Drie ontwerpteams geselecteerd voor wedstrijd herontwikkeling Arenawijk Deurne

De stad en Woonhaven werken, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan de herontwikkeling van de Arenawijk. De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

Eind april is de zoektocht naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschap, erfgoed en mobiliteit gestart. Geïnteresseerde ontwerpteams konden tot midden juni een aanvraag tot deelneming indienen. Uit 14 kandidaten zijn nu 3 ontwerpteams geselecteerd om deel te nemen aan de laatste fase van de wedstrijd: BULK architecten, HUB en Metapolis. Als alles vlot verloopt, zal eind 2020 uit die drie een ontwerpteam gekozen zijn dat een plan kan uitwerken voor de herontwikkeling van de Arenawijk.

Nadat het ontwerpteam is gekozen brengen de stad en Woonhaven Antwerpen de buurtbewoners op de hoogte en nodigen ze hen uit voor een infomoment dat begin 2021 zal plaatsvinden. Samen met het district Deurne wordt dan een participatietraject opgestart. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen.

Coördinatie

AG VESPA coördineert de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid.

Gerelateerd

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

De zoektocht naar een ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne is gestart. De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een ontwerpteam gekozen.

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Project

Arenawijk

Stadsontwikkeling, Wonen

In dit bijzonder stuk stad vind je het uitzonderlijke patrimonium van de Antwerpse architect Renaat Braem en veel open groene ruimte. Enkele gebouwen worden na renovatie omgevormd tot private woningen. Er komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en basisschool.