Tijdelijke invulling gezocht voor aangekochte panden Ten Eekhovelei

Straatbeeld Ten Eekhovelei in Deurne
Straatbeeld Ten Eekhovelei in Deurne © AG Vespa - Sepp van Dun
links naast tekst
content

Stad Antwerpen kocht een reeks panden in de Ten Eekhovelei in Deurne-Noord op, in het kader van Ringpark Het Schijn en de Oosterweelverbinding. Om verkrotting tegen te gaan zoekt ze nu kandidaten voor een voorlopige invulling met een maatschappelijke meerwaarde.

Context

Begin 2021 deed de stad een deel van de eigenaars van de Ten Eekhovelei het langlopende aanbod om vrijblijvend hun gebouw te kopen. Om een levendige rand voor Ringpark Het Schijn te kunnen realiseren, en wegens de tijdelijke hinder door de grootschalige werken voor de Oosterweelverbinding. Er gingen reeds heel wat eigenaars daarop in: de stad verwierf tot op heden 45 panden.  

Het koopaanbod blijft intussen verder lopen tot eind 2024, voor de huizenrij van Ten Eekhovelei 69 tot en met 361, en de hoekpanden aan de Bisschoppenhoflaan 34 en 36.

We lanceren de oproep voor een geschikte leegstandsbeheerder, voor de huidige en toekomstige aangekochte gebouwen.

Tijdelijke invulling gezocht

Het doel is om met zo veel mogelijk panden iets te doen, voor een zo lang mogelijke tijdsspanne tot eind 2030. De voorlopige invulling moet minstens tegengaan dat de leegstaande huizen gekraakt worden of dat de leegstand zou leiden tot verkrotting, en realiseert liefst ook een maatschappelijke meerwaarde voor de buurt.

De leegstandsbeheerder integreert idealiter ook zo veel mogelijk reeds openstaande vragen naar ruimte in zijn voorstel, zoals ruimte voor enkele lokale vzw’s en een reeks van vragen naar ruimte uit het culturele veld.

De gebouwen mogen niet opnieuw ingeschakeld worden voor bewoning en ook niet voor handelshuur.

Projectvoorstel en businessplan

Kandidaten moeten in hun projectvoorstel hun invulling voor de panden beschrijven, en de manier waarop ze die willen realiseren. Verder moeten ze uitleggen hoe ze daarbij maximaal tegemoetkomen aan de opdrachtomschrijving.

In een businessplan becijferen ze op basis van realistische prognoses hoe zij een zelfbedruipende exploitatie kunnen realiseren. De gebouwen worden kosteloos ter beschikking gesteld, de leegstandsbeheerder ontvangt daarom geen vergoeding. Hij krijgt het recht om alle panden te exploiteren, weliswaar rekening houdend met de vooropgezette doelstellingen en voorwaarden, waaronder de goede uitvoering van het huurdersonderhoud.

Kandidaatstelling en timing

In de eerste download op deze pagina, 'Uitvoerige beschrijving concessie en procedureverloop tijdelijke invulling Ten Eekhovelei', staat alle nodige informatie.

Bijkomende informatie staat in de bijlagen.

Meer informatie

Vera Huysmans, consulent vastgoed: vera.huysmans@antwerpen.be, 03 216 81 76, 0485 11 42 56

Timing

  • Uiterste datum indiening: maandag 5 juni 2023 om 12 uur
  • Voorafgaande toelichting: maandag 8 mei 2023 om 14 uur bij AG Vespa
  • Inlichtingen: kandidaten kunnen over deze oproep vragen stellen tot uiterlijk maandag 29 mei 2023 om 12 uur