiden tot verkrotting, en realiseert liefst ook een maatschappelijke meerwaarde voor de buurt. De leegstandsbeheerder integreert idealiter ook zo veel mogelijk reeds openstaande vragen naar ruimte in zijn voorstel, zoals ruimte voor enkele lokale vzw’s en een reeks van vragen naar ruimte uit het culturele veld. De gebouwen mogen niet opnieuw ingeschakeld worden voor bewoning en ook niet voor handelshuur.

Projectvoorstel en businessplan

Kandidaten moeten in hun projectvoorstel hun invulling voor de panden beschrijven, en de manier waarop ze die willen realiseren. Verder moeten ze uitleggen hoe ze daarbij maximaal tegemoetkomen aan de opdrachtomschrijving.

In een businessplan becijferen ze op basis van realistische prognoses hoe zij een zelfbedruipende exploitatie kunnen realiseren. De gebouwen worden kosteloos ter beschikking gesteld, de leegstandsbeheerder ontvangt daarom geen vergoeding. Hij krijgt het recht om alle panden te exploiteren, weliswaar rekening houdend met de vooropgezette doelstellingen en voorwaarden, waaronder de goede uitvoering van het huurdersonderhoud.

Kandidaturen zijn welkom tot maandagmiddag 5 juni 2023. 

Ringpark Het Schijn

Het toekomstige Ringpark Het Schijn grenst aan de achterzijdes van de huizen aan de Ten Eekhovelei en de Lakborslei. Op termijn is het aangewezen om de bestaande panden stelselmatig om te vormen naar een bebouwing met twee ‘voorkanten’: een levendige gevel aan zowel de straatzijde als de parkzijde. Daarnaast is het noodzakelijk om de gesloten huizenrij hier en daar te onderbreken en nieuwe toegangspleintjes aan te leggen. Zo kan de omliggende buurt vlot het Ringpark bereiken.  

De goedkeuring van het definitieve ontwerp voor fase 1 van Ringpark Het Schijn staat binnenkort op de agenda van het college van burgemeester en schepenen. Als alles vlot verloopt is de eerste fase van dit Ringpark klaar in 2025.

Meer informatie

Meer info over de tijdelijke invulling vind je onder Oproepen.

Gerelateerd

De Ringzone © Luchtfotografie Henderyckx
Nieuws

Stad biedt deel eigenaars Ten Eekhovelei vrijblijvend aan om hun pand te kopen

Omwille van de tijdelijke hinder door de grootschalige werken aan de Oosterweelverbinding en de realisatie van een levendige rand voor Ringpark Het Schijn wil de stad Antwerpen een deel van de eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei de mogelijkheid geven om hun pand vrijwillig te verkopen.