Stad biedt deel eigenaars Ten Eekhovelei vrijblijvend aan om hun pand te kopen

De werken aan de Oosterweelverbinding, die op termijn de Ring rond maakt, zullen de komende jaren op kruissnelheid geraken. In Deurne-Noord staan grote werken gepland in de omgeving van het Sportpaleis. Daarnaast is een eerste ontwerp in de maak voor Ringpark Het Schijn, met nieuwe en aantrekkelijke toegangen tot het park. Aan de rand van het park is er ruimte voor stadsontwikkeling met panden die zowel aan de park- als aan de straatzijde een meerwaarde bieden. De woningen langs de Ten Eekhovelei bevinden zich dicht bij de toekomstige werfzone en ze liggen deels op de locatie waar de stad de rand van het park wil ontwikkelen. Daarom wil de stad Antwerpen de eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei, aan de onpare zijde van de straat met de rug naar de Ring, de mogelijkheid geven om hun pand vrijwillig te verkopen.

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan zijn internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s zoveel als mogelijk onder de grond. Er komen ook zeven Ringparken en een Scheldebrug. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen, schonere lucht, minder lawaai en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden. Een van die toekomstige Ringparken is Ringpark Het Schijn. Momenteel is een ontwerpteam aan de slag om een eerste ontwerp voor dat Ringpark uit te tekenen.

Werken Oosterweelverbinding

Op korte termijn zullen de werken voor de Oosterweelverbinding van start gaan op de rechteroever. In Deurne-Noord staan grote werken gepland in de omgeving van het Sportpaleis, die in eerste instantie zullen bestaan uit het tijdelijk omleiden van het ringverkeer en de inplanting van het Ringpark Het Schijn achter de Ten Eekhovenlei. De aannemers die op de werf aan de slag gaan, zullen er alles aan doen om de hinder voor de omwonenden te beperken.

Ringpark Het Schijn

Het toekomstige Ringpark Het Schijn ligt tussen de huidige Ring van het Cogelsplein tot de Bisschoppenhoflaan. De achterzijde van de huizenrij aan de Ten Eekhovelei en Lakborslei grenst aan het park. Het is aangewezen om de bestaande panden op termijn en stelselmatig om te vormen naar bebouwing met twee ‘voorkanten’: een levendige gevel aan zowel de straatzijde als de parkzijde. Daarnaast is het noodzakelijk voor de vlotte bereikbaarheid en toegankelijkheid van het toekomstige Ringpark Het Schijn dat de huidige gesloten rand van bebouwing onderbroken wordt. De vrijgekomen ruimte wordt dan omgevormd tot aantrekkelijke toegangen naar het nieuwe park.

Omwille van beide argumenten, de tijdelijke hinder door de grootschalige werken en de realisatie van een levendige rand voor Ringpark Het Schijn, wil de stad Antwerpen de eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei, aan de onpare zijde van de straat met de rug naar de Ring, de mogelijkheid geven om hun pand vrijwillig te verkopen.

Vrijwillig aanbod

Het aanbod is geldig voor alle eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei, aan de onpare zijde van de straat met de rug naar de Ring. Het aanbod geldt vanaf Ten Eekhovelei huisnummer 69 tot en met Ten Eekhovelei huisnummer 361. Het aanbod geldt ook voor de hoekpanden aan de Bisschoppenhoflaan huisnummers 34 en 36.

Het betreft een aanbod aan alle eigenaars binnen deze perimeter die hun pand vrijwillig willen verkopen. Het aanbod blijft behouden tot eind 2024.

Alle bewoners van de panden in kwestie (ook niet-eigenaars) kunnen van het Woonkantoor advies en informatie krijgen bij het zoeken naar een gepaste vervangwoning.

De aangekochte panden zullen tijdens de looptijd van de werken een tijdelijke invulling krijgen, zoals bijvoorbeeld als werflokalen voor de Oosterweelverbinding of via partners die aan leegstandsbeheer doen. Tegen het einde van de werken aan de Oosterweelverbinding en Ringpark Het Schijn, rond 2030, zullen ze gebruikt worden voor de ontwikkeling van een levendige stadsrand aan het Ringpark en om nieuwe en aantrekkelijke toegangen tot het toekomstige Ringpark Het Schijn te realiseren.

Meer info

Vanuit AG Vespa volgen we de eventuele aankoop van panden op. Geïnteresseerden kunnen dan ook bij ons terecht via agvespa@antwerpen.be of op het nummer 03 259 28 10.

Meer info over Ringpark Het Schijn kan je vinden op www.degroteverbinding.be.

Meer info over de Oosterweelverbinding kan je vinden op www.oosterweelverbinding.be.