Ontwerpteam geselecteerd voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten is geselecteerd als het ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne. Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op. Als alles vlot verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan voor de herontwikkeling goedgekeurd.

De stad en Woonhaven werken, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan de herontwikkeling van de Arenawijk. De nieuwe wijk wordt een groene, autoluwe buurt met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

In april 2020 startte de zoektocht naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschap, erfgoed en mobiliteit. Uit 14 kandidaten duidde de jury unaniem het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten aan als winnaar. Ze hanteerde daarbij drie criteria:

  • stedenbouwkundige kwaliteit: de mate waarin het project inpast en integreert in zijn ruimere omgeving;
  • architecturale kwaliteit en woonkwaliteit: de mate waarin het plan architecturaal wordt vertaald en verder wordt uitgewerkt in een project dat in dialoog treedt met de omgeving door vormen en verhoudingen, type grondplannen, variatie, harmonie, functionaliteit, materiaalkeuze, woonvormen, …;
  • kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak.

De jury waardeerde onder andere de liefdevolle kijk op het patrimonium van Renaat Braem en Lode Wouters (oud-medewerker van Braem), de fijngevoelige en zorgvuldige manier waarop de architectuur inpast in de omliggende wijk en de aandacht van het ontwerpteam voor het participatietraject met de buurt.

Volgende stappen

Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op. Als alles vlot verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan voor de herontwikkeling goedgekeurd. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen.

Coördinatie

AG Vespa en Woonhaven Antwerpen, een van de drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen, coördineren samen de herontwikkeling van de Arenawijk met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid.

Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan
Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan © CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten

Gerelateerd

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Drie ontwerpteams geselecteerd voor wedstrijd herontwikkeling Arenawijk Deurne

Drie ontwerpteams zijn geselecteerd om mee te doen met de wedstrijd voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne: BULK architecten, HUB en Metapolis. Als alles vlot verloopt, zal eind 2020 het definitieve ontwerpteam gekozen zijn.

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

De zoektocht naar een ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne is gestart. De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een ontwerpteam gekozen.

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Project

Arenawijk

Gebiedsontwikkeling, Wonen

In dit bijzonder stuk stad vind je het uitzonderlijke patrimonium van de Antwerpse architect Renaat Braem en veel open groene ruimte. Enkele gebouwen worden na renovatie omgevormd tot private woningen. Er komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en basisschool.